Gdańskie cmentarze będą większe. Ruszają prace projektowe

6 sierpnia 2020, 11:00
Krzysztof Koprowski

271 tys. zł będą kosztowały projekty rozbudowy cmentarzy przy ul. Kępnej oraz Srebrzysko. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą. Wcześniej wybrano tego samego wykonawcę, który przygotuję dokumentację dla rozbudowy cmentarza Łostowickiego.O tym, że w Gdańsku powoli kończą się nowe miejsca grzebalne, wiadomo od wielu lat. Zapowiedzi rozbudowy istniejących nekropolii pojawiły się już w 2014 roku.

Rok później sporządzono nowe plany zagospodarowania m.in. dla tzw. cmentarza Srebrzysko II oraz przeznaczenia na miejsca pochówku terenu Kolonii Jordana, zaś w 2018 r. dla powiększenie cmentarza Łostowickiego w stronę al. Armii Krajowej (Trasy W-Z).

W kwietniu ogłoszone zostały przetargi na wykonawców dokumentacji rozbudowy cmentarzy, które są niezbędne do rozpoczęcia odpowiednich prac budowlanych. Ostatecznie udało się dokonać wyboru wykonawców na zadania dotyczące powiększenia trzech nekropolii:


  • cmentarz ŁostowickiMapka - dokumentację do połowy grudnia przygotuje firma Grima Architektura i Krajobraz z Warszawy za kwotę ok. 94 tys. zł (wpłynęły jeszcze cztery droższe oferty, w tym najdroższa na kwotę ok. 493 tys. zł).

  • cmentarz parafialny przy ul. KępnejMapka oraz SrebrzyskoMapka - wykonawcą została również firma Grima Architektura i Krajobraz z Warszawy - ok. 271 tys. zł. Przygotowanie dokumentacji planowane jest do końca września 2021 r. W przetargu została złożona jeszcze jedna oferta na kwotę ok. 310 tys. zł)


Garnizonowy i Salwator Nowy - przetarg do powtórkiWarszawska firma startowała ponadto jako jedyna w przetargu na dokumentację dla cmentarzy Salwator NowyMapka oraz GarnizonowegoMapka, który ma się rozrosnąć o wspomnianą Kolonię JordanaMapka.

Oferta na kwotę ok. 221 tys. zł przekroczyła jednak planowany budżet na ten cel o ponad 24 tys. zł. Przetarg ten został powtórzony, ale w drugim postępowaniu nie wpłynęła już żadna oferta.

Czytaj też:

Największe cmentarze komunalne TrójmiastaObecnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prowadzi trzecie postępowanie. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, będzie on zobowiązany do jej przygotowania w ciągu:
  • dziewięciu miesięcy od podpisania umowy - cmentarz Salwator Nowy,
  • dwunastu miesięcy od podpisania umowy - cmentarz Garnizonowy.

9,3 tys. miejsc na nowe pochówki tradycyjneRealizacja prac budowlanych na podstawie wszystkich dokumentacji pozwoli na przygotowanie terenu na łącznie ok. 9300 miejsc grzebalnych (pochówki tradycyjne):
  • cmentarz Łostowicki - 1500 miejsc,
  • cmentarz przy ul. Kępnej - 1900 miejsc,
  • cmentarz Garnizonowy - 3000 miejsc,
  • cmentarz Salwator Nowy - 1000 miejsc,
  • cmentarz Srebrzysko - 1900 miejsc.

Niewykorzystane rezerwy pod rozbudowę nekropoliiSzacuje się, że miejsca te zostaną wykorzystane do ok. 2030 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że wciąż nie będą w pełni wykorzystane wszystkie rezerwy terenowe dla rozbudowy nekropolii. Przykładowo, na Srebrzysku pozostanie jeszcze niezagospodarowany obszar pod dodatkowe ok. 4,1 tys. miejsc grzebalnych, które będą usytuowane na zboczu pomiędzy ul. Srebrniki i Ogrodową a Byczym Wzgórzem.

Czytaj też:

Nie będzie nowego cmentarza w MatarniMateriał z 2019 r.
Czy myślałeś(aś) o tym, gdzie zostaniesz pochowany(a)?
26%

tak, mam już zarezerwowane miejsce

24%

tak, ale ostateczną decyzję podejmą najbliżsi

50%

nie, zupełnie się tym nie przejmuję

zakończona

łącznie głosów: 1036