Jak legalnie pozbyć się nietypowych odpadów

5 kwietnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku)
Arnold Szymczewski

Co zrobić ze starymi meblami, sprzętem RTV, AGD, chemikaliami czy oponami? Na pewno nie wywozić do lasu ani nie wystawiać przed dom. Podpowiadamy, jak za darmo pozbyć się odpadów nietypowych i co się do nich zalicza.Śmieci w lesie to plaga, która zagraża całemu środowisku. Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł, wywożonych jest ok. 115 tys. m sześc. odpadów. To ponad 1 tys. wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami. Być może osobami wyrzucającymi śmieci do lasu kieruje stosunkowo niska kara za ten czyn, tj. mandat do 500 zł.

Mimo wszystko w Trójmieście są możliwości, aby oddać odpady nietypowe w miejscach do tego przeznaczonych. W Gdańsku jednym z takich miejsc jest PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie zakładu utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55Mapka.

- PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą w ramach tzw. opłaty śmieciowej oddać zużyte przedmioty i komunalne odpady problematyczne - od tych nietypowych zacząwszy, na niebezpiecznych skończywszy - które nie powinny znaleźć się w altanach śmietnikowych - mówi Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
Co przyjmuje PSZOK:

 • tekstylia i odzież - nowość,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • baterie i akumulatory,
 • chemikalia, termometry rtęciowe,
 • leki,
 • opony,
 • odpady zielone (gałęzie, trawa itp.),
 • odpady o charakterze medycznym (igły, strzykawki, paski powstałe w domu w związku z zabiegami leczniczymi, np. iniekcje, pomiar cukru we krwi itp.),
 • odpady poremontowe.

Przekazanie odpadów wiąże się z pewnymi formalnościami. By obsługa mogła przebiec sprawnie i szybko, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gdańska. Mogą to być:


 • dokument tożsamości z adresem zameldowania lub zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty potwierdzające prawo do nieruchomości.

Krok po kroku na terenie zakładu utylizacyjnegoW pierwszej kolejności musimy kierować się do bramy nr 2Mapka - tam odbywa się ważenie auta i sprawdzanie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie Gdańska.

Następnie jesteśmy kierowani do punktu PSZOK Mapkana terenie zakładu utylizacyjnego. Tam dokument, który dostaniemy podczas ważenia auta, podpisuje klasyfikator, czyli osoba odpowiedzialna za wskazanie nam odpowiedniego kontenera dla naszych odpadów.

Gdy pozbędziemy się wszystkich odpadów, kierujemy się do wyjazdu, gdzie odbywa się ważenie końcowe samochodu i podpisanie dokumentów.

Cały proces - od momentu wjazdu do zakładu utylizacyjnego do wyjazdu - nie powinien trwać więcej niż 20-30 minut.

Nie wiesz, jak segregować śmieci? Sprawdź słownik segregacji odpadów.

Docelowo w Gdańsku powstanie sześć punktów PSZOKDocelowo na terenie Gdańska powstanie sześć punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli bez większego problemu dostarczyć odpady nietypowe i by nie musieli jechać w tym celu na drugi koniec miasta.

- W Gdańsku takie punkty będą funkcjonowały pod nazwą własną, czyli jako "Sorterownie". Docelowo w Gdańsku będzie funkcjonowało sześć "Sorterowni" zlokalizowanych w różnych dzielnicach Gdańska. Niektóre z nich będą podzielone na dwie strefy, gdzie w pierwszej będzie można zostawić odpady przeznaczone do PSZOK-u, a w drugiej odwiedzić punkt wymiany produktów. Nie będą to zatem tylko miejsca, w których będziemy mogli oddać swoje odpady. Będzie tu też można oddać rzeczy, które nie są nam już potrzebne, a mogą przydać się innym, czy zabrać przedmiot, który nam się spodoba i nadać mu nowe życie, a wraz z nim może i nową funkcjonalność - kończy Iwona Bolt.
Inne możliwości przekazania sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Każdy mieszkaniec Gdańska może nieodpłatnie oddać zużyte baterie oraz kompletne elektroodpady podczas odbywającej się cyklicznie - trzy razy do roku - Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanej przez Gdańskie Usługi Komunalne.

Każdy sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m kw., jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego.

Każdy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Każdy dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400 m kw., jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.


PSZOK także w GdyniW Gdyni działa jeden PSZOK i pięć PZONów, czyli Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Przy ul. Konwaliowej 1Mapka, Chylońskiej 301Mapka, Żeliwnej 3Mapka, Kasztanowej 4AMapka i Nałkowskiej 20Mapka możemy pozbyć się następujących odpadów:


 • przeterminowane leki,
 • farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna,
 • żarówki energooszczędne, świetlówki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora),
 • igły i strzykawki użyte w domu w celu przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Z kolei w EKO-Dolinie w Łężycach przy al. Parku Krajobrazowego 99Mapka znajduje się PSZOK, czyli znany nam już Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W tym miejscu od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 i w soboty w godz. 8-15 EKO-Dolina nieodpłatnie przyjmuje od mieszkańców Gdyni następujące odpady:

1. Odpady zielone - w każdej ilości.
2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 500 kg na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w łącznej ilości do 500 kg na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym obejmujące:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • gruz ceglany,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, niezawierające substancji niebezpiecznych,
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • odpadowa papa,
 • materiały izolacyjne niezawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych,
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające PCB i innych substancji niebezpiecznych,
 • zużyte opony - w liczbie do 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

Usługę nieodpłatnego odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci można zamówić pod nr. telefonu 609 045 410 lub 58 624 66 11. Usługa jest świadczona przez pracowników Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Więcej na www.kzg.pl.
Próbowałe(a)ś kiedyś pozbyć się nietypowych odpadów?
34%

tak, robię to regularnie

29%

tak, ale nie wiedziałe(a)m, jak to zrobić, więc postawiłe(a)m je pod śmietnikiem

9%

tak, ale zamówiłe(a)m do tego zewnętrzną firmę

11%

tak, robię to regularnie

17%

nie, nie miałe(a)m takiej potrzeby

zakończona

łącznie głosów: 566

Opinie wybrane


wszystkie opinie (199)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.