Kontrola miejskich autobusów. Co czwarty z usterką

9 listopada 2019, 12:00
Maciej Korolczuk
Najnowszy artukuł na ten temat

Ograniczenia w przewozie rowerów w autobusach

Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała ponad 30 autobusów komunikacji miejskiej w Gdańsku. Niemal co czwarty z nich posiadał poważne usterki, m.in. skrzyni biegów, układu chłodzenia czy wycieki oleju silnikowego. Zatrzymano osiem dowodów rejestracyjnych, a w przypadku dwóch pojazdów wydano nakaz zjazdu do zajezdni. Pozytywnie wypadła za to kontrola ogumienia. Według inspektorów autobusy są właściwie przygotowane do nadchodzącej zimy.Inspektorzy pojawili się na trzech pętlach autobusowych (we Wrzeszczu, Oliwie i Nowym Porcie) w piątek rano. Kontrola potrwała cztery godziny i dotyczyła głównie stanu technicznego pojazdów komunikacji miejskiej. Jak informuje GITD, działania prowadzone były w trybie "akcyjnej kontroli uproszczonej", co oznacza skrócenie czasu trwania inspekcji pojazdu do niezbędnego minimum, tak aby nie powodować zakłóceń w kursowaniu autobusów.

- W wyniku prowadzonych działań, inspekcji poddane zostały 33 autobusy - informuje GITD w Gdańsku na swojej stronie internetowej. - W ośmiu przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego. Z powodu stwierdzonych usterek zatrzymano w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) dowody rejestracyjne tych autobusów. Dodatkowo w dwóch z ośmiu przypadków nie zezwolono na dalsze prowadzenie przewozów na linii, wydając kierowcom nakaz zjazdu do miejsca garażowania lub serwisowania pojazdów, celem niezwłocznego usunięcia usterek.

Jak czytamy, we wszystkich przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska poprzez wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika lub połączenia silnika ze skrzynią biegów. W dwóch przypadkach nieszczelności i związane z tym wycieki stwierdzono w układach chłodzenia silnika. W jednym przypadku inspektorzy stwierdzili niesprawne zawory bezpieczeństwa systemu awaryjnego otwierania drzwi bocznych (w każdych z trzech drzwi).

- Niemal 25 proc. skontrolowanego taboru posiadało usterki zaliczane do kategorii "poważne". Dwa autobusy wyłączono z obsługi linii. Pozytywnym jest to, iż w żadnym z kontrowanych autobusów nie stwierdzono usterek niebezpiecznych, które stwarzałyby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa pasażerów. Inspektorzy zwracali także baczną uwagę na stan ogumienia autobusów. Przekazane przez kontrolerów wnioski wskazują, że w tym zakresie tabor przewoźników jest dobrze przygotowany do nadchodzącego okresu zimowego, gdzie stan ogumienia w przypadku występującej śliskości nawierzchni będzie jednym z głównych czynników warunkujących bezpieczeństwo przewozów - podkreślają inspektorzy.

Kontrole autokarówPotrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr 58 524 12 92, e-mail: sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli ITD apeluje, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz numer kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Ponadto autobus można sprawdzić we własnym zakresie na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę "Bezpieczny Autobus". Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację, czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i czy jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.
Czy zgłaszałe(a)ś kiedykolwiek potrzebę kontroli technicznej autobusu?
10%

tak, kontrola się odbyła i nie wykazała żadnych nieprawidłowości

5%

tak, autobus posiadał drobne usterki

7%

tak, autobus miał poważną awarię

78%

nie, ale następnym razem z pewnością o tym pomyślę

zakończona

łącznie głosów: 750