stat

Gdynia zmodernizuje przystanki komunikacji miejskiej

25 maja 2019, 9:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Gdynia kupiła zasilane solarnie wiaty przystankowe

Gdynia planuje modernizację kolejnych przystanków. Tym razem do przebudowy wskazano 12 lokalizacji - m.in. w centrum miasta, wzdłuż ul. Wielkopolskiej oraz na Dąbrowie. Jeżeli uda się wyłonić wykonawców, prace zostaną wykonane w tym roku.Przetarg na modernizację zatok przystankowych wraz z przyległymi peronami został podzielony na trzy części. Do każdej z nich oferenci mogą składać osobne oferty, przy czym wspólne dla wszystkich części jest kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena (60 proc.) oraz okres udzielonej rękojmi i gwarancji (40 proc.; minimum pięć lat).

Część I dotyczy dwóch zatok:


 1. Zespół przystanków Armii Krajowej 01, 03.

 2. Zespół przystanków Gdynia Dworzec Główny PKP - Hala 02, 04, 06.

Część II dotyczy pięciu zatok:


 1. Wiklinowa 02

 2. Myśliwska 02

 3. Lidzka 02

 4. Zwycięstwa Wielkopolska 04

 5. Bernadowska 01

Część III dotyczy pięciu zatok:


 1. Tymiankowa 01

 2. Tymiankowa 02

 3. Piołunowa 01

 4. Piołunowa 02

 5. Dąbrowa Miętowa (pętla)

Rozkłady komunikacji miejskiej w Trójmieście


Wszystkie przystanki zostaną zmodernizowane w standardzie wdrażanym już od kilku lat w Gdyni, czyli z zastosowaniem nawierzchni jezdni dla autobusów z betonu oraz peronu z płytek betonowych wraz z listwami dla osób niewidomych i niedowidzących. Przewidziano także montaż krawężników autobusowych, ułatwiających "dobijanie" pojazdem bliżej peronu.

Przebudowa przystanków w każdym pakiecie powinna trwać nie dłużej niż 150 dni od momentu przekazania placu budowy wykonawcy.
Czego najczęściej brakuje ci na przystankach w Trójmieście?
31%

wygodnej wiaty, chroniącej przed deszczem i wiatrem

5%

dobrego oświetlenia

6%

równej nawierzchni peronu

18%

tablic informacji pasażerskiej

40%

wszystkich ww. elementów

zakończona

łącznie głosów: 1031