Gdańsk ma wizję rozwoju do 2045 r.

7 czerwca 2017 (artykuł sprzed 5 lat)
Krzysztof Koprowski
Najintensywniejsza zabudowa w Gdańsku będzie powstawała w tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, który obejmuje m.in. Oliwę, Wrzeszcz i Śródmieście. Więcej zdjęć (8)

Najintensywniejsza zabudowa w Gdańsku będzie powstawała w tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, który obejmuje m.in. Oliwę, Wrzeszcz i Śródmieście.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Najintensywniejsza zabudowa w Gdańsku będzie powstawała w tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, który obejmuje m.in. Oliwę, Wrzeszcz i Śródmieście.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Po ponad dwóch latach prac Biuro Rozwoju Gdańska prezentuje nowe studium zagospodarowania przestrzennego, czyli najważniejszy dokument planistyczny, stanowiący wizję rozwoju miasta na najbliższe dekady. Trudno nazwać go rewolucyjnym, choć dostrzec można pozytywną zmianę w podejściu do niektórych ważnych zagadnień - ocenia Krzysztof Koprowski."Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska", bo taką pełną nazwę ma przedstawiony właśnie do publicznego wglądu projekt dokumentu, zawiera wizję rozwoju miasta do roku 2045.

Jest to oczywiście umowny horyzont czasowy, ponieważ proces planowania przestrzennego trwa nieustannie, a każde kolejne studium jest weryfikacją i korektą wcześniejszych założeń - w tym przypadku studium z 2007 r.

Zobacz także: W jaki sposób planowana jest przestrzeń polskich miast

Zgodnie z założeniami, Gdańsk w 2045 r. ma być miastem "o wysokiej jakości przestrzeni publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniący walory kulturowe i przyrodnicze, stanowiące o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców".

Rozwój miasta do wewnątrz w dzielnicach z dobrą infrastrukturą

Za 28 lat Gdańsk przypuszczalnie nadal nie będzie miastem półmilionowym, ale gdyby prognozy demograficzne okazały się błędne, wyznaczone tereny mieszkaniowe w studium pozwolą "pomieścić" nawet do 554 tys. mieszkańców, czyli o ok. 90 tys. więcej niż obecnie.

Nadrzędną ideą przy dalszym rozwoju Gdańska będzie "wypełnianie wykształconych już struktur urbanistycznych", a więc - innymi słowy - promowanie zabudowy w dzielnicach, gdzie istnieje infrastruktura techniczna oraz usługowa (m.in. komunikacja, szkoły, sklepy).

Mniejsze Centralne Pasmo Usługowe

Najwięcej nowej zabudowy będzie mogło powstać w tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, rozciągającym się od Śródmieścia po granicę z Sopotem. W porównaniu ze studium z 2007 r. oznacza to wykreślenie z CPU rejonu Mostu Czerwonego (jego rola zmalała do jednego z kilku planowanych nowych przystanków SKM) oraz dawnego pasa startego na Zaspie zobacz na mapie Gdańska.

Urbaniści duże nadzieje pokładają w dalszym dynamicznym rozwoju portów lotniczego i morskiego. Wokół nich zlokalizowane będą obszary usługowo-przemysłowe. Na Stogach, Wyspie Ostrów, Młyniskach oraz wzdłuż Martwej Wisły planuje się (z racji położenia nad wodą) koncentrację branży morskiej, zaś w Barniewicach, Matarni (głównie wzdłuż linii PKM) oraz Kokoszkach - podmiotów branży produkcyjno-usługowo-logistycznej.

Czytaj też: Port Centralny ma wzmocnić gospodarkę

Funkcja rolnicza zostanie podtrzymana na terenach Żuław i Wyspy Sobieszewskiej, przy czym na części z tych terenów dopuszczona zostanie budowa instalacji fotowoltaicznych (Olszynka) oraz farm wiatrowych (przy rafinerii).

