stat

Gdańsk: dziewięć osób przyłapanych na łamaniu kwarantanny

30 marca 2020, 14:00
Piotr Weltrowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Dawid Podsiadło: co z biletami na koncert?

Dziewięć osób łamiących zasady kwarantanny przyłapali w weekend policjanci z Gdańska. Przyłapani tłumaczyli się koniecznością wyjścia po zakupy, ale też na spacer czy w odwiedziny do znajomego. Osobom tym grozi kara grzywny w wysokości 30 tys. zł. Mogą im też grozić inne konsekwencje.Koronawirus - wszystko o walce z epidemią SARS-Cov-2 w Trójmieście

Każdego dnia policjanci wspierają służby sanitarne, sprawdzając, czy osoby objęte kwarantanną respektują ciążący na nich obowiązek. Niestety nie wszyscy stosują się do obowiązujących przepisów. Niewielka część osób objętych kwarantanną wychodzi z domu, narażając tym samym inne osoby na ryzyko potencjalnego zakażenia.

- Tylko w miniony weekend podczas sprawdzania adresów dzielnicowi nie zastali w mieszkaniu dziewięciu osób, które poddane są kwarantannie. Policjanci prowadzą w tych sprawach czynności wyjaśniające w związku z niedostosowaniem się do nakazu służb oraz postępowanie w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób - mówi Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Warto jednak wspomnieć, że skala tych uchybień nie jest duża, gdyż każdej doby gdańscy policjanci sprawdzają około 2 tys. adresów.

Jak tłumaczyli się przyłapani na łamaniu zasad kwarantanny? Głównie koniecznością wyjścia po zakupy, ale też na spacer czy (co wyjątkowo idiotyczne) w odwiedziny do znajomego. Niektórzy twierdzili, że byli w mieszkaniu, tylko nie odbierali telefonu. Jedna osoba przyznała, że nie była w domu, ale odmówiła policjantom podania informacji o tym, gdzie się znajdowała.

- Każda osoba, która nie stosuje się do zaleceń kwarantanny, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Policjanci w takiej sytuacji informują ponadto wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 tys. zł. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z Kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do lat trzech w przypadku nieumyślności lub nawet do lat ośmiu, jeżeli sprawca działa świadomie - dodaje Kamińska.
Czytaj też: Apel służb o przestrzeganie kwarantanny

Tylko podczas ostatniej doby gdańscy policjanci skontrolowali ponad tysiąc adresów, pod którymi przebywać miały osoby poddane kwarantannie.


Kwarantanna - co wolno, a czego nie wolno?Kwarantannę odbywa się pod adresem, który został wskazany przez daną osobę w tzw. karcie lokalizacyjnej. Jeśli kwarantannę odbywa się w domu, należy stosować się do poniższych wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz GIS:

 • Nie wychodź z domu, nawet po drobne zakupy czy po to, by wyrzucić śmieci.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 m.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe, takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji - mogą cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ skorzystaj z teleporady.
 • Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ.


Koronawirus: jak się zachować, jeśli podejrzewamy zarażenie?

 • z podejrzeniem koronawirusa nigdy nie powinniśmy zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na szpitalne oddziały ratunkowe
 • w przypadku wątpliwości zadzwonić na całodobową infolinię NFZ - 800 190 590 lub telefonicznie skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania/obecnego pobytu powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

Stacje sanitarno-epidemiologiczne w Trójmieście:

Wojewódzka SSE w Gdańsku ul. Dębinki 4, tel. 605602195

Powiatowa SSE Gdańsk ul. Wałowa 27, tel. 698941776

Powiatowa SSE Gdynia ul. Starowiejska 50, tel. 605462480

Powiatowa SSE Sopot ul. Kościuszki 23, tel. 663399599

Graniczna SSE w Gdyni ul. Kontenerowa 69, tel. 608358721
Czy w weekend wychodziła(e)ś z domu?
23%

tak, na spacer

19%

tak, po zakupy spożywcze

8%

tak, do pracy

9%

tak, w innym celu

41%

nie, nie wychodziła(e)m

zakończona

łącznie głosów: 2456