Jednak będzie ładniej. Sąd odrzucił skargi na gdańską uchwałę krajobrazową

8 lutego 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersyjne reklamy zgodne z uchwałą krajobrazową

Gdańsk zwyciężył w potyczce z firmami reklamowymi i właścicielami nieruchomości, które dążyły do unieważnienia zapisów tzw. uchwały krajobrazowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił aż dziewięć skarg, które dotyczyły m.in. demontażu istniejących nośników reklamowych czy ograniczenia poprzez uchwałę prowadzenia działalności gospodarczej.Po nieudanej próbie unieważnienia zapisów tzw. uchwały krajobrazowej przez wojewodę pomorskiego, tym razem przeciwko jej zapisom protestowały firmy reklamy zewnętrznej i właściciele nieruchomości, dla których montaż reklam w przestrzeni publicznej jest jednym z głównych źródeł dochodów.

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił łącznie dziewięć skarg, w których zarzucano gdańskiej uchwale m.in.:
  • brak indywidualnego traktowania istniejących nośników reklamowych, powstałych w oparciu o pozwolenie budowlane,
  • ograniczenie działalności gospodarczej,
  • nieprawidłowości w trakcie sporządzania dokumentu.

Zdaniem sądu, ustawa i przygotowana na jej bazie uchwała nie odnoszą się do przeszłości i wszystkie nośniki reklamowe w momencie wejścia jej w życie są traktowane jednakowo. Taki też był zamysł ustawy, która miała definitywnie uporządkować krajobraz polskich miast.

Przyjęte akty prawne nie wpływają też na ograniczenie działalności gospodarczej, lecz regulują jedynie dozwolone nośniki reklamowe w zakresie ich formy oraz rozmiarów. Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu możliwości reklamy i promocji.

Ponadto sąd potwierdził, że procedura przygotowania uchwały krajobrazowej odbyła się zgodnie z prawem - w tym także w zakresie konsultacji społecznych.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył, że celem uchwały jest ochrona krajobrazu. Nie jest ona nastawiona na rozbiórkę reklam, ale na dostosowanie wyłącznie niezgodnych z uchwałą nośników do zasad i warunków w niej zawartych, a dopiero jeżeli nie jest to możliwe - na ich demontaż, rozbiórkę lub usunięcie nośnika - dodaje Magdalena Kiljan, rzecznik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który odpowiadał za przygotowanie gdańskiej uchwały.


Wkrótce rozpatrzenie kolejnych skarg na uchwałęOd wydanej decyzji przysługuje jeszcze skarga kasacyjna, którą można wnieść w terminie 30 dni od momentu doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wiadomo już, że w kolejce do rozpatrzenia są jeszcze co najmniej trzy kolejne skargi na zapisy uchwały krajobrazowej. Terminy rozpraw nie są jeszcze znane.

Przypomnijmy, że gdańska uchwała krajobrazowa zakłada 24-miesięczny okres na dostosowanie istniejących nośników reklamowych do jej zapisów. Termin ten upływa 2 kwietnia 2020 r. Jednocześnie już teraz każdy całkowicie nowy nośnik reklamowy oraz ogrodzenie muszą być zgodne z zapisami uchwały krajobrazowej.

Czy firmy reklamowe i właściciele nieruchomości powinni dążyć do unieważnienia uchwały krajobrazowej?
6%

tak, jej zapisy są zbyt restrykcyjne i ograniczają ich działalność zarobkową

94%

nie, powinni respektować jej zapisy i dążyć do poprawy przestrzeni publicznej

zakończona

łącznie głosów: 1915