Gdynia zakrywa przyciski dla pieszych przy sygnalizatorach

12 marca 2020, 15:00
Patryk Szczerba
Najnowszy artukuł na ten temat

Znaczący spadek pasażerów komunikacji miejskiej

Zabezpieczanie przycisków w centrum Gdyni

Na wybranych gdyńskich skrzyżowaniach są wyłączane i zabezpieczane przyciski uruchamiające zielone światło. W pozostałych miejscach zostanie przeprowadzona dodatkowa dezynfekcja nawet kilkuset przycisków.Po tym, jak przewoźnicy w Trójmieście zdecydowali o wyłączeniu przycisków otwierających drzwi w składach SKM i pojazdach ZKM i ZTM i wstrzymaniu sprzedaży biletów przez kierowców i motorniczych, działania podejmują także zarządcy dróg.

W Gdyni w środę wytypowano i zabezpieczono osiem skrzyżowań, gdzie piesi nie będą musieli wciskać przycisku, by zaświeciło się zielone światło - sygnalizatory będą działać automatycznie, a zabezpieczeniem będzie folia.

W czwartek w zależności od natężenia ruchu drogowego mają być podejmowane działania w kolejnych lokalizacjach. Tam, gdzie zmiana trybu pracy sygnalizacji powodowałaby opóźnienia transportu zbiorowego, zamiast wyłączenia przycisków zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

Firma działająca na zlecenie ZDiZ będzie musiała zdezynfekować od kilkudziesięciu do nawet kilkuset przycisków.

- Przyciski przy szczególnie obciążonych ciągach komunikacyjnych pozostaną aktywne. Nie chcemy generować opóźnień transportu zbiorowego - tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.
Także w Gdańsku urzędnicy zdecydowali o zabezpieczeniu przycisków przy sygnalizatorach.

- Zaczynamy od głównych ciągów komunikacyjnych i skrzyżowań podpiętych pod Tristar - mówi Magdalena Kiljan, rzecznik GZDiZ.
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób robiących zakupy w obiektach handlowych:

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60-procentowego).
 • Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 • Wywiesić w widocznym miejscu informację, jak skutecznie myć ręce.
 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 • Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60-procentowego).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe, takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.


NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Czy w związku z koronawirusem unikasz kontaktu z przyciskami w przestrzeni publicznej?
73%

tak

27%

nie

zakończona

łącznie głosów: 2625