Drogi nie tylko z myślą o ruchu aut

Dużą zmianą w stosunku do poprzedniego studium jest nowe podejście do układu transportowego. Wprawdzie nadal zostały podtrzymane niemal wszystkie rezerwy terenowe na nowe drogi (w tym budzące kontrowersje Drogę Zieloną, Nową Politechniczną oraz Drogę Czerwoną), ale narzucono przy ich projektowaniu tzw. standard ulicy miejskiej.

Drogi te mają być przyjaźniejsze pieszym, z przejściami naziemnymi, rezygnacją z wysp centralnych, zakazem sytuowania tzw. dróg serwisowych, dopuszczeniem parkowania w wyznaczonych miejscach, ograniczeniem stosowania ekranów akustycznych itp.

- Podtrzymanie ustalonych rezerw terenowych pod rozwój systemów transportowych nie niesie istotnych skutków społecznych czy ekonomicznych, w szczególności zarezerwowane pasy terenu nie stanowią atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - przekonują w treści studium jego autorzy.
Rezerwa Drogi Czerwonej w Dolnym Wrzeszczu nadal zostanie utrzymana. Więcej zdjęć (8)

Rezerwa Drogi Czerwonej w Dolnym Wrzeszczu nadal zostanie utrzymana.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Rezerwa Drogi Czerwonej w Dolnym Wrzeszczu nadal zostanie utrzymana.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Droga Czerwona korytarzem transportowym

Ponadto wspomniana Droga Czerwona, która w dotychczasowych założeniach miała być częściowo bezkolizyjną arterią ruchu samochodowego "przyklejoną" do linii SKM, została zdefiniowana jako "nowy korytarz transportowy". Będzie on mógł być wykorzystany zarówno na potrzeby realizacji drogi klasy głównej lub zbiorczej, jak i innych rozwiązań transportowych, które pojawią się w przyszłości lub są obecnie w fazie wczesnych testów.

Czytaj też: Nowy blask starych kamienic oraz Gdańsk przetestuje pojazd bez kierowcy

Bez tramwaju za obwodnicę, buspasy

Jeśli chodzi o transport zbiorowy, to - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - wykreślono z planów trasę tramwajową sięgającą portu lotniczego i Osowej.

Ponadto w studium uwzględniono możliwość etapowania komunikacji miejskiej w formie buspasów, a dopiero gdy zajdzie taka potrzeba - przekształcenia ich w torowiska tramwajowe. Dotyczy to szczególnie Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Bulońskiej Południowej.

Czytaj też: Tramwaje nie pojadą Nową Świętokrzyską

Budowa wiaduktu dla tramwajów obok dworca we Wrzeszczu (w tle wiadukty Trasy Słowackiego) to jeden z wariantów połączenia komunikacją szynową Wrzeszcza z Zaspą i Przymorzem. Więcej zdjęć (8)

Budowa wiaduktu dla tramwajów obok dworca we Wrzeszczu (w tle wiadukty Trasy Słowackiego) to jeden z wariantów połączenia komunikacją szynową Wrzeszcza z Zaspą i Przymorzem.

mat. prasowe

Budowa wiaduktu dla tramwajów obok dworca we Wrzeszczu (w tle wiadukty Trasy Słowackiego) to jeden z wariantów połączenia komunikacją szynową Wrzeszcza z Zaspą i Przymorzem.

mat. prasowe

Którędy połączyć Zaspę, Przymorze i Wrzeszcz?

W obrębie Wrzeszcza przewidziano różne możliwości połączenia torowiska w al. Grunwaldzkiej zobacz na mapie Gdańska z torami tramwajowymi na Zaspie i Przymorzu.

Taki łącznik mógłby powstać zarówno w okolicach dworca we Wrzeszczu zobacz na mapie Gdańska, jak i przez ul. Miszewskiego-Wyspiańskiego zobacz na mapie Gdańska (zapisy studium dopuszczają też inne przebiegi, które mogą się pojawić w przyszłości).

