Konserwator zablokował nowy plan zagospodarowania Jelitkowa

26 stycznia 2022, 21:40
Krzysztof Koprowski
aktualizacja:11:36 (27 stycznia 2022)

Komplikuje się sprawa uchwalenia planu zagospodarowania dla Jelitkowa w rejonie ul. Kaplicznej i BałtyckiejMapka. Na dzień przed sesją Rady Miasta radni PiS poinformowali o wznowieniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zeszłorocznego uzgodnienia dokumentu. Oczekują też sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom zamiast zmiany funkcji budynków na usługową.Aktualizacja 27 stycznia, godz. 11:36: Projekt planu zagospodarowania dla Jelitkowa w związku z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Igora Strzoka, został zdjęty z porządku obrad Rady Miasta Gdańska na wniosek prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz .

Jednocześnie urzędnicy szczegółowo wypunktowali liczne nieścisłości w wizualizacjach, na które powołuje się w piśmie wojewódzki konserwator zabytków w odniesieniu do proponowanych zapisów planu.

Do czasu uchwalenia nowego planu dla Jelitkowa obowiązywać będzie plan z 2003 r., dopuszczający również zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową w nieco odmiennym kształcie urbanistycznym.


O projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jelitkowa w rejonie ul. Kaplicznej i Bałtyckiej zrobiło się głośno za sprawą niedawnego materiału w TVP.

Prace nad planem trwają jednak znacznie dłużej, bo aż od 2016 r. i z racji historycznej tkanki wymagały uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dużym skrócie: projekt planu przewiduje przekształcenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w dawnych chatach rybackich na powierzchnie usługowe skierowane do turystów - gastronomię, pracownie artystyczne i rzemieślnicze, kulturę itp.

W bezpośrednim sąsiedztwie dawnych chat rybackich dopuszczono nową zabudowę mieszkaniowo-usługową z usługami w parterach m.in. od strony Zatoki Gdańskiej oraz na przedłużeniu ul. Piastowskiej.

Środki ze sprzedaży gruntów komunalnych, które dominują w tym obszarze, mają być przeznaczone na kapitalny remont zasobu komunalnego oraz jego ewentualne przekształcenie pod nowe funkcje (zwłaszcza we wspomnianych dawnych chatach rybackich).

Szczegółowe omówienie projektu planu Jelitkowo rejon ul. Kaplicznej i BałtyckiejRadni PiS liczą, że decyzja wojewódzkiego konserwatora wstrzyma głosowanie nad planem zagospodarowania. Nz. przy mikrofonie Przemysław Majewski, z tyłu Andrzej Skiba. Więcej zdjęć (11)

Radni PiS liczą, że decyzja wojewódzkiego konserwatora wstrzyma głosowanie nad planem zagospodarowania. Nz. przy mikrofonie Przemysław Majewski, z tyłu Andrzej Skiba.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Radni PiS liczą, że decyzja wojewódzkiego konserwatora wstrzyma głosowanie nad planem zagospodarowania. Nz. przy mikrofonie Przemysław Majewski, z tyłu Andrzej Skiba.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Konserwator zamierza uzgodnić dokument, który uzgodniłNa dzień przed sesją Rady Miasta Gdańska, podczas której poddana ma być pod głosowanie uchwała z planem zagospodarowania, nieoczekiwanie zapisy planu podważył Igor Strzok, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, choć wcześniej wydał zgodę na plan w takim właśnie kształcie.

Wojewódzki konserwator zabytków decyzję o wznowieniu postępowania w sprawie uzgodnionego już planu tłumaczy "wyjściem na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności oraz nowych dowodów".

- W dniu 21 stycznia 2022 r. organ [PWKZ - dop. red.] otrzymał bowiem dokumentację wskazującą, iż zabytkowy układ ruralistyczny wsi Jelitkowo chroniony poprzez formę ochrony zabytków (...) ulegnie nieodwracalnemu zakłóceniu w przypadku maksymalnego wykorzystania dopuszczalnych projektem planu wskaźników zabudowy, co unaoczniają symulacje komputerowe. Powyższe dokumenty nie były znane organowi w dniu wydania postanowienia z dnia 19 sierpnia 2021 r. - czytamy w postawieniu PWKZ.
Ponadto konserwator zabytków zwraca uwagę na niespójność oznaczenia terenu numer 10, który na rysunku planu widnieje jako "10-M/U31" (tj. mieszkaniowo-usługowy), zaś w treści planu jako "10-U33" (tj. wyłącznie usługowy bez funkcji mieszkaniowej), przy czym dalsze ustalenia są jak dla terenu mieszkaniowo-usługowego.

W tym zakresie jeszcze w środę wniesiona została autopoprawka do projektu uchwały nazywająca rozbieżność "omyłką pisarską".

Pełna treść postanowienia PWKZ zamieszczamy pod treścią artykułu.

Czytaj też:

Za wycinkę części drzew w Jelitkowie nie będzie żadnej karyPowtórka z kontrowersyjnego planu dla Brzeźna?Dokumentacja, na którą powołuje się konserwator to wizualizacje prezentowane wcześniej w reportażu telewizyjnym. Przedstawiają one potencjalne bryły budynków w oparciu o zapisy projektu planu.

Działania te zatem przypominają sytuację sprzed roku, kiedy to konserwator zabytków próbował wstrzymać projekt planu dla Brzeźna w oparciu o dodatkowe analizy wysokości drzew w kontekście wysokości nowej zabudowy.

