stat

Gdańsk szykuje się do remontów mostu, wiaduktów i kładek

16 września 2019, 9:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Kierowcy narzekają na asfaltowe garby na ul. Elbląskiej

Gdańsk przymierza się do remontu i wzmocnienia obiektów inżynieryjnych. Obecnie trwają poszukiwania wykonawców, którzy przygotują dokumentację projektową. Kolejnym etapem będzie ustalenie harmonogramu prac. Pierwsze prace mogą rozpocząć się w przyszłym roku.Przetarg ogłoszony przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dotyczy przygotowania dokumentacji projektowych dla:

  1. Remontu/przebudowy mostu nad Radunią w ciągu ul. Niegowskiej,

  2. Remontu/przebudowy wraz ze wzmocnieniem wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego,

  3. Remontu kładki nad Kanałem Raduni na Targu Rakowym,

  4. Wzmocnienia konstrukcji kładki w obrębie Węzła Sikorskiego (zjazd z Trasy W-Z na Chełm) - od strony centrum miasta,

  5. Wzmocnienia konstrukcji kładki w obrębie Węzła Sikorskiego - od strony obwodnicy,

  6. Wzmocnienia konstrukcji wiaduktu drogowego w obrębie Węzła Sikorskiego - zjazd z centrum miasta na Chełm

  7. Wzmocnienia konstrukcji wiaduktu drogowego w obrębie Węzła Sikorskiego - wyjazd z Chełmu w kierunku obwodnicy,

  8. Wzmocnienia konstrukcji estakady na Węźle Brama Żuławska,

  9. Wzmocnienia konstrukcji estakady na Węźle Unii Europejskiej (Okopowa).

Cztery-osiem miesięcy na dokumentację projektowąDla pierwszego i drugiego zadania przewidziano osiem miesięcy na przygotowanie projektu od momentu podpisania umowy, dla zadania dotyczącego Bramy Żuławskiej - sześć miesięcy, zaś dla pozostałych - cztery miesiące.

Dla każdego zadania o wyborze wykonawcy będą decydowały kryteria najniższej ceny (60 proc.) oraz doświadczenie projektantów (40 proc.).

Kiedy należy spodziewać się pierwszych przetargów na roboty budowlane i rozpoczęcie ich w terenie?

- Rozpoczęcie robót uwarunkowane jest m.in. od pozyskania środków finansowych. W przyszłym roku planujemy realizację pierwszych prac. Sporządzona dokumentacja da nam odpowiedź, w jakiej kolejności należy realizować poszczególne przedsięwzięcia. O kolejności będą też decydowały inne inwestycje w przestrzeni miasta, aby uniknąć kolizji lub spiętrzenia robót w jednym rejonie - wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzecznik GZDiZ.

Wiadukt w ciągu ul. Krasickiego a Nowa WyzwoleniaWarto zauważyć, że wśród planowanych inwestycji kilka obiektów inżynieryjnych było ostatnio przedmiotem dyskusji publicznych.

W przypadku wiaduktu nad ul. Krasickiego mieszkańcy Nowego Portu domagali się "podłączenia" do niego lub poprowadzenia bezpośrednio pod nim planowanej ul. Nowej Wyzwolenia. Pomysły te zostały jednak odrzucone podczas prac nad projektem planu zagospodarowania (dokument wciąż czeka na uchwalenie).

W wytycznych do projektu budowlanego nie przewidziano postulowanego przez mieszkańców rozwiązania. Wskazano jedynie potrzebę naprawy m.in. spodu konstrukcji, podpór, przyczółków, wzmocnienia nasypu oraz poprawę stanu nawierzchni jezdni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.

- Wykonanie prac zawartych w przetargu jest niezbędne dla poprawy stanu technicznego obiektu. Modernizacja wiaduktu nie przesądza jednak o przebiegu ul. Nowej Wyzwolenia - przekonuje rzecznik GZDiZ.

Wzmocnienie estakad zamiast ich burzeniaW ostatnich tygodniach wróciła też dyskusja na temat rozbiórki estakad na węzłach Unii Europejskiej oraz Brama Żuławska. Ich "autostradowy" charakter mocno kontrastuje ze śródmiejską zabudową i obiektami zabytkowymi.

We Wrocławiu niedawno zakończono wyburzanie podobnej konstrukcji, właśnie ze względu na niedopasowanie jej formy do planowanej śródmiejskiej zabudowy na tamtejszym placu Społecznym.

Czy zatem prace zaplanowane w obrębie estakad w Gdańsku można traktować jako dalszą próbę podtrzymania ich przy życiu przez następne 10-20 lat?

- Realizacja robót wzmacniających ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz trwałości obiektów w okresie ich użytkowania. Zaplanowane prace wpisują się w ich bieżące utrzymanie - mówi Kiljan.
Gdzie prace budowlane powinny być realizowane w pierwszej kolejności?
10%

most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Niegowskiej

14%

wiadukt w ciągu ul. Krasickiego

5%

kładka na Targu Rakowym

21%

w obrębie Węzła Sikorskiego

17%

Węzeł Brama Żuławska

33%

Węzeł Unii Europejskiej

zakończona

łącznie głosów: 526