Dyrektor Gdańskich Nieruchomości złożył dwa zawiadomienia w prokuraturze

2 października 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Ewelina Oleksy
Najnowszy artukuł na ten temat

Radni pytają o protokoły w mieszkaniach komunalnych

Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Przemysław Guzow złożył dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę zarządzanej przez siebie instytucji. Chodzi m.in. o nieprawidłowości w rozliczaniu paliwa i zlecania przetargów przy remontach. - Prokurator niebawem powoła biegłego w tej sprawie - deklaruje Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.Przemysław Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości, czyli miejskiej instytucji zarządzającej zasobem lokali komunalnych, złożył do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczące działalności kierowanej przez siebie jednostki. Dotyczą one kwestii związanych z zamówieniami publicznymi i gospodarką paliwową. Jak wskazuje Aleksandra Strug, rzeczniczka GN, decyzja zapadła "wobec stwierdzenia możliwości wystąpienia okoliczności naruszenia prawa w zakresie wykonywania prac remontowych".

- Do zawiadomień dołączone zostały wszelkie dostępne materiały i dokumenty. Do czasu zakończenia prowadzonych postępowań żadne dodatkowe informacje nie będą publikowane i udostępniane - informuje Aleksandra Strug.
Dwa doniesienia do prokuratury wpłynęły jeszcze w maju tego roku. Jak informuje prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej, zostały one dołączone do postępowania ws. Gdańskich Nieruchomości, które toczy się od początku tego roku.

- Zainicjowane ono zostało po doniesieniu przez zastępcę głównego księgowego Gdańskich Nieruchomości. Informowano w nim o wynikach kontroli Działu Utrzymania Technicznego i Remontów, gdzie stwierdzono niedobory materiałowe. W toku tego postępowania wpłynęły dwa zawiadomienia od dyrektora GN, które dotyczą częściowo tego samego przedmiotu. Dodatkowo dyrektor wskazał na kwestie gospodarki paliwowej oraz obiegu dokumentów związanych z zamówieniem publicznym - informuje Grażyna Wawryniuk. - Wszystkie te kwestie są wyjaśniane. Postępowanie w sprawie jest w toku, analizowano dokumenty, powoływano świadków, będzie powołany biegły - dodaje.
Przypomnijmy: w lutym gdańscy radni PiS nagłośnili, że przetargi w GN mogą być ustawiane na rzecz zewnętrznych firm wykonujących remonty dla GN. O swoich ustaleniach poinformowali prokuraturę.

- Być może był to krok, który sprawił, że dyrektor GN zreflektował się i złożył osobiście zawiadomienie do prokuratury, właśnie w sprawie funkcjonowania działu odpowiedzialnego za zlecanie zewnętrznych przetargów dla GN - mówi teraz Kacper Płażyński, szef klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska.
Gdańskie Nieruchomości tłumaczą nieprawidłowości

Zapytaliśmy przedstawicieli Gdańskich Nieruchomości o złożenie przez dyrektora Przemysława Guzowa zawiadomienia do prokuratury. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie Gdańskich Nieruchomości, które publikujemy w całości:

Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości

Decyzją Dyrektora z dniem 1 lutego 2018 roku nastąpiło utworzenie Działu Audytu i Kontroli, w efekcie czego dotychczas rozproszone kompetencje kontrolne zostały zebrane w jednej komórce organizacyjnej. Szczegółowy proces wykonywania prac remontowych został poddany audytowi wewnętrznemu, który rozpoczął się w czerwcu 2018 r. W lipcu 2018 r. wprowadzone zostały pierwsze procedury w tym zakresie. Pod koniec 2018 r., po przyjęciu sprawozdania z audytu, czynności kontrolne były kontynuowane.

Wobec stwierdzenia możliwości wystąpienia okoliczności naruszenia prawa w zakresie wykonywania prac remontowych Dyrekcja zakładu, w dniach 6.05.2019 r. i 14.05.2019 r., złożyła do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, celem ich sprawdzenia przez organy do tego uprawnione. Do zawiadomień dołączone zostały wszelkie dostępne materiały i dokumenty. Do czasu zakończenia prowadzonych postępowań żadne dodatkowe informacje nie będą publikowane i udostępniane.

Podkreślić należy, że działalność Zakładu jest prowadzona w sposób transparentny i otwarty, czego potwierdzeniem była konferencja prasowa w dniu 8.03.2019 r., gdzie upublicznione zostały dokumenty kontrolne. W roku bieżącym Gdańskie Nieruchomości dwukrotnie były kontrolowane również przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Gdańska. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych kontroli.

Gdańskie Nieruchomości realizują na rzecz Miasta zadania w zakresie administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Realizacja programu modernizacji i remontów zasobu wymaga podejmowania w sposób stały i kompleksowy działań o charakterze organizacyjnym, dzięki czemu zapewnione są właściwe efekty pomocy mieszkaniowej. W ostatnich pięciu latach wyremontowanych zostało ponad tysiąc mieszkań, które trafiły do osób oczekujących na pomoc.
Złożenie doniesienia na nieprawidłowości w kierowanej przez siebie instytucji to:
30%

akt odwagi i odpowiedzialności kierownictwa instytucji

41%

działanie wymagane przez prawo, niepodlegające ocenie moralnej

29%

forma samokrytyki, przyznanie się do niepełnej kontroli nad swoją instytucją

zakończona

łącznie głosów: 964