W żadnym z wariantów nie uwzględniono jednak poprzecznego powiązania torowisk z al. Hallera zobacz na mapie Gdańska oraz ul. Marynarki Polskiej zobacz na mapie Gdańska.

Dokument podtrzymuje rezerwę terenową dla poprowadzenia tramwaju i ul. Nowej Politechnicznej pod estakadą ul. Rakoczego. Więcej zdjęć (8)

Dokument podtrzymuje rezerwę terenową dla poprowadzenia tramwaju i ul. Nowej Politechnicznej pod estakadą ul. Rakoczego.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Dokument podtrzymuje rezerwę terenową dla poprowadzenia tramwaju i ul. Nowej Politechnicznej pod estakadą ul. Rakoczego.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Tramwaj w ramach trasy Nowej Politechnicznej (Trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz) dopuszczony został w całości w śladzie ul. Do Studzienki zobacz na mapie Gdańska lub z odcinkiem przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego zobacz na mapie Gdańska. Podtrzymana została również rezerwa terenowa dla tramwaju oraz drogi pod estakadą ul. Rakoczego zobacz na mapie Gdańska.

Tramwaj pojawić się może także wzdłuż Drogi Zielonej zobacz na mapie Gdańska (na odcinku al. Hallera - pętla Jelitkowo) oraz ul. Obrońców Wybrzeża zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Artykuł z września: Kolejny krok ku budowie Drogi Zielonej

Połączenie tramwajowe ul. Nowej Wałowej z Jana z Kolna nie powstanie w cieniu estakad, ale w pobliżu Placu Solidarności. Uwolnione miejsce nie będzie jednak wykorzystane pod połączenie tramwajowe z al. Zwycięstwa. Więcej zdjęć (8)

Połączenie tramwajowe ul. Nowej Wałowej z Jana z Kolna nie powstanie w cieniu estakad, ale w pobliżu Placu Solidarności. Uwolnione miejsce nie będzie jednak wykorzystane pod połączenie tramwajowe z al. Zwycięstwa.

mat. prasowe

Połączenie tramwajowe ul. Nowej Wałowej z Jana z Kolna nie powstanie w cieniu estakad, ale w pobliżu Placu Solidarności. Uwolnione miejsce nie będzie jednak wykorzystane pod połączenie tramwajowe z al. Zwycięstwa.

mat. prasowe

Tramwaj z Nowej Wałowej nie wjedzie w al. Zwycięstwa

Względem poprzedniego studium nieco inaczej będzie poprowadzone połączenie tramwajowe ul. Nowej Wałowej zobacz na mapie Gdańska z Jana z Kolna zobacz na mapie Gdańska. Tory nie będą ułożone pod estakadą drogową zobacz na mapie Gdańska w stronę Bramy Oliwskiej, lecz przy placu Solidarności. Uwolnionego terenu nie zdecydowano się jednak przeznaczyć na łącznik tramwajowy ul. Nowej Wałowej z Bramą Oliwską i al. Zwycięstwa.

Ponadto uwzględniono możliwość budowy tramwaju z ul. Nowej Wałowej do Huciska zobacz na mapie Gdańska przez Podwale Staromiejskie zobacz na mapie Gdańska, wprowadzając tym samym postulowaną od lat wysokowydajną komunikację zbiorową w sam środek Śródmieścia.

Czytaj też: Artykuł z grudnia: Nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

Ulice w standardzie miejskim oraz pozostałe na tle innych ulic układu drogowego. Więcej zdjęć (8)

Ulice w standardzie miejskim oraz pozostałe na tle innych ulic układu drogowego.

mat. BRG

Ulice w standardzie miejskim oraz pozostałe na tle innych ulic układu drogowego.

mat. BRG

Towarowy ruch kolejowy z pominięciem centrum miasta

Pod względem ruchu kolejowego, jako jeden z priorytetów wskazano potrzebę wyeliminowania pociągów towarowych jadących przez środek miasta i wysyłania ich tzw. magistralą węglową przez Osową. Dopuszcza się także odbudowę linii kolei kokoszkowskiej do Starej Piły i połączenie jej z Pomorską Koleją Metropolitalną. Na styku tych tras w pobliżu obwodnicy zobacz na mapie Gdańska może powstać nowy przystanek kolejowy.

