stat

Gdańskie Nieruchomości szykują się na kryzys

31 marca 2020, 11:05
Ewa Budnik
Najnowszy artukuł na ten temat

LOT wznawia loty w Polsce 1 czerwca

Z różnych stron dobiegają informacje o nadciągającym kryzysie gospodarczym i planowanymi w związku z tym przez przedsiębiorców ograniczeniami wydatków. Okazuje się, że plany takie mają nie tylko prywatne firmy, ale także te z sektora publicznego. Do "zaciskania pasa" szykują się Gdańskie Nieruchomości.Gdańskie Nieruchomości to zakład, który zarządza należącymi do miasta Gdańsk nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. Jak twierdzi dyrekcja, szybko zaobserwowano tu znaczny spadek płatności czynszów.

- Finansowanie działalności Gdańskich Nieruchomości jako zakładu budżetowego w głównej mierze oparte jest o przychody czynszowe z nieruchomości mieszkalnych i użytkowych. W związku z sytuacją kryzysową, dotyczącą epidemii koronawirusa, jako zakład stajemy w obliczu istotnego pogorszenia kondycji finansowej. Ograniczenia działalności podmiotów gospodarczych spowodowały znaczny spadek wpływów czynszowych. W perspektywie najbliższych miesięcy spodziewane jest dalsze pogorszenie sytuacji płatniczej, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań, w tym także względem pracowników. Stąd też podjęte zostały kompleksowe działania, które mają pozwolić na zachowanie prawidłowej realizacji zadań - potwierdza Aleksandra Strug, rzecznik prasowy Gdańskich Nieruchomości.
Czytaj także: miejskie inwestycje realizowane zgodnie z harmonogramem

Świadczenia pracownicze mogą być "cięte"Przemysław Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości, do działających tam związków zawodowych wysłał wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego, który był w mocy od 2004 roku. Dokumenty takie określają zwykle warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą. Decyzja o wypowiedzeniu motywowana jest spodziewanym znacznym uszczupleniem osiąganych przychodów i obawą o możliwy brak środków na pokrycie zobowiązań finansowych, w tym względem pracowników.

- Wypowiedzenie zbiorowego układu w żaden sposób nie wyklucza możliwości odstąpienia od tego wypowiedzenia, jeśli przed zakończeniem jego biegu sytuacja finansowa zakładu ulegnie poprawie - podkreśla Aleksandra Strug. - Na dziś, mając na względzie dobro pracowników, w celu zachowania miejsc pracy i zapewnienia stabilności finansowej zakładu konieczne jest uzyskanie możliwości ograniczenia części świadczeń pracowniczych, takich jak fundusze premiowe, fundusze szkoleniowe czy też wysokość nagród jubileuszowych.
Przemysław Guzow swoją decyzję wyjaśnił także w e-mailu skierowanym do pracowników. W Gdańskich Nieruchomościach wprowadzony został system pracy "co drugi dzień".

Przygotowanie do racjonalizacji wydatkówPrzygotowania do zmian w realizacji zaplanowanego budżetu dotyczą jednak nie tylko pracowników, ale też zasadniczych zadań zakładu.

Czytaj także: prokuratura bada nieprawidłowości w Gdańskich Nieruchomościach

- Obecnie prowadzona jest analiza wszystkich wydatków w celu ich racjonalizacji, z zachowaniem bezpiecznego utrzymania administrowanych nieruchomości. W pierwszej kolejności ograniczenia mogą dotknąć nakładów związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych i części zadań remontowych - informuje Aleksandra Strug.
Czy spodziewasz się oszczędności w swoim miejscu pracy?
26%

tak, włącznie ze zwolnieniem mnie

17%

tak, oszczędności już zostały wprowadzone

17%

tak, jeszcze nie otrzymałe(a)m informacji, ale spodziewam się "cięć"

14%

nie wiem, trudno mi to przewidzieć

12%

czuję się bezpiecznie, ale pewne koszty pewnie będą redukowane

14%

nie, myślę, że nic się nie zmieni

zakończona

łącznie głosów: 1460