Wówczas było to jednak pismo skierowane do prezydenta i przewodniczącej Rady Miasta Gdańska z prośbą o zdjęcie punktu z porządku obrad. Ostatecznie plan został przyjęty głosami radnych Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej.

Czy podobny los czeka nowy plan zagospodarowania dla Jelitkowa?

- Obecnie przewidujemy, że projekt planu zgodnie z harmonogramem będzie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek 27 stycznia - mówi Joanna Bieganowska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Przesłanką do wznowienia postępowania są nowe wizualizacje potencjalnej zabudowy w oparciu o zapisy projektu planu prezentowane wcześniej w reportażu TVP. Więcej zdjęć (11)

Przesłanką do wznowienia postępowania są nowe wizualizacje potencjalnej zabudowy w oparciu o zapisy projektu planu prezentowane wcześniej w reportażu TVP.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Przesłanką do wznowienia postępowania są nowe wizualizacje potencjalnej zabudowy w oparciu o zapisy projektu planu prezentowane wcześniej w reportażu TVP.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Wykup mieszkań przez najemców zamiast zmiany funkcjiJednak nie tylko kwestie układu urbanistycznego w kontekście ochrony konserwatorskiej budzą wątpliwości radnych PiS. Są oni przeciwni pomysłom przekształcenia tego obszaru w przestrzeń nastawioną na turystykę i oczekują, że miasto da "zielone światło" dla wykupu mieszkań komunalnych.

- Mieszkańcy Jelitkowa chcą odpowiadać i zadbać o budynki, w których mieszkają. Od lat apelują do miasta, aby możliwy był wykup lokali z myślą o ich remoncie. Obecnie nie mają pewności czy za kilka lat miasto nie zdecyduje się wprowadzić tutaj innych funkcji, które wyprą ich z tego miejsca - przekonuje Przemysław Majewski, radny PiS.
- Miasto po prostu musi umożliwić im, by mogli wziąć odpowiedzialność za te zabytkowe budynki, bo Gdańskie Nieruchomości sobie nie radzą - dodaje Andrzej Skiba, radny PiS.
Zdaniem radnych PiS fakt, że mieszkańcy zabiegają o wykup mieszkań od wielu lat świadczy o tym, że nie zależy im na ich szybkim ich spieniężeniu na rynku wtórnym, lecz faktycznej dbałości o nieruchomość i pozostaniu w Jelitkowie.

Z tego powodu dopuszczają także możliwość zastosowania bonifikat dla najemców, choć ich poziom to temat do głębszej analizy.

Wizualizacja możliwego wyglądu placu miejskiego w rejonie ul. Bałtyckiej. Więcej zdjęć (11)

Wizualizacja możliwego wyglądu placu miejskiego w rejonie ul. Bałtyckiej.

mat. prasowe

Wizualizacja możliwego wyglądu placu miejskiego w rejonie ul. Bałtyckiej.

mat. prasowe

Ponadpartyjna zgoda na nowy basen w BrzeźniePodczas środowej konferencji poruszono także temat planu zagospodarowania dla Brzeźna w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków.

W tym przypadku dokument jest procedowany przede wszystkim z myślą o budowę basenu w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 10Mapka. Ma to być obiekt zbliżony kubaturowo do nowych pływalni na Stogach czy Oruni.

Radni PiS podkreślali, że jest to przykład dobrej współpracy władz miasta z rządem - grunt, na którym powstanie basen należał do Skarbu Państwa i został przekazany 31 grudnia 2021 r. miastu jako darowizna.

- Cieszymy się, że dzięki tej darowiźnie Gdańsk ma ułatwioną drogę do realizacji tej inwestycji. Przeczy to też fałszywej narracji władz Gdańska o tym, że rząd nie wspiera Gdańska. Ta darowizna poprzez Zarządzenie Wojewody, daje realną szansę, że w ciągu pięciu lat w Brzeźnie powstanie basen z prawdziwego zdarzenia - mówi radny Skiba.

Pięć lat na budowę basenu i tablica informacyjnaWydaje się zatem, że w tym przypadku plan zyska pełną ponadpartyjną aprobatę. Otwartą kwestią pozostaje sfinansowanie inwestycji szacowanej na ok. 20 mln zł.

Miasto bierze pod uwagę model partnerstwa publiczno-prywatnego, który dotychczas okazał się fiaskiem przy próbie realizacji kilka lat temu podobnej inwestycji we Wrzeszczu Dolnym w rejonie skrzyżowaniu al. Legionów z ul. Kościuszki.

W umowie darowizny nieruchomości jako warunek wskazano, aby basen powstał w ciągu pięciu lat. Ponadto na przedmiotowej nieruchomości musi znaleźć się tablica informująca o przekazaniu działki z zasobu Skarbu Państwa za zgodą wojewody pomorskiego.


Treść postanowienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pdf)Czy miasto powinno sprzedać z bonifikatą lokale komunalne w Jelitkowie dotychczasowym najemcom?
23%

tak, to szansa na ich remont i utrzymanie w dobrym stanie

37%

tak, ale bez możliwości dalszej odsprzedaży przez kilkanaście lat

25%

nie, to zbyt cenne nieruchomości

15%

nie, funkcja mieszkaniowa w tym miejscu jest niepożądana

zakończona

łącznie głosów: 746

Opinie wybrane


wszystkie opinie (168)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.