stat

Jest wizja zabudowy Dolnego Miasta

30 listopada 2017 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski

Rewitalizacja Dolnego Miasta przyczyniła się nie tylko do poprawy wizerunku najważniejszych ulic, ale też nowych inwestycji budowlanych. Procedowany właśnie projekt planu zagospodarowania wyznacza sposób rozbudowy siedziby LPP zobacz na mapie Gdańska, a także pozwoli na uzupełnienie zabudowy przy ul. Królikarnia zobacz na mapie Gdańska.Plany rozbudowy siedziby LPP, właściciela kilku znanych marek na rynku odzieżowym, znane są już od kilku lat. Tuż obok gmachu centrali spółki zobacz na mapie Gdańska, zbudowanego w latach 20. ubiegłego wieku jako siedziba Gdańskiego Monopolu Tytoniowego (Danziger Tabak Monopol), powstać mają budynki biurowe, pracownie projektowe, magazyny oraz pomieszczenia techniczne.

Obecnie LPP realizuje w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego sprzed 11 lat pierwszy z zaplanowanych budynków. Będzie on zlokalizowany bezpośrednio przy ul. Łąkowej zobacz na mapie Gdańska.

- Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującym planem i zapisaną w nim wysokością [18 m - dop. red.]. Ta wysokość została też ujęta w projekcie planu. Zmiany dotyczą pozostałej części tego terenu - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Zabudowa wyższa o jedną kondygnacjęW kolejnej linii zabudowy od ul. Łąkowej zdecydowano się zwiększyć maksymalną dopuszczalną wysokość o jedną kondygnację - do 22 metrów. Pod względem kompozycyjnym będzie to więc nawiązanie do nadbudowanego piętra siedziby LPP, które jest cofnięte względem pierzei ul. Łąkowej.

Ponadto od strony bastionów zobacz na mapie Gdańska zrezygnowano z obowiązującej linii zabudowy, wskazującej konkretnie, gdzie ma stanąć ściana budynku, na rzecz nieprzekraczalnej linii, umożliwiającej swobodne usytuowanie budynków. Spowodowane jest to skomplikowaną sytuacją własnościową, utrudniającą utworzenie zwartej zabudowy.

Zwarta zabudowa ma natomiast dominować na gruntach miasta w rejonie ul. Królikarnia zobacz na mapie Gdańska. W projekcie planu przewidziano wykreowanie pierzei mieszkaniowo-usługowej (do 18 m wysokości) wzdłuż tej ulicy oraz na przedłużeniu ul. Reduta Dzik (tzw. ul. Forteczna zobacz na mapie Gdańska).

Czytaj też: Niewielki biurowiec na Dolnym Mieście, wkrótce budynki mieszkalne

Oś kompozycyjna poprowadzona przez garażePod znakiem zapytania stoi natomiast przyszłość znajdującego się tutaj zespołu garaży zobacz na mapie Gdańska. Należą one niemal w całości do miasta. Garaże stojące bliżej ul. Królikarnia zobacz na mapie Gdańska wchodzą w teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo-usługową, a więc w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy czeka je niemal na pewno rozbiórka.

Garaże znajdujące się po drugiej stronie zobacz na mapie Gdańska usytuowane są natomiast w tzw. osi kompozycyjnej, która może nigdy nie doczekać się realizacji ze względu na podziału gruntów.

Oś kompozycyjna miałaby być przestrzenią wolną od zabudowy, przeznaczoną np. pod chodnik i jezdnię z zalecanym szpalerem drzew, łącząc jednocześnie ul. Łąkową (tuż przy gmachu LPP zobacz na mapie Gdańska) z tzw. ul. Forteczną zobacz na mapie Gdańska, skąd można dostać się m.in. na tereny rekreacyjne wzdłuż Opływu Motławy.

Problem w tym, że na zdecydowanej długości oś kompozycyjna przebiega przez tereny LPP i udostępnienie przejścia będzie zależało wyłącznie od dobrej woli spółki. Bez jej zgody wyburzenie garaży - na co plan jak najbardziej pozwala - mija się z celem, ponieważ nadal nie będzie swobodnego przejścia do ul. Łąkowej.

Dodajmy, że spółka LPP stosuje na razie politykę odwrotną - zamykania się na okolice, stawiając wysokie ogrodzenia. Czy zatem w planie nie należało wymusić pełnego udostępnienia terenu osi kompozycyjnej?

- Brak zapisu o obligatoryjnym powiązaniu w tym miejscu ul. Łąkowej i tzw. Fortecznej wynika z potrzeby kompleksowego zagospodarowania terenu przez jednego właściciela, który może wykonać pod osią garaże podziemne lub przejścia między budynkami, a to by spowodowało dalsze problemy z własnością gruntów góra-dół, jak na terenach kolejowych - wyjaśnia dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Droga dla pieszych i kierowców wzdłuż d. Fabryki KarabinówAlternatywą dla tego połączenia ulic będzie obligatoryjna droga (ciąg pieszo-jezdny) zlokalizowana nieco bardziej na południe - z częściowym wykorzystaniem ulicy biegnącej wzdłuż zabudowań dawnej Fabryki Karabinów zobacz na mapie Gdańska.

- Ta lokalizacja wydaje się być optymalna, ponieważ połączenie w osi kompozycyjnej pokrywałoby się niemal z ul. Królikarnia. Tu natomiast mamy połączenie w połowie dużego kwartału zabudowy [sięgającego aż ul. Kieturakisa zobacz na mapie Gdańska - dop. red.] - zwraca uwagę Dorota Korzeniowska, projektant prowadząca plan z BRG.
- Z naszej strony deklarujemy udostępnienie ulicy wzdłuż Fabryki Karabinów. Jesteśmy w stanie zrealizować budowę takiego szlaku pieszego własnym kosztem. Ponieważ całość wymaga zgody drugiej strony czyli właściciela Fabryki Karabinów, liczymy na współpracę - dodaje Jacek Kujawa, wiceprezes Zarządu LPP.
W planie zagospodarowania dodatkowo przewidziano teren wolny od zabudowy na przedłużeniu ul. Królikarnia zobacz na mapie Gdańska w stronę Fabryki Karabinów i wspomnianego ciągu pieszo-jezdnego. Podobnie jak w przypadku osi kompozycjnej, także tu decyzja o jego udostępnieniu będzie należała do LPP.

Jeszcze dwa tygodnie na złożenie uwagProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś" dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko składać można do 14 grudnia.

Czytaj też: Jak zmieni się szpital przy Kieturakisa?


Materiał archiwalny z 2013 r.
Czy Dolne Miasto to dobre miejsce dla nowych biurowców?
63%

tak, ze względu na świetną lokalizację i przedwojenny klimat

14%

tak, ale tylko dla firm związanych z tą dzielnicą

10%

nie, jest za daleko SKM oraz innych miast Trójmiasta

13%

nie, to wciąż zaniedbany i nieciekawy fragment Gdańska

łącznie głosów: 625