Miasto wyjaśnia, dlaczego deweloper nie musiał płacić

11 października 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Ewa Budnik
Sporne działki znajdują się pod powstałymi w pierwszych etapach budynkami osiedla Nadmorski Dwór oraz w otoczeniu tych budynków.  Więcej zdjęć (1)

Sporne działki znajdują się pod powstałymi w pierwszych etapach budynkami osiedla Nadmorski Dwór oraz w otoczeniu tych budynków.

materiały prasowe Invest Komfort

Sporne działki znajdują się pod powstałymi w pierwszych etapach budynkami osiedla Nadmorski Dwór oraz w otoczeniu tych budynków.

materiały prasowe Invest Komfort

We wtorek podaliśmy informację o śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w sprawie zaniechania przez Miasto Gdańsk pobrania tzw. renty planistycznej po sprzedaży przez dewelopera Invest Komfort działek w Brzeźnie. Teraz miasto wyjaśnia, dlaczego opłata nie została pobrana.W 2006 roku uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego, który zmienił przeznaczenie działek przy ulicy Hallera zobacz na mapie Gdańska na budowlane. W takich sytuacjach wartość gruntu zazwyczaj wzrasta. Niedługo potem właściciel działki, firma deweloperska Invest Komfort, sprzedał ją innemu podmiotowi. W takich przypadkach miastu należy się tzw. renta planistyczna, czyli danina, jaką płaci właściciel sprzedający grunt, którego wartość wzrosła po zmianie planu miejscowego na bardziej korzystny. Deweloper jednak takiej opłaty nie wniósł, a miasto jej nie zażądało, co zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa. Izba zawiadomiła prokuraturę, która wszczęła postępowanie "w sprawie".

Miasto wyjaśnia, dlaczego sprawa ta może budzić wątpliwości.

- Invest Komfort SA przeniósł na spółkę "Nadmorski Dwór Etap 2", to jest swoją spółkę-córkę, prawo użytkowania wieczystego gruntu w 2009 roku. W 2011 roku Gmina Miasta Gdańska w stosunku do Invest Komfort SA wszczęła więc postępowanie w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - informuje Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość rynkową tych nieruchomości stwierdzono, że nie wzrosła wartość nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Efektem tego postępowania było wydanie 12 listopada 2013 r. decyzji umarzającej postępowanie.

- W tej sprawie sporządzone zostały dwa różne operaty szacunkowe. Rozstrzygnięcie podstawowej kwestii - czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości - pozostawiono więc do rozstrzygnięcia Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Zespół oceniający PSRWN jednoznacznie przyznał ocenę negatywną operatowi szacunkowemu nieruchomości gruntowych, który wskazywał wzrost wartości i mógł dawać podstawę do naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 748 tys. zł. Zespół stwierdził utratę przez ten operat charakteru opinii o wartości nieruchomości - wyjaśnia dalej Dariusz Wołodźko.
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego zaznacza także, że postępowanie było przedmiotem badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Ostania z tych instytucji umorzyła postępowanie postanowieniem w 2017 roku.

- Od tego postanowienia służyła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównej Komisji Orzekającej. Jednak z tej drogi postępowania Regionalna Izba Orzekająca przy RIO nie skorzystała, wybrała natomiast zawiadomienie - w nieznanym nam trybie - prokuratury i CBA - informuje Wołodźko.
Urzędnicy oczekują zakończenia postępowania i zwrotu pobranych akt sprawy.

Jakich działek dotyczy sprawa?
Chodzi m.in. o działki nr 28/2, 28/3,28/10,32/3,27,19/2,20/2,28/1 w obrębie 22. Wszystkie one znajdują się na terenie, gdzie powstało osiedle Nadmorski Dwór wraz z otaczającą je infrastrukturą.
Jak oceniasz tłumaczenie miasta w tej sprawie?
20%

ma sens

19%

trudno ocenić, nie jestem w tym biegły

61%

nie przekonuje mnie

zakończona

łącznie głosów: 1286