Gdańsk planuje budowę nowego szlaku spacerowego przez tereny leśne

22 września 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski

Gdańsk w najbliższych latach planuje utworzenie ok. 39-kilometrowego szlaku pieszo-rowerowego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami do terenów miejskiej zabudowy. Do końca czerwca 2020 r. ma powstać niezbędna dokumentacja projektowa, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na prace budowlane.To już drugie podejście Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska do realizacji szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.

W październiku ub. r. unieważniono przetarg na zaprojektowanie i budowę nowych połączeń pieszo-rowerowych. Najtańsza wówczas oferta opiewała na kwotę 12,7 mln zł, podczas gdy Gdańsk chciał przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 7 mln zł.

Z tego powodu obecny przetarg dotyczy wyłącznie przygotowania dokumentacji, która w kolejnym kroku pozwoli na rozpisanie przetargu na całą inwestycję lub podzielenie jej na etapy.

- Inwestycja znacznie poprawi atrakcyjność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy zachowaniu jego naturalnych walorów i minimalnej ingerencji w ekosystem - zapowiada Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Projekt ma uwzględniać utwardzenie istniejących i budowę nowych ścieżek. Trasy będą oznakowane, a w miejscach wspólnego przebiegu z istniejącymi drogami pojawią się elementy uspokojenia ruchu lub/i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Przewiduje się także przebudowę przejść dla pieszych oraz wydzielenie pasów rowerowych.

Pięć łączników do głównego szlaku przez TPKW ramach jednego z łączników z głównego szlaku przez tereny leśne TPK w kierunku parku Nadmorskiego powstanie nowe przejście dla pieszych przez ul. Chłopską, o którym pisaliśmy już czerwcu 2018 r.

Pozostałe łączniki z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym to:

Warto odnotować, że w ramach głównego szlaku przewidziano też zmiany na ul. Kościerskiej. Kilka lat temu planowano tędy poprowadzić asfaltową trasę rowerową między Osową a Oliwą, od czego ostatecznie odstąpiono. Obecnie przewiduje się wykonanie nawierzchni szutrowej wraz z odwodnieniem.

Łącznie cały szlak w granicach Gdańska będzie liczył ok. 39 km, z czego długość głównej trasy to ok. 21 km, zaś łączników - 18 km.

Kontynuacja w pozostałych miastach TrójmiastachDocelowo szlak będzie kontynuowany także w pozostałych miastach Trójmiasta: na terenie Sopotu ok. 9 km, zaś Gdyni - ok. 30 km.

Tereny rekreacyjne powstaną wokół wejść do lasu TPK


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu unijnemu w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 11: środowisko, działanie 11.4: ochrona różnorodności biologicznej. O jego realizację wspólnie ubiegały się trzy miasta Trójmiasta (Gdańsk został liderem projektu), zaś za realizację odpowiada każde miasto samodzielnie.

Jak często spacerujesz lub jeździsz rowerem po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?
9%

niemal codziennie

14%

kilka razy w tygodniu

27%

kilka razy w miesiącu

25%

co kilka miesięcy

25%

nie pamiętam, kiedy ostatni raz w nim byłem

zakończona

łącznie głosów: 1838