stat

Gdańskie tramwaje idą do remontu

19 maja 2019, 15:00
Krzysztof Koprowski

Tym razem nie chodzi jednak o pojazdy typu N8C, które zostały kupione już używane, ale o tramwaje, które przyjechały do Gdańska, jako nowe, ale od tego czasu minęło już nawet ponad 10 lat. Gruntowny remont przejdą trzy Bombardiery i pięć najbardziej wysłużonych Pes Swing. Na wykonanie pierwszego zadania wykonawca będzie miał 14 miesięcy, w przypadku drugiego termin upływa wraz z końcem roku.Zakres prac dotyczący wszystkich trzech Bombardierów Flexity Classic NGT6-2, eksploatowanych w Gdańsku od 2007 r., obejmuje m.in.:

 • instalacje nowego oświetlenia wnętrza w technologii LED,
 • wymianę szyb pojazdu,

 • naprawę wszystkich mechanizmów drzwi wraz z płatami drzwi oraz wykonanie rampy ręcznej dla wprowadzania osób niepełnosprawnych na wózkach,

 • montaż nowych wyświetlaczy Systemu Informacji Pasażerskiej,

 • instalację ładowarek USB,

 • wykonanie nowego systemu monitoringu,

 • modernizację kabiny motorniczego,

 • instalację nowych urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych,

 • remont kapitalny wózków jezdnych i tocznych, układu napędowego i elektrycznego, naprawę i konserwację piasecznic oraz przejść międzyczłonowych (przegubów).

Pojazdy będą ponadto wyposażone w automatyczne defibrylatory AED oraz zyskają nową powłokę malarską z warstwą antygraffiti.

Automatyczne defibrylatory: czy umiałbyś ich użyć?


Celem wszystkich zaplanowanych prac jest "przywrócenie pełnej zdolności eksploatacyjnej" Bombardierów. O wyborze wykonawcy w przetargu zdecydują: najniższa cena (90 proc.) oraz czas udzielonej gwarancji (10 proc.; minimum trzy lata, maksymalnie pięć lat).

Na wykonanie prac przewidziano 14 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Trójmieście


W przypadku pięciu tramwajów Pesa Swing 120NaG, z których pierwsze pojawiły się w Gdańsku w 2010 roku, zakres robót obejmuje m.in.:

 • naprawę mechanizmów drzwiowych wraz z płatami drzwi oraz platformy dla osób niepełnosprawnych na wózkach,

 • modernizację kabiny motorniczego,

 • przegląd i naprawę przejść międzyczłonowych (przegubów),

 • naprawę elementów zasilania tramwaju oraz układu napędowego,

 • przegląd i konserwację powłoki antykorozyjnej,

 • wymianę wszystkich źródeł światła na nowe,

 • wymianę nagrzewnic podsiedzeniowych i kurtyn drzwiowych.


GAiT przy wyborze wykonawcy w tym zadaniu będzie kierował się kryteriami: najniższej ceny (60 proc.), liczby dni wyłączenia z ruchu tramwaju na potrzeby przeprowadzenia prac (30 proc.), czasu udzielonej gwarancji na naprawę główną (5 proc.; minimum rok, maksymalnie trzy lata) oraz czasu udzielonej gwarancji na blachy poszycia zewnętrznego, perforację korozyjną i powłok lakierniczych (5 proc.; minimum trzy lata, maksymalnie pięć lat).

Prace przy pięciu tramwajach Pesa Swing muszą być zakończone najpóźniej 31 grudnia 2019 r.

Jakie tramwaje jeżdżą po Gdańsku? Nie tylko niskopodłogoweMateriał archiwalny z września 2018 r.
Umiesz rozpoznać modele tramwajów jeżdżących po Gdańsku?
52%

tak, wszystkie, bez problemu

34%

tak, ale tylko niektóre

14%

nie, to zbyt skomplikowane

zakończona

łącznie głosów: 1517