stat

Wojewoda przyjął większą część gdańskiej uchwały krajobrazowej

30 marca 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Gdańsk nakłada 150 tys. zł kar za nielegalne reklamy. Powstała Gdańska Szkoła Szyldu

Wojewoda Pomorski zaakceptował niemal całą treść gdańskiej uchwały krajobrazowej. Unieważnione zostały jedynie zapisy, które zostały już zawarte w innych aktach prawnych lub wykraczały poza zakres ustawy krajobrazowej. Właściciele nieruchomości będą mieli dwa lata na dostosowanie się do nowych regulacji.Przypomnijmy, uchwała krajobrazowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 19 marca. Zaledwie kilka dni później okazało się, że wojewoda pomorski Dariusz Drelich wszczął postępowanie zmierzające do stwierdzenia jej nieważności.

W piątkowe popołudnie (30 marca), w ostatnim przewidzianym ustawą terminie, wojewoda ostatecznie podjął decyzje o unieważnieniu tylko części uchwały Rady Miasta Gdańska, podtrzymując przy tym ważność pozostałej treści dokumentu.

Unieważnione zapisy uchwały dotyczą:


  • Reklamy wyborczej, która została już uregulowana w Kodeksie Wyborczym.

  • Odległości urządzeń reklamowych od skrzyżowań, przejazdów kolejowych, wiaduktów itp. ze względu na istniejące przepisy ustawy o drogach publicznych.

  • "Utrzymania" urządzeń reklamowych - zdaniem wojewody nie pozwala na to ustawa krajobrazowa, a stan techniczny reguluje już prawo budowlane.

Pełną treść rozstrzygnięcia nadzorczego publikujemy pod artykułem.

- Po przeanalizowaniu otrzymanych wyjaśnień [od miasta] i po zakończeniu procedury nadzorczej stwierdziłem, że wskazane powyżej zapisy uchwały podjęto z istotnym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego - napisał w komunikacie prasowym Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.
To oznacza, że wojewoda zgodził się z argumentacją miasta w zakresie możliwości definiowania kolorystyki i materiałów urządzeń reklamowych, ogrodzeń i elementów małej architektury, a także braku potrzeby ponownego wyłożenia do publicznego projektu uchwały po wprowadzeniu do niego zmian w toku prac nad dokumentem.

Zgodnie z zapisami uchwały - w treści, która nie została unieważniona przez wojewodę - właściciele nieruchomości będą mieli dwa lata na dostosowanie posesji do jej wymagań. Ponadto już za kilka dni wszystkie nowe ogrodzenia będą musiały być zgodne z treścią uchwały.

Czy wojewoda słusznie postąpił unieważniając tylko część uchwały?
85%

tak, podjął najlepszą możliwą decyzję w zaistniałej sytuacji

15%

nie, powinien unieważnić cały dokument uchwalony przez Gdańsk

zakończona

łącznie głosów: 678