stat

ECS nie zamierza oddać tablic z postulatami Sierpnia '80

6 grudnia 2019, 17:00
Ewelina Oleksy
Najnowszy artukuł na ten temat

Donald Tusk na spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności

Miejsce oryginalnych, historycznych tablic z postulatami strajkujących w Sierpniu '80 jest w Europejskim Centrum Solidarności - mówił w piątek dyrektor placówki jednym głosem z działaczami dawnej "Solidarności". Wspólnie zapowiedzieli, że nie zamierzają oddawać tablic Narodowemu Muzeum Morskiemu, które niedawno wystąpiło o ich zwrot. - Właścicielami tych tablic, w świetle prawa autorskiego, jestem ja i spadkobiercy po Arkadiuszu Rybickim - zaznaczył Maciej Grzywaczewski, współautor postulatów.Tablice, na których robotnicy strajkujący w Sierpniu 1980 roku spisali swoje postulaty, od pięciu lat prezentowane są w ramach stałej wystawy w Europejskim Centrum Solidarności.

W piątek, 6 grudnia, spotkali się pod nimi władze placówki, miasta oraz legendy "Solidarności", wśród nich m.in. Lech Wałęsa. Wszyscy stanęli w obronie tablic, których zwrotu domaga się Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Basil Kerski, szef ECS podkreślał, że tablice są integralną częścią wystawy stałej. Odczytał też list, jaki skierował w tej sprawie do władz Narodowego Muzeum Morskiego. Napisał w nim m.in., że nie może przyjąć propozycji porozumienia o rozwiązaniu umowy depozytu, jaką ECS miało z NMM.

- Mogę podejmować jedynie inicjatywy zmierzające do przedłużenia eksponowania tablic na wystawie stałej, a nie skracania umówionego okresu ich depozytu - podkreślił Kerski. I zwrócił się do dyrektora NMM z prośbą o informację, na jakiej podstawie prawnej muzeum włada tablicami.

Bogdan Lis: "Zapewniam, że te tablice z ECS nie wyjadą"Głos podczas konferencji zabrał też m.in. Maciej Grzywaczewski, współautor tablic z postulatami.

- Razem z Arkadiuszem Rybickim, w obecności Sławomira Rybickiego, spisaliśmy te postulaty na tablicach. W 1981 r. przekazałem je na wystawę i do konserwacji Muzeum Morskiego. To było wypożyczenie. Nigdy nie było aktu darowizny mojej, ani Arkadiusza Rybickiego dla muzeum. Obecna sytuacja zmusiła mnie i Małgorzatę Rybicką, wdowę po Arkadiuszu, o zasięgnięcie opinii prawnej i ta opinia jest jednoznaczna: właścicielami tych tablic, w świetle prawa autorskiego jestem ja i spadkobiercy po Arkadiuszu Rybickim - zaznaczył Maciej Grzywaczewski - Jeszcze dziś skieruję pismo o stanie prawnym tablic do Narodowego Muzeum Morskiego. W naszym odczuciu Muzeum Morskie wprowadziło ECS w błąd podając się jako właściciel tablic, a tym właścicielem nigdy nie było.
Grzywaczewski poinformował, że wraz z rodziną Sławomira Rybickiego, jest zdecydowany na podejmowanie wszelkich kroków prawnych, żeby bronić swojej własności.

- Będziemy walczyć o to, żeby te tablice były eksponowane w miejscu, które się do tego najbardziej nadaje, czyli w ECS. Nie pozwolimy, by te tablice stały się elementem bieżącej polityki - powiedział Grzywaczewski.
Bogdan Lis, uczestnik strajku w Sierpniu '80 i przewodniczący Rady ECS dodał, że nie zna żadnego dokumentu, który mówiłby o tym, że NMM zakupiło tablice i posiada do nich prawa.

- Zapewniam państwa, że te tablice z ECS nie wyjadą - zwrócił się do zebranych.

Ministerstwo proponuje zamianę oryginału na kopięO tym, że Narodowe Muzeum Morskie domaga się od ECS zwrotu oryginału tablic z postulatami strajkujących w Sierpniu '80 informowaliśmy 4 grudnia.

- Migracja eksponatów muzealnych to rzecz normalna - podkreślał Robert Domżał, dyrektor NMM - Zabytki krążą po różnych wystawach, są wypożyczane czy przekazywane w depozyt. Po to istnieją, by być eksponowane w różnych przestrzeniach, przez różne podmioty. Tworzymy ekspozycję, której najważniejszą częścią mają być tablice z postulatami stoczniowców, dlatego w połowie listopada zwróciliśmy się do władz ECS z prośbą o ich zwrot. Nasza propozycja to w praktyce rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, by tablice docelowo trafiły do sali BHP, pod skrzydła Instytutu Dziedzictwa Solidarności, czyli nowej placówki powołanej przez rząd i "Solidarność". Europejskiemu Centrum Solidarności resort proponuje w zamian kopie tablic.

- Zwrot tablic nie musi wiązać się z uszczupleniem wystawy stałej ECS, instytucja może na wystawie prezentować ich bardzo dobrą kopię, obecnie prezentowaną w Sali BHP - podkreśla Centrum Informacyjne MKiDN.
Gdzie powinny być tablice z postulatami Sierpnia '80?
68%

w Europejskim Centrum Solidarności

19%

w sali BHP

6%

w Narodowym Muzeum Morskim

7%

powinny krążyć między różnymi wystawami

zakończona

łącznie głosów: 2500