Gedania. Pozwolenie na budowę boiska może zostać cofnięte

15 sierpnia 2020, 12:00
Ewa Budnik

Główna Komisja Konserwatorska wydała opinię, która może spowodować cofnięcie deweloperowi prawomocnego pozwolenia na budowę boiska piłkarskiego oraz urządzenie centrum edukacyjno-sportowego dla dzieci w budynku na zaniedbanym terenie przy ul. Kościuszki we WrzeszczuMapka.Główna Komisja Konserwatorska, działająca przy generalnym konserwatorze zabytków, jest organem opiniodawczym. Poseł Kacper Płażyński na zwołanej konferencji przedstawił w piątek uchwałę tej komisji w sprawie oceny wpływu planowanej budowy boiska piłkarskiego na wartości historyczne terenu klubu sportowego KKS Gedania.

Przypomnijmy, że to właśnie wydana w kwietniu 2019 roku zgoda urzędu konserwatora pozwoliła na wydanie na przełomie stycznia i lutego 2020 roku pozwolenia na budowę boiska pełnowymiarowego oraz zmiany funkcji znajdującego się na terenie przy ulicy Kościuszki budynku na centrum edukacyjno-sportowe dla dzieci. Działanie urzędu budzi kontrowersje, bo pozwolenie wydane zostało dzień po zakończeniu pracy przez poprzedniego szefa tego urzędu, ale jeszcze przed rozpoczęciem pracy kolejnego.

Czytaj więcej na temat wydanego pozwolenia na budowęProjekt zmienia historyczny układ terenuKomisja stwierdziła jednak, że realizacja projektu w takim kształcie, na jakie zostało wydane pozwolenie, spowoduje uszczerbek wartości historycznych terenu klubu sportowego i zniekształcenie historycznie ukształtowanego terenu upamiętniającego działalność historycznego klubu sportowego.

Negatywna opinia komisji dotyczy szczególnie ustalenia miejsca i wymiarów projektowanego boiska do piłki nożnej, ponieważ nie respektuje on oryginalnych założeń kompozycyjnych terenu klubu sportowego. Według komisji realizacja projektu w kształcie, na jaki wydane zostało pozwolenie na budowę, spowoduje także zaburzenie osi widokowych w kierunku kościoła św. StanisławaMapka.

Komisja zwraca także uwagę, że wpis historycznego terenu do rejestru zabytków z września 2018 roku niedostatecznie chroni relikty trybun i budynek znajdujący się na terenie.

Walka o teren potrwa wiele latZgodnie z zapisami znowelizowanej w 2017 roku Ustawy o ochronie zabytków taka opinia Głównej Komisji Konserwatorskiej jest podstawą do tego, aby minister z urzędu uchylił pozwolenie konserwatorskie, które jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (o ile nie minęły dwa lata od chwili, gdy pozwolenie takie staje się ostateczne). Dalej możliwe jest, że pozwolenie na budowę stanie się nieważne.

Na każdym etapie możliwe jest odwołanie się właściciela terenu od wydanych decyzji, więc teren może pozostać zaniedbany jeszcze przez wiele lat.

Rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji opóźni także odwołanie miasta Gdańsk od wyroku wydanego w sprawie konieczności zwrotu przez spółkę Robyg terenu Gedanii Skarbowi Państwa.

Przypomnijmy, że deweloper nabył teren Gedanii w 2017 roku. Od tego czasu jest on przedmiotem licznych sporów. W kwietniu tego roku doszło tam również do pożaru jednego z budynków.
Pełnowymiarowe boisko piłkarskie jest potrzebne w tym miejscu?
40%

tak, dzięki niemu ten teren odżyje

43%

nie, lepiej stworzyć kilka boisk dla różnych dyscyplin

17%

nie, lepiej postawić tam nowe budynki

zakończona

łącznie głosów: 1196