stat

Jak zrewitalizować gdańskie dzielnice? Urzędnicy czekają na pomysły mieszkańców

22 października 2017 (artykuł sprzed 2 lat)
Krzysztof Koprowski

Jak powinny wyglądać centralne miejsca dzielnic objętych rewitalizacją - tego chcą się dowiedzieć od mieszkańców urzędnicy koordynujący działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. W pierwszych tygodniach listopada przewidziano spacery i warsztaty na Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu, Oruni oraz w Nowym Porcie.Celem konsultacji z mieszkańcami będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Udział w spacerach i warsztatach mogą wziąć osoby w dowolnym wieku - od dzieci po seniorów, a ponadto nie jest wymagana żadna wcześniejsza rejestracja.

- W każdym obszarze rewitalizacji wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców - zapowiada Dariusz Wołodźko z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Dla Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia będzie to Plac Wałowy zobacz na mapie Gdańska, gdzie wstępnie przewidziano przebudowę dróg, chodników, infrastruktury podziemnej, utworzenie miejsc parkingowych, montaż elementów niezbędnych do organizacji wystaw plenerowych oraz małej architektury, odtworzenie fontanny, a także modernizację placu zabaw.

Na Biskupiej Górce prace będą skupione wokół ul. Biskupiej zobacz na mapie Gdańska w sąsiedztwie terenu należącego do Komendy Wojewódzkiej Policji. Planuje się urządzenie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury oraz nowe nasadzenia.

Na Oruni metamorfozę przejdzie tzw. Rynek Oruński zobacz na mapie Gdańska, dla którego przewidziano przebudowę nawierzchni i układu drogowego wraz z odnowieniem zieleni i montażem elementów małej architektury.

W Nowym Porcie prace budowlane będą skupione wokół tzw. Placu Nadwodnego zobacz na mapie Gdańska naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście. Przewiduje się podział tego obszaru na dwie strefy: piknikową z miejscem do uprawiania gier zespołowych oraz utwardzony plac z małą architekturą i parkingiem.

Konsultacje dla każdego z miejsc będą zaczynały się od spaceru, podczas którego przedstawiony zostanie zakres działań przewidziany w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz omówione będą uwarunkowania zagospodarowania każdego z nich.

Następnie w trakcie warsztatów mieszkańcy pod okiem architektów wypracują wspólną wizję urządzenia poszczególnych przestrzeni. Rezultaty prac będą prezentowane na ostatnim spotkaniu i przekazane jako wytyczne do konkursów dla pracowni architektonicznych i urbanistycznych.

Na działania rewitalizacyjne w Gdańsku planuje przeznaczyć się ponad 120 mln zł, z czego 76 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych. Oprócz prac budowlanych, przewidziano również szereg inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność.

Czytaj więcej Zielone światło dla rewitalizacji zapomnianych dzielnic Gdańska

Harmonogram konsultacji z mieszkańcami

Orunia: Gościnna Przystań, siedziba Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (ul. Gościnna 14 zobacz na mapie Gdańska):
7 listopada, godz. 16-18 - spacer
11 listopada, godz 15-18 - warsztaty
16 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów

Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem: Urząd Marszałkowski, Sala Herbowa (ul. Okopowa 21/27 zobacz na mapie Gdańska):
7 listopada, godz. 17-19 - spacer
11 listopada, godz 15-18 - warsztaty
16 listopada, godz. 18-20 - prezentacja wyników warsztatów

Biskupia Górka i Stary Chełm: siedziba stow. Waga i Biskupia Górka (ul. Biskupia 4 zobacz na mapie Gdańska):
8 listopada, godz. 16-18 - spacer
11 listopada, godz 10-13 - warsztaty
15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście: CSW Łaźnia II (ul. Strajku Dokerów 5 zobacz na mapie Gdańska):
8 listopada, godz. 16-18 - spacer
11 listopada, godz. 10-13 - warsztaty
15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów

Materiał z lipca br.
Czy bierzesz udział w konsultacjach społecznych?
10%

tak, staram się regularnie podpowiadać urzędnikom najlepsze rozwiązania

24%

tak, ale tylko gdy dotyczą one bezpośrednio mojego miejsca zamieszkania

49%

nie, to strata czasu, nikt nie traktuje poważnie uwag mieszkańców

17%

nie, zupełnie nie interesuje mnie ich tematyka

zakończona

łącznie głosów: 495