Wojewoda przyjął większą część gdańskiej uchwały krajobrazowej

30 marca 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Powrót reklam na tramwaje i autobusy nie ma sensu

Wojewoda Pomorski zaakceptował niemal całą treść gdańskiej uchwały krajobrazowej. Unieważnione zostały jedynie zapisy, które zostały już zawarte w innych aktach prawnych lub wykraczały poza zakres ustawy krajobrazowej. Właściciele nieruchomości będą mieli dwa lata na dostosowanie się do nowych regulacji.Przypomnijmy, uchwała krajobrazowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 19 marca. Zaledwie kilka dni później okazało się, że wojewoda pomorski Dariusz Drelich wszczął postępowanie zmierzające do stwierdzenia jej nieważności.

W piątkowe popołudnie (30 marca), w ostatnim przewidzianym ustawą terminie, wojewoda ostatecznie podjął decyzje o unieważnieniu tylko części uchwały Rady Miasta Gdańska, podtrzymując przy tym ważność pozostałej treści dokumentu.

Unieważnione zapisy uchwały dotyczą:

  • Reklamy wyborczej, która została już uregulowana w Kodeksie Wyborczym.
  • Odległości urządzeń reklamowych od skrzyżowań, przejazdów kolejowych, wiaduktów itp. ze względu na istniejące przepisy ustawy o drogach publicznych.
  • "Utrzymania" urządzeń reklamowych - zdaniem wojewody nie pozwala na to ustawa krajobrazowa, a stan techniczny reguluje już prawo budowlane.

Pełną treść rozstrzygnięcia nadzorczego publikujemy pod artykułem.

- Po przeanalizowaniu otrzymanych wyjaśnień [od miasta] i po zakończeniu procedury nadzorczej stwierdziłem, że wskazane powyżej zapisy uchwały podjęto z istotnym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego - napisał w komunikacie prasowym Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.
To oznacza, że wojewoda zgodził się z argumentacją miasta w zakresie możliwości definiowania kolorystyki i materiałów urządzeń reklamowych, ogrodzeń i elementów małej architektury, a także braku potrzeby ponownego wyłożenia do publicznego projektu uchwały po wprowadzeniu do niego zmian w toku prac nad dokumentem.

Zgodnie z zapisami uchwały - w treści, która nie została unieważniona przez wojewodę - właściciele nieruchomości będą mieli dwa lata na dostosowanie posesji do jej wymagań. Ponadto już za kilka dni wszystkie nowe ogrodzenia będą musiały być zgodne z treścią uchwały.

Czy wojewoda słusznie postąpił unieważniając tylko część uchwały?
85%

tak, podjął najlepszą możliwą decyzję w zaistniałej sytuacji

15%

nie, powinien unieważnić cały dokument uchwalony przez Gdańsk

zakończona

łącznie głosów: 678