Innobaltica wybrała wykonawcę systemu Fala

2 czerwca 2020, 21:00
rb
Najnowszy artukuł na ten temat

Wyrok ws. systemu Fala: wyniki przetargu do weryfikacji

Spółka InnoBaltica otworzyła koperty z ofertami na wspólny system poboru opłat za przejazdy komunikacją miejską oraz system informacji pasażerskiej w województwie pomorskim. Ostatecznie wybrano ofertę firmy Thales, której oferta uzyskała największą liczbę punktów.Aktualizacja, 9 lipca, godz. 9:55.Konsorcjum, na czele którego stoi firma Thales, uzyskało najwyższą punktację w przetargu na zbudowanie systemu zintegrowanego biletu FALA dla Pomorza. Według komisji oceniającej nadesłane rozwiązania, przedstawiło ono najkorzystniejszą ofertę. Oznacza to, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania i jesienią rozpocznie się tworzenie systemu.

- Wszystkie firmy, które złożyły oferty to podmioty o bardzo dużym doświadczeniu, które tworzyły już rozwiązania zintegrowanego biletu w wielu miejscach na świecie - mówi Jarosław Kuik, dyrektor projektu ze spółki InnoBaltica. - Każda z ofert reprezentowała bardzo wysoki poziom. Ocena, której dokonywaliśmy to złożony proces, w którym przyznaje się punkty za bardzo szczegółowe elementy sytemu. Najwięcej punktów w tym procesie uzyskało konsorcjum Thalesa, choć musimy przyznać, że różnice punktowe były niewielkie.
Wybrana oferta zgromadziła 86 na 100 możliwych punktów. Druga w kolejności oferta, którą złożyło konsorcjum z liderem Asseco Data System SA uzyskała 83 pkt, a oferta Conduent Business Solutions France SAS została oceniona na 76 pkt.

Wśród kryteriów, według których były oceniane oferty poza ceną liczyło się też podejście do realizacji projektu, sposób spełnienia wymagań stawianych przed rozwiązaniem, podejście do skalowalności i rozbudowy rozwiązania czy utrzymanie samego systemu.Po grudniowym unieważnieniu przetargu, a następnie kilkukrotnym przesuwaniu terminu otwarcia ofert, w końcu udało się rozstrzygnąć pierwszy etap przetargu na wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający, czyli spółka InnoBaltica, przeznaczyła na podstawę tego zadania, to 104 mln zł. Wszystkie złożone oferty przekroczyły tę sumę i opiewały na kwoty od ok. 128 mln zł do 230 mln zł.

Do przetargu przystąpiły cztery firmy:

  1. konsorcjum, którego Liderem jest Asseco Data System SA - 128 mln
  2. konsorcjum, którego liderem jest Thales Polska Sp. z o.o. - 130 mln
  3. Conduent Business Solutions France SAS - 135 mln zł
  4. Mennica Polska SA - 230 mln


O tym, czy zamawiający zwiększy kwotę na realizację zadania, zadecydują teraz wspólnicy spółki InnoBaltica, a więc gminy Gdańska, Gdyni, Urząd Marszałkowski, miasto Słupsk i pomorskie uczelnie wyższe.

Oceny złożonych ofert dokona pięcioosobowa komisja przetargowa. Pierwszym i podstawowym kryterium jest cena, jaką zaproponowali potencjalni wykonawcy systemu. Oceniany będzie również sposób, w jaki wykonawca planuje prowadzić prace wdrożeniowe, skład zespołu wskazanego do pracy przy projekcie (doświadczenie, wykształcenie), a także możliwości rozbudowy zaproponowanego rozwiązania. Istotnym elementem prac komisji będzie ocena sposobu, w jaki oferent spełnia wymagania postawione przed systemem.

- W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi nie odbędzie się co prawda fizyczna prezentacja makiet przygotowanych przez wykonawców, a ocena rozwiązań nastąpi na podstawie filmu stanowiącego element oferty, przygotowanego na podstawie zdefiniowanych przez spółkę InnoBaltica scenariuszy i danych testowych. Postępowanie wygra podmiot, który uzyska najwyższą liczbę punktów za złożoną ofertę. Po procedurze punktacji ofert nastąpi weryfikacja formalnych wymogów wobec wykonawcy - czytamy w komunikacie spółki InnoBaltica.
Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, ogłoszenie wyników postępowania nastąpi jeszcze w czerwcu 2020 roku. Umowa na budowę systemu ma zostać podpisana nie później niż do końca sierpnia 2020 roku.

- Jeśli tak się stanie, pierwszy etap budowy Fali, czyli funkcjonalność aplikacyjna "Podróż mobilna", uruchomiony zostanie w sierpniu 2021 roku. Funkcjonalność "Podróż z kartą" wdrożona zostanie do maja 2022 roku, a poprzedzona będzie montażem ponad 7 tys. urządzeń walidujących w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach kolejowych - podano w komunikacie.
Począwszy od lipca 2021 roku otwierane będą punkty obsługi klienta w największych miastach Pomorza, gdzie osoby potrzebujące pomocy przy zakładaniu i obsłudze elektronicznych kont pasażerskich uzyskają fachową pomoc. Terminem kończącym wdrożenie projektu będzie 30 czerwca 2023 roku.

Czym jest Fala?Przypomnijmy: projekt realizowany jest w ogromnej większości ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego spółka InnoBaltica uzyskała 90 mln zł dofinansowania na projekt pod nazwą: "Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym - budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności".

Za te pieniądze utworzony zostanie wysoko zaawansowany technologicznie system działający na terenie województwa pomorskiego. Znajdą się w nim m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, rozkładach jazdy.

System będzie zawierał aplikację bilingową, która pozwoli rozliczyć pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. Identyfikacja ta będzie wymagała od pasażera "odbijania się" w pojeździe lub na przystanku kolejowym na specjalnym czytniku (walidatorze). Istotnym elementem będzie też aplikacja mobilna Fala, która umożliwi zaplanowanie trasy oraz pełne rozliczenie kosztów przejazdu różnymi środkami lokomocji.

System będzie także dostarczał online szereg różnych danych organizatorom transportu publicznego oraz przewoźnikom. Będą to m.in. informacje o potokach pasażerskich, o stopniu napełnienia pojazdów będących aktualnie na trasach itp. Dzięki temu podmioty zarządzające komunikacją dostaną narzędzie ułatwiające im błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na drogach, precyzyjne rozliczenia i długoterminowe analizy.

Dofinansowanie z POIiŚ ma pokryć koszt nie tylko systemu, ale także blisko 1 tys. urządzeń walidujących na 350 na przystankach kolejowych, 6 tys. urządzeń w 1,1 tys. pojazdach, wydanie 300 tys. specjalnych kart (nośników identyfikacji NFC), zorganizowanie ok. 30 punktów obsługi klienta oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie (dwa ostatnie działania nie były przedmiotem trwającego właśnie przetargu, a ich wykonawcy zostaną wyłonieni w odrębnych postępowaniach).
Czy wspólny system rozliczania za bilety usprawni i ułatwi korzystanie z transportu zbiorowego w woj. pomorskim?
57%

tak, skorzystają na nim pasażerowie, organizatorzy komunikacji i przewoźnicy

21%

trudno powiedzieć, na razie wiemy zbyt mało

22%

nie, system w żaden sposób nie wpłynie na komfort podróżowania

zakończona

łącznie głosów: 629

rb