Gdańsk nakłada 150 tys. zł kar za nielegalne reklamy. Powstała Gdańska Szkoła Szyldu

29 stycznia 2020, 11:30
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Krok w stronę uchwały krajobrazowej w Gdyni

2 kwietnia wejdą w życie pełne regulacje gdańskiej Uchwały krajobrazowej. Urzędnicy chwalą się pierwszymi realizacjami szyldów zgodnie z treścią tego dokumentu, a przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie dostosowali się do nowych regulacji, proponują przewodnik, spotkania oraz kontakt z inicjatywą Gdańska Szkoła Szyldu. Właścicielom posesji, którzy lekceważą nowe prawo, wystawiono już wezwania do uiszczenia opłat karnych na łączną kwotę ponad 150 tys. zł.Gdańska Uchwała krajobrazowa przewiduje dwuletni okres przejściowy na dostosowanie nieruchomości do nowych regulacji w zakresie reklam i szyldów.

Termin ten upływa już 2 kwietnia 2020 r. To oznacza, że po tym dniu nie będzie już podziału na "stare" i "nowe" nośniki reklamowe. Każda reklama oraz każdy szyld musi spełniać wymagania tego dokumentu.

- Przez ostatnie dwa lata uchwała obowiązywała, lecz dotyczyła wyłącznie nowych reklam, które pojawiły się w przestrzeni po jej przyjęciu przez Radę Miasta. Wcześniej zamontowane reklamy [tj. przed 2 kwietnia 2018 r. - dop. red.] będą musiały być dostosowane lub zdemontowane do 2 kwietnia br. Co ważne, Uchwała krajobrazowa obejmuje również szyldy - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z treścią tzw. ustawy krajobrazowej, w oparciu o którą przygotowana została gdańska uchwała, szyld jest "tablicą reklamową lub urządzeniem reklamowym, informującym o działalności prowadzonej w nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują".

Przekładając język prawny na bardziej przystępny, szyldem jest nośnik reklamowy z nazwą firmy prowadzącej działalność (np. nazwa operatora sieci komórkowej, marki odzieżowej, nazwa własna sklepu itd.) lub informacji o rodzaju prowadzonej działalności (np. fryzjer, piekarnia, dorabianie kluczy itp.), umieszczona najczęściej na części elewacji lub w witrynie, gdzie znajduje się dany lokal handlowo-usługowy.

Maksymalnie dwa szyldy dla jednej działalnościUchwała krajobrazowa w sposób precyzyjny reguluje zasady lokalizacji szyldów w obrębie elewacji oraz formy ich wykonania. Zgodnie z jej treścią m.in.:
  • można umieścić tylko jeden szyld równoległy oraz jeden tzw. semaforowy, zaś dodatkowe nazwy np. napojów gazowanych lub alkoholi w formie szyldów są zakazane,
  • obowiązuje całkowity zakaz wieszania banerów reklamowych,
  • szyld nie może zasłaniać elementów dekoracji budynków np. gzymsów,
  • nie można używać tablic świetlnych, które będą migotać, pulsować lub zmieniać kierunek świecenia, np. tablic LED-owych z ciągle zmieniającą się treścią.

Budynek przy ul. Klonowej - porównanie stanu z 2016 (po lewej) i 2020 r. (po prawej). Do 2 kwietnia powinny zniknąć wszystkie banery z elewacji. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Edukacja, spotkania i Gdańska Szkoła Szyldu- Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na informowaniu i edukowaniu. Wciąż bardzo wielu przedsiębiorców nie ma świadomości obowiązywania nowych reguł. W tym celu uruchomiliśmy stronę internetową, profil na Facebooku oraz wydaliśmy przewodnik po szyldach (pdf). Prowadzimy również otwarte szkolenia - najbliższe odbędzie się już w ten piątek [aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz na stronie internetowej gdańskiej Uchwały krajobrazowej - dop. red.] - informuje Michał Szymański, z-ca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. Przestrzeni Publicznej.
Wspomniana Gdańska Szkoła Szyldu to, jak określają urzędnicy, projekt artystyczno-plastyczny, powierzony Fundacji Palma (dotychczas na ten cel wydano 15 tys. zł netto).

Skupia on artystów, plastyków oraz grafików, którzy przygotowali dotychczas m.in. przykładowe możliwości metamorfozy elewacji punktów handlowo-usługowych zgodnie z zapisami uchwały.

