Gruntowny remont ulicy na tyłach szpitala Copernicus w Gdańsku

17 sierpnia 2021, 7:00
Krzysztof Koprowski

Ulica GórkaMapka, znajdująca się "na tyłach" szpitala Copernicus w centrum Gdańska, przejdzie kapitalny remont. W ramach działań rewitalizacyjnych wymianie ulegnie nawierzchnia chodników oraz infrastruktury podziemnej. Przewidziano też montaż nowego oświetlenia i nasadzenia zieleni.Górka to niewielka uliczka odchodząca od ul. Rogaczewskiego i pozwalająca na dojazd do kamienic zlokalizowanych "na tyłach" zespołu budynków szpitala wojewódzkiego. To jeden z niewielu fragmentów śródmieścia, który za sprawą zachowanych kamienic pozwala na podróż w czasie do przedwojennego Gdańska.

Obszar ul. Górka został włączony do programu Rewitalizacji Biskupiej Górki oraz Starego Chełmu i w ramach tego zadania przewidziano w tym miejscu:
  • przebudowę chodników,
  • wykonanie nowej infrastruktury podziemnej (w tym gazowej i wodociągowej, doprowadzenie monitoringu),
  • montaż oświetlenia ulicznego,
  • nasadzenia krzewów oraz jednego drzewa (lipa drobnolistna),
  • izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku Górka 11Mapka (w ramach współpracy z lokalną wspólnotą mieszkaniową).

Nowe chodniki, zieleń i zachowanie oryginalnej kostkiNowe chodniki zostaną wykonane z płytek betonowych oraz kostki kamiennej. Wyjątek stanowi teren przy budynku Rogaczewskiego 44Mapka, gdzie zostaną przeniesione płyty balastowe z rejonu garaży.

Zakres robót zakłada także przeniesienie punktu gromadzenia odpadówMapka "witającego" wszystkie osoby wjeżdżające w ten obszar miasta. Miejsce to wypełnią nasadzenia krzewów.

Czytaj też:

Wyeksponowane kazamaty pod wiaduktem Biskupia GórkaW zakresie zieleni wysokiej przewidziano tylko jedno nowe drzewo, które będzie usytuowane w rejonie budynku Górka 13AMapka (tj. na zakręcie przy zjeździe w dół do ul. Rogaczewskiego). Przewidziano także montaż jednej ławki i jednego kosza ulicznego.

Prace związane z infrastrukturą podziemną wymuszą zniszczenie istniejącej nawierzchni jezdni. Jej odtworzenie powinno odbyć się z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego kamiennego budulca.

Czytaj też:

Odbudowane po wojnie, ale w zmienionej formieParkowanie "na dziko" do czasu zabudowy terenuZakres robót nie obejmuje przestrzeni między ul. Górka a Rogaczewskiego, czyli całkowicie zniszczonego zieleńca, użytkowanego jako parking. Zgodnie z planem zagospodarowania z 2009 r. teren ten ma być docelowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

10 miesięcy na wykonanie robót budowlanychNa wykonanie wszystkich robót przewidziano 10 miesięcy od momentu podpisania umowy.

O wyborze wykonawcy w przetargu ogłoszonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska zdecydują kryteria: najniższej ceny (60 proc.) oraz przedłużenie minimalnego trzyletniego okresu gwarancji jakości robót (40 proc.).

Czytaj też artykuł z 2016 r.:

Prace archeologiczne przy ul. Górka przed budową trafostacjiPrace archeologiczne w 2016 r. w rejonie ul. Górka


Quiz Zabytkowe Trójmiasto Średni wynik 52%

Zabytkowe Trójmiasto

Rozpocznij quiz
Czy odwiedzasz częściej rewitalizowane dzielnice?
43%

tak, takie działania zachęcają do odkrywania tych miejsc na nowo

20%

tak, ale tylko nieliczne

37%

nie, to nie ma żadnego znaczenia dla mnie

zakończona

łącznie głosów: 282

Opinie wybrane


wszystkie opinie (36)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.