Hevelianum zaadaptuje dawny Zespół Szpitala Bożego Ciała w Gdańsku

29 lutego 2020, 9:00
Rafał Borowski
artykuł historyczny
Najnowszy artukuł na ten temat

Gdańsk: kapsuła czasu dla potomnych na terenie dawnego szpitala

Dawny Zespół Szpitalny Bożego Ciała przy ul. 3 Maja zostanie włączony do pobliskiego Hevelianum i przystosowany do nowej funkcji. W jego zabudowaniach znajdą się przestrzenie, w których będą organizowane wystawy, koncerty, warsztaty czy konferencje. Rewitalizacja poszpitalnych budynków rozpocznie się w przyszłym roku. Nie powstanie natomiast planowane wcześniej planetarium.Przypomnijmy: dyrekcja Hevelianum, zlokalizowanego na szczycie Góry Gradowej w Gdańsku - czyli interdyscyplinarnej instytucji edukacyjno-kulturalnej - od kilku lat nosi się z zamiarem zbudowania na swoim terenie nowoczesnego planetarium. Zgodnie z zamysłem, ma to być jedyny tego rodzaju obiekt w całym kraju.

Na czym miałaby polegać jego unikatowość?

Trzykondygnacyjne planetarium ma być w całości umieszczone pod ziemią, a dokładnie we wnętrzu istniejącego wału ziemnego, który wyrasta pomiędzy Kaponierą Południową a Galerią Strzelecką. Najbardziej imponującym elementem planetarium miała być ogromna sala projekcyjna w kształcie sfery.

Postępowania przetargowe zakończyły się fiaskiemNiestety, realizację tej śmiałej wizji należało odłożyć na przyszłość. Na przeszkodzie stanęły kwestie finansowe. Hevelianum podjęło na drodze postępowania przetargowego dwie próby wyłonienia wykonawcy na budowę planetarium. Obie zakończyły się fiaskiem. Pierwsze postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, gdyż jedyna przedstawiona oferta opiewała na kwotę znacząco wyższą od przewidzianej na ten cel.

- W drugim postępowaniu przetargowym na roboty budowlane złożone zostały dwie oferty. Obie przekraczały pierwotnie określoną kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, przy czym wykonawca, który złożył ofertę z niższą ceną, został wykluczony z udziału w postępowaniu ze względów formalnych. Z powodu braku możliwości zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację inwestycji, przetarg musiał zostać ponownie unieważniony - informuje Izabela Kozicka-Prus z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Odmowa ze strony ministerstwaZgodnie z procedurami, Hevelianum wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na rozpisanie kolejnego przetargu oraz na wydłużenie terminu realizacji projektu. Wniosek został odrzucony.

W związku z tym, zadecydowano o przeznaczeniu środków zgromadzonych na budowę planetarium na inny cel. Wybór padł na rewaloryzację dawnego Zespołu Szpitala Bożego Ciała i tym włączenie go do Hevelianum.

- Po analizie czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego władze Gdańska i Hevelianum uznały, że nie ma możliwości terminowego zakończenia zadań potwierdzonych przez ministerstwo, a tym samym wydatkowania środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 31 grudnia 2020 roku. - doprecyzowuje Kozicka-Prus.

Przestrzeń wydarzeń kulturalnych i naukowychRewitalizacja dawnego zespołu szpitalnego rozpocznie się w przyszłym roku. Do jakiej funkcji zostaną przystosowane zabytkowe budynki z żółtej cegły? Najkrócej rzecz ujmując, będą w nich organizowane wydarzenia kulturalne i naukowe.

- Chcielibyśmy w tej przestrzeni realizować program poświęcony człowiekowi i trudnościom, z jakimi musi się zmierzyć we współczesnym świecie. Pragniemy o tym opowiedzieć uniwersalnym językiem sztuki, tworząc wystawy, organizując koncerty, kino studyjne, spotkania, warsztaty i konferencje. Złożymy wniosek o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków norweskich - tłumaczy Paweł Golak, dyrektor Hevelianum.
Zabytkowe budynki dawnego zespołu szpitala Bożego Ciała w Gdańsku


Brak zgody konserwatora zabytkówChoć dotychczasowe próby rozpoczęcia budowy podziemnego planetarium spaliły na panewce, gdański magistrat nie zamierza składać broni. Warto przy tej okazji wspomnieć, że oprócz niewystarczającego budżetu, pojawił się kolejny problem. Wojewódzki konserwator zabytków odrzucił bowiem możliwość realizacji tej inwestycji w obecnej lokalizacji.

- Żałujemy, że obecnie nie możemy zrealizować projektu planetarium wraz z otaczającą go infrastrukturą, ale nie rezygnujemy. Nadal konsultujemy tę inwestycję z wojewódzkim konserwatorem zabytków w ramach rozmów o planach zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie skupiamy się na ważnych inwestycjach z zakresu szeroko pojętej kultury, które w przyszłości zwiększą atrakcyjność oferty Hevelianum i Gdańska - mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

Krótko o historii dawnego szpitalaSzpital Bożego Ciała powstał przed rokiem 1380 poza murami Starego Miasta przy obecnej ul. 3 Maja, początkowo jako zakład dla trędowatych podległy Radzie Starego Miasta. Zachowała się informacja, że w 1395 roku trafiła tu zarażona trądem Sigle, żona gdańskiego mieszczanina Nicolausa mit den Engelschen. Mąż wydzielił jej część majątku i przekazał szpitalowi na jej utrzymanie.

Od pierwszej połowy XV wieku przyjmował przede wszystkim ludzi starych, chorych i samotnych, a co najmniej od 1443 roku - także wkupujących się na dożywocie, okresowo również chorych zakaźnie.

Szpitalem kierował zarząd złożony z czterech prowizorów. Pierwotnie budynek szpitalny przylegał bezpośrednio do kościoła Bożego Ciała. W 1520 roku, podczas wojny z zakonem krzyżackim, został spalony, a po odbudowaniu znów spalony w 1577 roku podczas wojny z królem polskim Stefanem Batorym.

Odbudowany został w latach 1580-1581. W roku 1601 kompleks składał się z kościoła oraz grupy wolno stojących budynków po jego północnej stronie. W latach 1739 i 1786 pobudowano domy szachulcowe.

Na początku XIX wieku, w niewielkim stopniu dotknięty kryzysem finansowym, odzyskał zdolność do nieodpłatnego utrzymywania pacjentów. Niepoddany procesowi medykalizacji, do roku 1945 pełnił funkcję przytułku. W roku 1945 budynek uległ niewielkim zniszczeniom, a domy mieszkalne zostały zdewastowane, w 1962 roku niektóre z nich rozebrano w związku z poszerzeniem ul. 3 Maja, a pozostałe wykorzystywano jako domy mieszkalne.

źródło: www.gedanopedia.pl

Krypta i ambona w kościele polskokatolickim pw. Bożego Ciała w Gdańsku.
Jak oceniasz pomysł na rewitalizację dawnego szpitala?
73%

pozytywnie, to naprawdę ciekawa inicjatywa

16%

wstrzymuję się z oceną do czasu otwarcia

11%

negatywnie, nie przekonuje mnie ten pomysł

zakończona

łącznie głosów: 1363