- Przygotowaliśmy wizualizację 10 szyldów w różnych częściach Gdańska. Pięciu projektantów pracowało też nad szyldem dla sklepu Melisa [przy rondzie Guntera Grassa - dop. red.], aby pokazać, jak można w różny sposób zrealizować zapisy uchwały - dodaje Jakub Knera, wiceprezes Fundacji Palma.
Gdańska Szkoła Szyldu jest wciąż otwarta na współpracę z kolejnymi przedsiębiorcami oraz artystami (kontakt możliwy przez stronę internetową inicjatywy). Należy przy tym podkreślić, że przygotowane prace graficzne stanowią jedynie wstęp do opracowania technicznego np. szczegółów montażu, doboru materiałów oraz zlecenia ich produkcji, co musi sfinansować już we własnym zakresie właściciel lokalu handlowo-usługowego.

Kary finansowe na łączną kwotę ponad 150 tys. złKażdy, kto nie zastosuje się do regulacji Uchwały krajobrazowej, powinien liczyć się z karami finansowymi. Co ważne, kara jest nakładana na właściciela nieruchomości, a nie reklamodawców lub osoby umieszczające reklamy. To właściciel każdej nieruchomości w granicach administracyjnych Gdańska musi dostosować ją do nowych regulacji.

- W pierwszej kolejności upominamy i wzywamy do usunięcia nośnika reklamowego. Dotychczas takich wezwań wystosowaliśmy ok. 750, z czego ok. 75 proc. skończyło się usunięciem lub dostosowaniem reklamy. W przypadkach, w których upomnienia i prośby nie przynoszą pożądanych skutków, sięgamy po kary finansowe i takich postępowań [zmierzających do wymierzenia kary finansowej - dop. red.] mamy już przeszło 100. Nałożyliśmy też już 30 kar na łączną kwotę ponad 150 tys. zł - wylicza Szymański.

Kara za reklamy na centrum handlowym - 3,1 tys. zł dziennieJednym z bardziej widocznych przykładów łamania zasad Uchwały krajobrazowej jest obecnie centrum handlowe Manhattan we Wrzeszczu.

Za umieszczenie nośników reklamowych sklepu z elektroniką GZDiZ wymierza każdego dnia opłatę karną w wysokości ok. 3,1 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że tzw. skuteczne doręczenie pisma informującego o złamaniu zapisów uchwały nastąpiło 30 grudnia 2019 r., do momentu publikacji tego artykułu naliczona kara wynosi już ponad 86 tys. zł.

- Cały czas trwa postępowanie. Kara pieniężna będzie naliczana do czasu zdjęcia reklam - zapowiada Dariusz Słodkowski, kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy właściciela obiektu. W oświadczeniu, które otrzymaliśmy od GCH Manhattan, czytamy m.in.:

- Jest to nasz nowy najemca, który wprowadził na elewacje oznakowanie swojej marki, celem poinformowania szerokiego grona klientów o funkcjonowaniu w nowej placówce. Najemca zamontował je naturalnie za zgodą zarządcy Manhattanu, niemniej to na najemcy spoczywa obowiązek funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe dotyczy zarówno kwestii operacyjnych, podatkowych itd., jak i wszelkich innych w materii administracyjnej, w tym także przestrzegania przepisów lokalnych. Tym samym w tym zakresie najemca jest stroną dla miasta w tej materii.
GCH Manhattan skarży się ponadto na niejasne zapisy uchwały, zaś "pracownicy GZDiZ nie wskazują konkretnych wytycznych ani ewentualnych przekroczeń". Ponadto zdaniem centrum handlowego GZDiZ nie odpowiada na pytania przedsiębiorców, zaś postępowanie administracyjne jest wszczynane przed upływem terminów wskazanych w pierwszych pismach.

- Odnosimy wrażenie, że uchwała w tym zakresie [tj. szyldów i oznakowaniu przedsiębiorców] jest na tyle niejednoznaczna, że dopiero sami decydenci się jej nauczą w praktyce. Niestety koszty, czas i niepotrzebne nerwy przy tej okazji ponoszą przedsiębiorcy - przekonuje biuro prasowe centrum handlowego.
Jednocześnie GCH Manhattan zapowiedziało, że będzie dążyło do uporządkowania swojej elewacji do 2 kwietnia br., a pomóc ma w tym zewnętrzne biuro architektoniczne, które już zgłosiło się do urzędników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Poradnik Szyld Gdański (pdf)
Przewodnik po gdańskiej Uchwale krajobrazowej (pdf)


Czy po 2 kwietnia Gdańsk wypięknieje?
12%

tak, wszyscy będą starali się dostosować do nowych regulacji

61%

tak, ale tylko jeżeli miasto będzie sukcesywnie nakładało wysokie kary

27%

nie, większość właścicieli nieruchomości będzie lekceważyła nowe prawo

zakończona

łącznie głosów: 1477