Którędy pojadą TIR-y do portu? Dyskusja o przebiegu ulic w Letnicy i Nowym Porcie

9 września 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Maciej Korolczuk
Najnowszy artukuł na ten temat

Kolejne podejście do zmian w nadmorskiej części Gdyni

Czy nowe drogi uwolnią Letnicę i Nowy Port od ruchu ciężarówek jadących z i do portu? Zdaniem radnego Łukasza Hamadyka tzw. Nowa Wyzwolenia powinna biec nie między blokami, na co narzekają mieszkańcy, lecz wzdłuż torów kolejowych. Urzędnicy tłumaczą, że budowa drogi na terenach kolejowych wykluczy możliwość reaktywacji linii SKM do Nowego Portu.- Według mieszkańców Nowego Portu, z którymi na co dzień rozmawiam, proponowana przez miasto budowa Nowej Wyzwolenia równolegle do obecnej ulicy, w dodatku przebiegająca między blokami i domami, jest nieracjonalna - mówi radny Łukasz Hamadyk. - Zaproponowana koncepcja, przedstawiona niedawno mieszkańcom obu dzielnic, będzie służyć głównie budującym tam deweloperom, a nie ludziom. Dlatego warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie Nowej Wyzwolenia wzdłuż torów kolejowych od czerwonego wiaduktu, tam gdzie urywa się ul. Pokoleń Lechii Gdańsk i gdzie przecież pozostawiono rezerwę terenową, bezpośrednio pod wiaduktem na Krasickiego do portu.
Zdaniem radnego obecna organizacja ruchu w Nowym Porcie, dopuszczająca ruch ciężarówek na ul. Wyzwolenia jest niebezpieczna i uciążliwa dla mieszkańców. W ograniczeniu prędkości i ruchu nie pomagają ani światła, ani progi zwalniające. Jedynym - systemowym, a nie doraźnym - rozwiązaniem jest według niego budowa Nowej Wyzwolenia, ale w nieco innym śladzie, niż chcą urzędnicy.

Zobacz więcej: Parking w Porcie Wewnętrznym powstanie do końca tego roku

Podkreśla też, że na ruch ciężarówek pod swoimi oknami narzekają mieszkańcy Nowego Portu, a w przyszłości ten sam problem będzie dotyczył mieszkańców nowych osiedli w Letnicy. Zaznacza też, że droga forsowana przez urzędników przebiegać będzie częściowo po prywatnych terenach i gruntach bogatych w złoża bursztynu.

Kształt ulicy Nowej Wyzwolenia został określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, uchwalonym 23 kwietnia tego roku.

Podczas sporządzania dokumentu prowadzone były m.in. analizy transportowe w Letnicy i Nowym Porcie, analizowano też istniejące zagospodarowanie terenu, rozpoczęte inwestycje, wydane pozwolenia na budowę i wnioski mieszkańców.

- Mając na uwadze utrzymanie możliwości wznowienia w przyszłości przewozów pasażerskich linią SKM w kierunku Nowego Portu, nie rozważano prowadzenia nowej ulicy po terenach kolejowych w kierunku portu - tłumaczy w odpowiedzi na jego interpelację Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej.
Zobacz więcej: O tym, że szanse na reaktywację połączenia SKM do Nowego Portu zmalały niemal do zera pisaliśmy w lipcu.

Na przeszkodzie stanęły też inne względy. W śladzie drogi zaproponowanej przez Łukasza Hamadyka stoją słupy energetyczne (koszt ich przestawienia to ok. 2 mln zł, do tego ponowna opłata za przesył energii ok. 700 tys. zł), koliduje ona także z terenami prywatnymi przeznaczonymi na mieszkania i usługi. Wątpliwości urzędników budzi też jednostronna obsługa przyległych terenów inwestycyjnych i to, że droga pod wiaduktem w ciągu ul. Krasickiego jest zbyt wąska.

- Nowy układ dróg, a więc Nowej Muzycznej i Nowej Wyzwolenia zaproponowany w studium i rezerwowany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w połączeniu ze zmodernizowanym układem dróg istniejących (ul. Letnicka) jest optymalny - podkreśla Bielawski. - Ulica Nowa Muzyczna oraz Letnicka będą w przyszłości z powodzeniem obsługiwać nowe tereny inwestycyjne oraz istniejącą zabudowę. Z kolei ul. Nowa Wyzwolenia poprowadzi ruch do portu, przejmując go bezpośrednio z tunelu pod Martwą Wisłą i ul. Marynarki Polskiej.
Urzędnicy zwracają uwagę, że na znaczącej części terenu inwestycje już się rozpoczęły (powstają tam osiedla mieszkaniowe).

- Stwierdzenie, że Nowa Wyzwolenia będzie przebiegać między blokami jest nieprawdziwe. Obecnie trwają prace nad projektem miejscowego planu dla Nowego Portu i Letnicy w rejonie ul. Wyzwolenia, Nowej Wyzwolenia i Letnickiej, w ramach którego dokonano korekty linii rozgraniczających układu drogowego oraz precyzyjnie wyznaczono korytarz tzw. Nowej Wyzwolenia. Nie przebiega on pomiędzy budynkami wielorodzinnymi - dodaje.
Jak zapewniają urzędnicy, odpowiednimi zapisami zabezpieczono także kwestie dotyczące wyposażenia ulicy oraz jej wyglądu. Będzie ona posiadać obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni, trasę rowerową oraz obustronne szpalery drzew. Faktem jest natomiast, że pod realizację Nowej Wyzwolenia trzeba będzie pozyskać część terenów prywatnych, ale o znacząco mniejszej powierzchni, niż ustala to obowiązujący plan.

- Na pewno na zmiany nie jest za późno. Wystarczy dobra wola miasta i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Po zamieszaniu z zagospodarowaniem plaży na Stogach może to być dobra okazja do zakończenia niesnasek pomiędzy obiema stronami - dodaje Hamadyk.
Który pomysł na poprowadzenie Nowej Wyzwolenia bardziej ci się podoba?
21%

urzędników

37%

radnego

21%

każda z tych propozycji ma swoje zalety

21%

żaden z pomysłów mi się nie podoba

zakończona

łącznie głosów: 857