Duży teren w Brzeźnie pod budowę nowych osiedli

22 października 2020, 7:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Brzeźno. Zmiany w planie miejscowym dla okolic mola

W Brzeźnie będą mogły powstać nowe budynki mieszkalne. Na najbliższej sesji radni Gdańska będą głosowali nad przystąpieniem do sporządzania planu zagospodarowania o powierzchni ponad 37 hektarów, obejmujący m.in. tereny dawnych osadników oczyszczalni ścieków przy ul. UczniowskiejMapka. Obecnie teren ten jest przeznaczony pod funkcje produkcyjno-usługowe.Nowy plan zagospodarowania będzie obejmował swoimi granicami obszar o powierzchni aż 37,3 ha pomiędzy: ul. Uczniowską, budynkami wzdłuż torów kolejowych, garażami w rejonie ul. Kobieli oraz terenem zadrzewionym przy ul. Gdańskiej.

- Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w kierunku umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach poprzemysłowych. Główną przesłanką dla podjęcia prac planistycznych jest realizacja polityki w zakresie rozwoju miasta do "wewnątrz", poprzez dogęszczenie i intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych obszarach oraz określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego dla realizacji celów publicznych - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska.

Potrzebna zmiana funkcji na mieszkania i usługiObowiązujące plany zagospodarowania dla tego obszaru przeznaczają znaczną część gruntów pod zabudowę produkcyjno-usługową oraz usługową, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne dla deweloperów, a obecnie stoi także w sprzeczności w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym jako funkcję dominującą określono mieszkaniowo-usługową.

- Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku została opracowana na wniosek spółki miejskiej - Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, która jest właścicielem większości gruntu objętego zaproponowanymi granicami planu - informuje Joanna Bieganowska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Ogromny teren GIWK po dawnych osadnikach oczyszczalniDo wspomnianej spółki GIWK należą grunty po dawnych osadnikach oczyszczalni ścieków. Formalnie zlokalizowane są one pod adresem Uczniowska 58, gdzie znajduje się także główna droga dojazdowa, lecz tereny GIWK sięgają aż do odległych o ponad 270 m garaży przy ul. Kobieli i nowego osiedla dewelopera Invest Komfort, powstającego na terenie dawnej bazy autobusowej (o planie zagospodarowania dla tego miejsca pisaliśmy w 2017 r.).

GIWK: obecnie nie planujemy sprzedaży gruntówCo ciekawe, deweloper Invest Komfort na swojej tablicy budowlanej ujął także działkę należącą do GIWK. Czy to znaczy, że tereny te zostały już sprzedane?

- Wnioskowaliśmy o funkcję mieszkaniowo-usługową zgodnie z zapisami studium zagospodarowania - wyjaśnia Agnieszka Klugmann, rzecznik prasowy GIWK. - Nasza działka nie została sprzedana i nie jest planowana jej sprzedaż. Inwestor włącza się na tej działce z infrastrukturą przesyłową. Z tego powodu została ona ujęta na tablicy budowlanej. Wynika to z przepisów prawa budowlanego.
Oprócz GIWK wniosek o zmianę obowiązujących planów został złożony przez spółkę prawa handlowego. Miasto nie podaje jednak informacji o jej nazwie.

Jaki los czeka drzewa wzdłuż ul. Gdańskiej?W granicach przystąpienia do sporządzenia planu mieszczą się również należące do miasta oraz Skarbu Państwa tereny zadrzewione wzdłuż ul. Gdańskiej. W planie z 2003 r. podlegały one częściowo ochronie przed zabudową jako "tereny zieleni urządzonej". Czy ta funkcja zostanie podtrzymana?

- Kwestie zakresu ochrony terenu zadrzewionego w rejonie zostaną rozstrzygnięte na etapie sporządzania koncepcji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wyjaśnia Bieganowska.
W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy natomiast: "plan pozwoli również na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych kompleksu leśnego znajdującego się we wschodniej części terenu, poprzez ustanowienie odpowiednich zapisów planu".

Czytaj też:

Mieszkańcy Letnicy pragną zieleni. Jezioro Zaspa parkiem jednak nie będzieWczesny etap prac, projekt planu najwcześniej za kilka miesięcyUchwała o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania jest jednym z pierwszych etapów prac nad dokumentem. Jeżeli radni miasta dadzą "zielone światło", Biuro Rozwoju Gdańska przystąpi do dalszych działań. W kolejnych etapach m.in. zbierane będą wnioski do planu, opinie rady dzielnicy, zaś sam projekt planu będzie podlegał publicznemu wyłożeniu, dyskusji publicznej oraz możliwości opiniowania rozwiązań przestrzennych poprzez składanie uwag do planu.

Czytaj też:

Radni przyjęli plan zagospodarowania dla Nowej Wyzwolenia
Ogłoszenia: nieruchomości w Gdańsku Brzeźnie

Wynajem Mieszkania Gdańsk Brzeżno
1 400 zł
Gdańsk Brzeźno
Wynajmę magazyn - biuro - usługi Gdańsk - Brzeźno
2 600 zł
Gdańsk Brzeźno
4 pokoje/ nadmorski dwór/ wysoki standard
1 850 000 zł
Gdańsk Brzeźno

Molo w Brzeźnie podczas ubiegłotygodniowej wichury
Czy należy dogęszczać zabudowę na dolnym tarasie?
38%

tak, to tereny z dobrą infrastrukturą

21%

tak, ale tylko tam, gdzie okoliczna zabudowa jest zdegradowana

41%

nie, tereny te są już gęsto zabudowane

zakończona

łącznie głosów: 1792