Gdynia zamierza utworzyć kolejny woonerf - na Pustkach Cisowskich

22 maja 2020, 7:00
Krzysztof Koprowski

Po przeobrażeniu w woonerf części ul. AbrahamaMapka Gdynia zamierza wprowadzić kolejne rozwiązanie tego typu - tym razem na Pustkach Cisowskich. Znajdująca się tam niewielka ul. PawiaMapka za kilkanaście miesięcy zmieni się w przestrzeń przyjazną dla pieszych z dopuszczeniem lokalnego ruchu samochodowego. Wzbogacona zostanie też zieleń przyuliczna oraz pojawią się elementy małej architektury.Ulica Pawia jest położona nieco na uboczu Pustek Cisowskich - większość mieszkańców Gdyni mija ją, przejeżdżając tuż obok wiaduktem nad obwodnicą.

Stojące wzdłuż ul. Pawiej domy pamiętają jeszcze czasy II wojny światowej - zostały wzniesione w trakcie okupacji niemieckiej dla lotników Luftwaffe. Z tego powodu wyróżnia je odmienna architektura niż pozostała historyczna zabudowa Gdyni.

Warto zwrócić uwagę również na zadrzewienie ulicy, które tworzy zielony "dach" kilka metrów nad jezdnią. Uroku ul. Pawiej dodaje ponadto poprowadzenie jej lekkim łukiem ze spadkiem terenu w kierunku obwodnicy.

Priorytet dla pieszychI to właśnie ten najbardziej ciekawy odcinek ul. Pawiej pomiędzy ul. Bławatną a budynkami zamykającymi jej oś - Pawia 24-24a - będzie wkrótce przyjaźniejszy pieszym. Obecnie muszą się oni poruszać krawędzią jezdni lub skrawkami chodników przy niektórych posesjach.

- Naszym priorytetem jest dostosowanie przestrzeni ulicy Pawiej do potrzeb pieszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy mają zyskać poczucie komfortu i swobody podczas poruszania się w strefie woonerfu. W tym celu chcemy zmniejszyć dominację samochodów i spowolnić ruch kołowy, co zapewni bezpieczeństwo niechronionym użytkownikom ruchu - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Powyższy cel planuje osiągnąć się poprzez:
  • korektę geometrii toru jazdy samochodem w taki sposób, by kierowcy poruszali się z niewielką prędkością zygzakiem pomiędzy miejscami parkingowymi (tzw. meandrowanie),
  • utworzenie nowych zieleńców, przylegających do istniejących drzew. Ich forma ma uniemożliwić parkowanie samochodami i w efekcie dewastację zieleni,
  • poprawę systemu odwodnienia - skierowanie jej do istniejącej kanalizacji deszczowej lub terenów zieleni,
  • montaż elementów małej architektury - ławki, przysiadaki, kwietniki itp.

Poszukiwany wykonawca projektu, prace budowlane w 2021 r.Obecnie inwestycja jest na etapie poszukiwania wykonawcy, który podejmie się prac projektowych. Dokumentacja ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, co jest wstępnie planowane w przyszłym roku.

- Zależy nam na tym, aby projektant zaproponował rozwiązania, które będą optymalnie wykorzystywały istniejącą infrastrukturę drogową oraz zieleń. Mamy nadzieję, że otrzymamy wiele ciekawych propozycji - dodaje Marek Łucyk.
Zobacz woonerf na ul. Abrahama w Śródmieściu Gdyni


Ogłoszenia nieruchomości - Gdynia Pustki Cisowskie

Słoneczne mieszkanie w Gdyni.
670 000 zł
Gdynia Pustki Cisowskie
Mieszkanie w otulinie lasu!
375 000 zł
Gdynia Pustki Cisowskie
Blisko lasu / Pod inwestycję !
385 000 zł
Gdynia Pustki Cisowskie
Gdzie powinny powstawać nowe woonerfy?
43%

w dzielnicach centralnych, gdzie działają liczne sklepy i lokale gastronomiczne

3%

w obrębie ważnych przystanków komunikacji miejskiej

5%

na dużych osiedlach mieszkaniowych

10%

w kameralnej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej

39%

wszędzie, gdzie są takie możliwości

zakończona

łącznie głosów: 997