Dodatkowy przystanek PKM przewidziano w Firodze zobacz na mapie Gdańska, co pozwoli na łatwiejsze dotarcie do biurowców w tej części miasta oraz w rejonie ul. (Nowej) Kielnieńskiej zobacz na mapie Gdańska. Możliwa jest również reaktywacja połączeń kolejowych do Nowego Portu.

Miejscy urbaniści postulują wydłużenie linii Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku południowym. Jako najlepsze rozwiązanie wskazano ułożenie dodatkowych torów na Oruni obok istniejących dalekobieżnych, choć dopuszczony został alternatywny wariant prowadzenia ruchu z wykorzystaniem linii kolejowej do Portu Północnego zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Którędy wydłużyć SKM do Pruszcza?


Chcesz zobaczyć więcej? Kliknij tutaj.


W projekcie studium nie znajdziemy pożądanego w 2045 r. modelu transportowego pod względem sposobu przemieszczania się (ang. modal split). Z opublikowanych danych wynika jedynie, że od 1998 r. udział samochodu w podróżach po mieście wzrósł z 34 do 41 proc., zaś roweru z 1 do 6 proc. Coraz rzadziej podróżujemy komunikacją zbiorową (spadek z 42 do 31 proc.) oraz przemieszczamy się pieszo do pracy, szkoły czy na zakupy (spadek z 24 do 21 proc.).

Czytaj też: Gdańszczanie chętniej podróżują autami i rowerami, rzadziej komunikacją

Z pełnym, ponad 450-stronicowym dokumentem projektu studium zapoznać się można do 31 lipca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska zobacz na mapie Gdańska oraz na stronie internetowej brg.gda.pl.

28 czerwca w godz. 8 - 19 przewidziano organizację dni otwartych BRG, podczas których mieszkańcy będą mogli swobodnie porozmawiać na temat zapisów studium z ich autorami.

12 i 13 czerwca w godz. 17 - 19 w sali Akwen budynku Solidarności zobacz na mapie Gdańska odbędą się natomiast spotkania dedykowane członkom organizacji pozarządowych oraz specjalistom z zakresu architektury, urbanistyki i infrastruktury drogowej.
W 2045 r. liczba mieszkańców Gdańska:
55%

przekroczy pół miliona

20%

nieco wzrośnie, ale nadal będzie mniej niż 500 tys.

9%

utrzyma się na obecnym poziomie ok. 460 tys.

7%

spadnie o kilkadziesiąt tysięcy

9%

miasto bardzo się wyludni, będzie poniżej 400 tys.

zakończona

łącznie głosów: 1311

Opinie (246) ponad 10 zablokowanych

 • Gdańsk ma wizje? (15)

  Byle by to nie była TeleWIZJA Polska :)

  • 42 80

  • Wizja Budynia - jak przytulić kolejny kącić (3)

   • 28 12

   • a co wizją dot. zagęszczania zabudowy a nie wypuszczaniem jej daleko koło obwodnicy

    • 2 5

   • Gdańsk to jedna, wielka wizja (1)

    nieustanna

    • 6 3

    • czemu się nie podpisałeś Pisuar co ?

     • 0 0

  • (1)

   Podobnie jak ty uważam, że powinna być TeleWIZJA radziecka.

   • 9 5

   • wizja szklanych domów?

