Jelitkowo z lepszą ofertą dla turystów. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

29 listopada 2021, 7:00
Krzysztof Koprowski

Metamorfoza parku Jelitkowskiego nie jest jedyną zmianą w najbliższym czasie w nadmorskiej części Gdańska. Tuż po sąsiedzkuMapka procedowane są dwa projekty planów zagospodarowania, które pozwolą zintensyfikować zabudowę z myślą o obsłudze ruchu turystycznego. Ponadto przewiduje się stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spacerowej równolegle do deptaka nadmorskiego.Obecnie w procedurze publicznego wyłożenia są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  1. Jelitkowo w rejonie ulic Kaplicznej oraz BałtyckiejMapka
  2. Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej oraz KaplicznejMapka

Pierwszy z projektów planów o powierzchni ok. 5,66 ha obejmuje obszar między wspomnianym parkiem JelitkowskimMapka a deptakiem - wejściem na plażę na przedłużeniu ul. PiastowskiejMapka. Od południa granicą jest ul. KaplicznaMapka, a od strony Zatoki Gdańskiej deptak (ul. Jantarowa)Mapka oraz linia wydm i plaży.

Czytaj też:

Hotele i molo na Stogach. Ma być bardziej turystycznieNowy plan dla turystycznego rozwoju JelitkowaObecnie dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania z 2003 r. Zgodnie z treścią uchwały Rady Miasta Gdańska celem przystąpienia do jego nowelizacji jest:
  • przekształcenie terenu w kierunku rozwoju usług turystyki, kultury, sztuki i gastronomii przy zachowaniu skali i charakteru byłej wsi rybackiej i ochronie dziedzictwa kultury,
  • zmiana przeznaczenia i parametrów urbanistycznych planu obowiązującego w celu ożywienia i wykorzystania potencjału obszaru.

Wnioskodawcą przystąpienia do sporządzania nowego planu było Biuro Rozwoju Gdańska.

- Jest to efekt szeroko prowadzonych od 2012 r. analiz, które wykazały potrzebę zweryfikowania zapisów planu obowiązującego w celu wykształcenia w dawnych chatach rybackich usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, kultury, oświaty czy działalności artystycznej i rzemieślniczej oraz handlu związanego z tą działalnością przy jednoczesnym wyeksponowaniu wartości historycznych tych obiektów tak, aby obszar ten był atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców Gdańska, jak i turystów - tłumaczyła podczas dyskusji publicznej Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG.
Czytaj też:

Nowe centrum Brzeźna. Prezentujemy szczegóły koncepcji planuUlica Bałtycka alternatywą dla deptaka nadmorskiegoWspomniane dawne chaty rybackie wraz z układem pieszo-jezdnym ul. Bałtyckiej stanowią główną oś założenia planistycznego jako alternatywa dla deptaka nadmorskiego.

Wejście w ten obszar przewidziano zarówno od strony przedłużenia ul. PiastowskiejMapka (to nowe planowane rozwiązanie), jak i przez istniejący układ dróg i alejek od strony parku Jelitkowskiego, ul. Kaplicznej czy plaży.

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa do 15 metrów wysokościWokół ul. Bałtyckiej z dawnymi chatami rybackimi, do których będzie możliwe swobodne dojście z każdej strony (obecnie ciąg pieszo-jezdny jest wykonany tylko jednostronnie), przewiduje się sytuowanie nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Jej maksymalną wysokość ustalono na poziomie 10-12 metrów z lokalnym obniżeniem do 8 metrów na działkach koło parkingu oraz podwyższeniem do 15 metrów na działce przy skrzyżowaniu Kapliczna - Piastowska.

Zabudowa wyłącznie usługowa przewidziana jest jedynie po stronie wschodniej deptaka na przedłużeniu ul. Piastowskiej (tj. bliżej Brzeźna). Maksymalną wysokość określono tutaj na poziomie 12 metrów, zaś zakres usług zawężono do turystyki, sportu, rekreacji, gastronomii, handlu (do 200 m kw.), kultury, oświaty, zdrowia oraz działalności artystycznej i rzemieślniczej.

Usługi i gastronomia w parterach wzdłuż głównych przestrzeniW parterach nowych budynków wzdłuż deptaka nadmorskiego oraz na przedłużeniu ul. Piastowskiej zawarto obowiązek lokalizacji usług. Dodatkowo usługami ma być otoczonym nowy skwer na przedłużeniu ul. Bałtyckiej, przez który będzie można przejść do deptaka na końcu ul. Piastowskiej, a dalej np. nad morze lub do pętli autobusowej.

Liczba miejsc postojowych bez zmian, ale z drzewamiW zakresie obsługi komunikacyjnej nie przewiduje się zmian względem stanu istniejącego. Zapisami planu podtrzymany zostaje istniejący parking samochodowyMapka w środkowej części planu z wjazdem od ul. Kaplicznej. Minimalna liczba 60 miejsc odpowiada obecnemu stanowi.

Nowością jest natomiast obowiązek wprowadzenia i uzupełnienia drzew w tym miejscu przy jego ewentualnej przebudowie lub rozbudowie.

- Zgodnie z zapisami projektu planu na terenie parkingu należy zrealizować minimum 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, co przekłada się na minimum 12 drzew do nasadzenia. Zgodnie z wymogami wojewódzkiego konserwatora zabytków nawierzchnia parkingu powinna być wykonana docelowo z kamiennej kostki - wyjaśnia Ilona Bogdańska, projektant prowadząca plan dla Jelitkowa z BRG.

Uwagi do projektu planu i prognozy do 15 grudnia br.Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska. Termin składania uwag do obu dokumentów upływa 15 grudnia br.

Projekt planu dla rozbudowy hotelu Mercure Gdańsk PosejdonDrugi z projektów planów obejmuje znacznie mniejszy obszar o powierzchni ok. 2,62 ha, na terenie którego funkcjonuje hotel Mercure Gdańsk Posejdon.

Celem przystąpienia do sporządzania nowego planu jest zmiana parametrów zabudowy, które umożliwią "przebudowę i modernizację hotelu w związku z zamiarem poszerzenia oferowanych usług".

Hotele, pensjonaty i obiekty noclegowe w Trójmieście


Drugi z projektów planów jest procedowany z myślą o rozbudowie hotelu Mercure Gdańsk Posejdon. Więcej zdjęć (24)

Drugi z projektów planów jest procedowany z myślą o rozbudowie hotelu Mercure Gdańsk Posejdon.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Drugi z projektów planów jest procedowany z myślą o rozbudowie hotelu Mercure Gdańsk Posejdon.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Maksymalną wysokość określono na poziomie 12 metrów, a ponadto ochroną objęto drzewostan po stronie pętli tramwajowej i ul. Pomorskiej.

W granicach planu zawiera się także krótki odcinek ul. Kaplicznej, gdzie przewidziano wprowadzenie szpalerów drzew.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu z hotelem Mercure jest także dostępny na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska. W tym przypadku uwagi do obu dokumentów można składać do 27 grudnia br.


W jakim kierunku powinno rozwijać się Jelitkowo?
76%

dzielnicy nastawionej na obsługę turystów

4%

dzielnicy usługowej i biurowej

20%

dzielnicy mieszkaniowej - sypialni

zakończona

łącznie głosów: 525

Opinie wybrane


wszystkie opinie (99)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.