Gdynia rezerwuje miejsce dla PKM Wzgórze

29 listopada 2020, 12:00
Patryk Szczerba
Najnowszy artukuł na ten temat

Pasażer reanimował pasażera. Pierwsza pomoc na przystanku PKM

Zapisy nowego planu miejscowego mają umożliwić w przyszłości realizację przystanku PKM Wzgórze w okolicy węzła Franciszki CegielskiejMapka w Gdyni i uporządkować zaniedbany obecnie teren. Nowy plan zmieni również przeznaczenie okolic Stadionu Miejskiego, skąd zniknie parking, a pojawi się obiekt sportowy.Decyzję o przystąpieniu do zmian przy stacji SKM Wzgórze i Stadionie Miejskim podjęli na ostatniej sesji radni miasta Gdyni.

W obecnie obowiązującym obszar na Wzgórzu św. Maksymiliana jest przeznaczony pod zabudowę usługową/tereny urządzeń komunikacji samochodowej - parking wielopoziomowy oraz obiekty węzła transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku.

Przystanek i nowe wytyczne dla terenuW najbliższych latach PKP PLK zmodernizuje linię Gdynia - Kościerzyna, chcąc wybudować nowy perony m.in. na przystanku Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, gdzie będą mogły się zatrzymywać składy PKM. Perony powstaną, bo pomiędzy Wzgórzem św. Maksymiliana a Osową będzie trzeci tor dla pociągów dalekobieżnych. Potrzebne są więc zmiany w zagospodarowaniu terenu, tak aby zarezerwować miejsce na kolejową infrastrukturę.

- Projekt otwiera drogę do inwestycji na linii 201. W jej ramach powinny powstać nowe perony umożliwiające obsługę ruchu w kierunku kaszubskim i portu lotniczego. Wydaje się, że będzie to ostatni element domykający pierwszy etap rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przystanki PKM Stadion i PKM Karwiny zostały zrealizowane - zachęcał do poparcia projektu uchwały o przystąpieniu do plac planistycznych Marcin Wołek, radny Samorządności.
Na razie nie wiadomo, co zostanie zaplanowane w okolicy - oprócz rezerwy dla stacji PKM Wzgórze. Co ważne, obecna struktura własności terenu to istny węzeł gordyjski. Przez te komplikacje PKP nie była w stanie rozebrać kas, bo przewoźnik nie dostarczył zgody pozostałych właścicieli terenu, a Gdynia nigdy nie zainwestowała w to miejsce, czego przykładem są ciemności na drodze pomiędzy kładką nad al. Piłsudskiego i stacją SKM.

O zagospodarowanie terenu zaapelował Paweł Stolarczyk, radny PiS.

- Północna część terenu jest bardzo zaniedbana, to niestety niechlubna wizytówka dla naszego miasta. Mam nadzieję, że prace nad planem i przyszłe inwestycje zmienią ten obszar - mówił.
- Miejscowy plan, który uchwalimy, będzie przewidywał pewne kierunki, w jakich może się rozwijać obszar. Natomiast nie jesteśmy w stanie zapewnić, że tereny prywatne, które się tam znajdują, zostaną ukształtowane zgodnie z planem w sposób natychmiastowy. Możemy tylko liczyć, że właściciele dostosują się do planu i będą prowadzili tam odpowiednie inwestycje - odpowiadała Marika Domozych, radna Samorządności referująca projekt uchwały.

Nowy budynek zamiast parkingu przy stadionieZmiany nastąpią także niedaleko stacji SKM Wzgórze przy Stadionie Miejskim. Zamiast znajdującego się tam parkingu i zamieszkanych do niedawna zabudowań ma powstać obiekt sportowy. Z wnioskiem o zmianę planu zgłosiło się Gdyńskie Centrum Sportowe zamierzające realizować tam obiekt sportowy.

- W zakresie struktury przestrzennej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa obszar objęty planem jako strefę śródmiejską, natomiast w zakresie struktury funkcjonalnej - kierunków zmian w przeznaczeniu terenów studium przewiduje tereny usług (z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2 tys. mkw.) - można przeczytać w uzasadnieniu uchwały.
Czy przystanek PKM Wzgórze pociągnie za sobą inwestycje w okolicy?
68%

tak

32%

nie

zakończona

łącznie głosów: 1464