    • 5 4

  • w planach nie uwzgledniono (3)

   kolejnych nieruchomosci dla panow w czarnych sukienkach oraz remontow ich skromnych rezydencji

   • 7 14

   • plany, plany, wizje (2)

    a naprawdę syf, marazm i dziurawe drogi

    • 5 1

    • (1)

     To nie artykuł o Gdyni

     • 0 3

     • oczywiśćie, że nie, to artykuł o Gdańsku, syfie, maraźmie i dziurawych drogach

      poza tym Gdańsk umiera, tysiące ludzi się wymeldowują i uciekają

      • 1 0

  • weźcie się za coś co umiecie robić (1)

   • 4 1

   • umiemy trolować w internecie

    do tego nie trzeba wykształcenia
    i agenci GRU wódkę dostarczają pod drzwi

    • 1 0

  • Pętla, pętla...

   Najważniejszym elementem wizji transportowej powinna być pętla tramwajowa wokół pomnika suwnicowej. Wówczas Krzysztof K. (autor) mógłby dowieść swój rower prawie do klatki schodowej swojego mieszkania.
   A cały pozostały ruch powinien być surowo zakazany!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • 6 1

  • Czy w tej wizji Misiewicz jest uwzgledniony jako prezydent?

   • 5 3

  • Budyniowe góry

   Budyń już kombinuje, a plan rozwoju Gdańska powstał na bank w biurze któregoś z deweloperów. Tereny już są przeznaczone, kąski rozdzielone, prowizje policzone. Budyń nie może się wytłumaczyć skąd wziął te drobne 3,5 mln na 7 mieszkań, to zaraz problem będzie miał wiekszy. No chyba, że rząd PiS upadnie, koledzy wrócą i będzie jak zwykle.......

   • 2 0

 • Gdańsk nigdy nie dogoni Gdyni! zawsze będziecie pół wieku za nami!!! (12)

  nawet budowa oceanarium tego nie zmieni!!!

  • 35 235

  • Pół wieku temu w Gdyni ... (3)

   ... na Władysława IV były łąki

   A 2 x pół wieku temu ... nie było miasta Gdynia, tylko wioska rybacka!

   • 50 4

   • (2)

    No i widzisz jak szybko ogarnęliśmy, sami! Nam niemiec miasta budować nie musiał!

    • 12 37

    • Doczytaj (1)

     Masz małą wiedzę. Doczytaj sobie ile Niemcy zbudowali w Gdyni.

     • 6 4

     • Doczytaj

      Doczytaj sobie ile Niemcy zbudowali w Gdańsku.

      • 3 5

  • Gdynia?A co to??? (2)

   Gdynia buha ha wez sie sledziu ogarnij buha ha

   • 22 5

   • W Gdańsku tylko inteligenci

    Proszę popracować nad kulturą wypowiedzi bo brzmi pan jak gdynianin.

    • 11 3

   • zazdrość z ciebie bije

    całkiem uzasadniona zresztą
    przyznać muszę

    • 0 1

  • Marna prowokacja gdańskiego trolla. (1)

   • 3 2

   • to zwykły pisowsko-ruski trol

    olać psa

    • 1 1

  • Gdańsk

   drogi Gdynianinie to powinno być odwrotnością że raczek Gdynia nie dogoni Gdańska Masz rację że żadne oceanarium nie dorówna bo to nam wcale nie potrzebne bo to jest tylko kropla w morzu co nasze miasto może zaoferować

   drogi Gdynianinie to powinno być odwrotnością że raczek Gdynia nie dogoni Gdańska Masz rację że żadne oceanarium nie dorówna bo to nam wcale nie potrzebne bo to jest tylko kropla w morzu co nasze miasto może zaoferować turystom Gdańsk jest bardziej rozwojowym miastem od Gdyni i bardziej zorganizowany pod kątem zapewniania rozrywki mieszkańcom jak i turystom więc pod bardziej subiektywnym okiem patrząc Gdynia jest sto lat za murzynami :)

   • 4 4

  • My wy oni...oj niedobrze

   • 0 1

  • więcej wstrzęmięźliwości:)

   Jako Gdynianin proponuję więcej wstrzemięźliwości przy głoszeniu tego typu haseł, szczególnie że wg mnie w ostatnim czasie Gdańsku zostawił niestety Gdynię w tyle jeśli chodzi o rozwój (portu, lotniska, biurowców i nie

   Jako Gdynianin proponuję więcej wstrzemięźliwości przy głoszeniu tego typu haseł, szczególnie że wg mnie w ostatnim czasie Gdańsku zostawił niestety Gdynię w tyle jeśli chodzi o rozwój (portu, lotniska, biurowców i nie tylko).
   Poza tym dla dobra i Gdańsk i Gdyni, a także Sopotu niezbędna jest współpraca tych 3 miast, tworzących 1 organizm miejski, a nie wieczna rywalizacja.

   • 0 0

 • Gdańsk w porównaniu do Gdyni rozwija się niesamowicie. Wrocław, Gdańsk i Warszawa - najlepiej im to wychodzi (25)

  Chciałbym tych zmian w Gdyni, co w Gdańsku. Gdynia - na 47 miejscu pod względem zdobywania funduszy unijnych, Gdańsk - na 7.

  • 159 41

  • Ale kto o tym decyduje?! Władza centralna!!

   • 5 23

  • brawo, konstruktywna krytyka (1)

   Gdańsk ostatnio pięknie, idzie do przodu - ukłony.
   Sopot bogaty jest też daje rade.
   Gdynia tochę słabo coś, ewidentnie wszystko stanęło jakieś 10 lat temu i teraz jak mucha w smole.
   Pruszcz pięknie, Kosakowo też, Rumia ostatnio bardzo ładnie

   • 25 6

   • uuu, widzę PiS stosuje PZPRowskie metody, listy pochwalne do Kim Dzonga

    cały PiS

    • 1 2

  • Gdynia może konkurować z Radomiem lub Toruniem (10)

   A w 3city powinna być współpraca nie konkurencja, szczególnie tak zawistna

   • 27 3

   • Toruń to dla Gdyni trochę za wysokie progi ;)

    • 18 6

   • Przepraszam bardzo (8)

    Ale z toruniem to na jakiej plaszyznie ? Realni konkurenci Gdyni to :
    Tychy
    Inowroclaw
    Nowa huta
    Zabrze
    Włocławek

    Gdańsk to elita Polski
    Musicie to przełknąć

    • 13 7

    • A i zapomniałem oczywiście (1)

     Sandomierz jest w zasięgu

     • 6 1

     • Chociaż nie

      Sandomierz jest też poza zasięgiem
      Ojciec Mateusz robi tam niesamowitą robotę

      • 1 1

    • jesteś ze wsi? leczysz kompleksy? (5)

     prawdziwi gdańszczanie nie mają problemu z Gdynią

     • 12 2

     • Tylko gdynia (2)

      Ma problem z gdanskiem

      • 9 7

      • (1)

       nie, ja jestem Gdynianinem od urodzenia i nie mam problemu do Gdańska, zastanawia mnie wręcz czemu te 3 miasta nie współpracują ze sobą w celu zrobienia metropolii, której zazdrościłoby każde miasto w Polsce

       • 11 2

       • Współpraca ?

        Gdańsk Z Sopotem potrafią się dogadać w wielu kwestiach. Tylko Gdynia zawsze ma fochy.

        • 5 2

     • pusta zazdrość PiSowskiego trola o Gdynię (1)

      tylko dowodzi jak ważnym i dobrym miastem Gdynia jest,
      inaczej nie byłoby setek postów od miesięcy atakujących Gdynian
      i ogólnie Polaków z Pomorza,

      to PiS próbuje wsadzić kij w szprychy Trójmiasta,
      pisowskie trole udają na przemian gdańszczan i gdynian
      i piszą na siebie bluzgi

      • 3 1

      • zgadzam się z Tobą

       • 0 0

  • Czemu musicie ciągle kontrastować? (4)

   Gdynia ściga się w tej samej lidze co Gdańsk jeśli chodzi o inwestycje i pozyskiwanie środków z UE? No chyba nie. To znacznie mniejsze miasto. Gdańsk niech się porównuje z Wrocławiem, Poznaniem, Krakowem... Ciągłe

   Gdynia ściga się w tej samej lidze co Gdańsk jeśli chodzi o inwestycje i pozyskiwanie środków z UE? No chyba nie. To znacznie mniejsze miasto. Gdańsk niech się porównuje z Wrocławiem, Poznaniem, Krakowem... Ciągłe porównania z Gdynią, jak to bardzo ją "wyprzedzamy" to chyba oznaka niezłych kompleksów i odwracania uwagi od faktu, że Gdańsk jest DOPIERO 7 w Polsce, pomimo swojej pozycji demograficznej i gospodarczej.

   • 16 6

   • (2)

    Nas, jako Gdanszczan, Twoje "dopiero" mobilizuje, nie obraża. Więc spoko. Niech każdy dba o swoje podwórko... Nie wiem, na którym miejscu jest miasto, w którym mieszkasz, ale życze, aby nas dogoniło...

    • 2 5

    • Mieszkańców miast piszemy małą literą.

     • 0 0

    • Ahhh to poczucie wyższości własnego miasta wzlędem innych miast, bezcenne. Można by rzecz, że pierwszy sort mieszkańca.

     • 0 0

   • Dokładnie. Ciągłe porównywanie Gdańska ze słabszą, mniejszą Gdynią jest dla tych, którzy muszą sobie podbudować swoje ego...

    i notorycznie potrzebują dowartościowania siebie, że mieszkają w lepszym mieście, niż sąsiedzi obok. Jakby mieli jakąś presję, że muszą wykazać, że są najlepsi, bo nie daj Boże coś się stanie i Gdynia okaże się w czymś

    i notorycznie potrzebują dowartościowania siebie, że mieszkają w lepszym mieście, niż sąsiedzi obok. Jakby mieli jakąś presję, że muszą wykazać, że są najlepsi, bo nie daj Boże coś się stanie i Gdynia okaże się w czymś lepsza, to będzie porażka i koniec świata dla mieszkańca wojewódzkiego miasta Gdańska. Wydaje mi się, że w medycynie czy psychologii mają fachowe określenie takich stanów co niektórych gdańszczan, którzy tak myślą.

    • 3 0

  • Gdańsk na 1 bądź 2 w zależności od tego jaka jest metodologia danego rankingu

   • 5 0

  • (1)

   Gdynia dziś to już tylko biedne przedmieścia Gdańska..

   • 8 4

   • ...pak to ty?

    • 3 2

  • widzę, że ktos tutaj mieszka w innym Gdańsku

   Gdańsk nie tylko się nie rozwija - on się zwija

   • 5 4

  • Szanowny trollu, (1)

   chciałbym zdementować plotkę, którą rozsiewasz w komentarzach o 47 miejscu pod względem zdobywania funduszy unijnych. Jak ci wykazał z rankingu wspólnota .org w latach 2004-2014 Gdynia miała 20 miejsce w miastach na

   chciałbym zdementować plotkę, którą rozsiewasz w komentarzach o 47 miejscu pod względem zdobywania funduszy unijnych. Jak ci wykazał z rankingu wspólnota .org w latach 2004-2014 Gdynia miała 20 miejsce w miastach na prawach powiatu. Miała też większe nakłady na edukację w przeliczeniu na mieszkańca od Gdańska (Gdańsk 18 zł, Gdynia 32 zł). Wszystko jest dostępne w rankingach na stronie wspólnoty samorządowej.
   Jak masz ranking pokazujący 47 miejsce Gdyni to proszę o źródło albo nazwę rankingu (kto, kiedy opublikowany, jakich lat dotyczył). Inaczej twój gdański bełkot nie jest niczym poparty.

   • 3 0

   • to PiS, im żadną siłą nie wytłumaczysz, że białe jest białe

    nikt ich nie przekona, że białe jest białe

    • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.