Mieszkanie komunalne dyrektora ECS. Miasto: to zgodne z prawem

6 lutego 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
ms, km
Najnowszy artukuł na ten temat

Mija termin zwrotu tablic z postulatami Sierpnia '80. ECS ich nie odda

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, od kilku lat zajmuje 65-metrowe mieszkanie komunalne na Ujeścisku - napisał portal wpolityce.pl. Gdańscy radni PiS uważają, że zarabia on zbyt wiele, by otrzymać takie wsparcie od miasta. Magistrat odpowiada, że przekazanie mieszkania dyrektorowi odbyło się zgodnie z prawem.Portal internetowy wpolityce.pl napisał, że dysponuje dokumentami, z których wynika, że dyrektor ECS Basil Kerski wynajmuje od miasta mieszkanie komunalne na Ujeścisku. Jest to lokal o wielkości 65 metrów, a czynsz za niego wynosi 625 zł plus opłaty za media.

Gdańscy radni PiS zwołali w tej sprawie konferencję prasową. W ich ocenie, sprawa jest poważna, gdyż dowodzi, że złamano prawo.

- Osoby, które mają możliwość uzyskania najmu lokalu komunalnego, muszą spełnić określone progi zarobków. Chodzi o dochód w wysokości nie wyższej, niż dwukrotność minimalnej emerytury, czyli ok. 2200 zł - podkreślał Kacper Płażyński, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska.
Zaznaczył, że w Gdańsku ok. 2 tys. rodzin czeka na mieszkanie komunalne, a średni czas oczekiwania wynosi ok. 8 lat.

- Istnieje poradnik miejski, który mówi o tym, kto ma pierwszeństwo w przydziale mieszkania socjalnego, jakie są limity finansowe. Dyrektor ECS przekracza je wielokrotnie. Prezydent zawsze ma możliwość przydzielić mieszkanie poza kolejnością, ale tylko osobom, które spełniają kryteria finansowe - zauważył radny PiS Kazimierz Koralewski.
Zasady przyznawania lokali komunalnych w Gdańsku. Miejska broszura z 2017 roku (plik PDF)

Płażyński poinformował, że klub radnych PiS wystąpił do pełniącej obowiązki prezydenta miasta z prośbą o wyjaśnienie, czy dyrektor ECS rzeczywiście mieszka w mieszkaniu komunalnym, na jakiej podstawie prawnej wynajęto mu to mieszkanie i kto się podpisał pod decyzją w tej sprawie.

Podczas swojej pierwszej kadencji na stanowisku (2011-14) dyrektora ECS, Basil Kerski zarabiał 14 tys. zł brutto. Jak mówił wówczas ówczesny rzecznik prezydenta Gdańska:

- Nie ma w kontrakcie żadnych dodatków, np. za dojazdy do Berlina czy na wynajęcie mieszkania w Gdańsku. Dyrektorowi przysługuje natomiast służbowy laptop i telefon komórkowy.

Miasto: To element szerszej polityki kadrowej Gdańska


Jak tłumaczą urzędnicy, umowa najmu mieszkania z dyrektorem Kerskim została zawarta na czas trwania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W związku z otrzymaniem od prezydenta miasta Gdańska nominacji na następną kadencję na tym stanowisku obowiązuje ona do 31 grudnia 2022 roku.

Miasto powołuje się na poniższą podstawę prawną:

1) Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

2) Zgodnie z uchwałą Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.

§ 8a.

1. W zasobie mieszkaniowym Miasta Gdańska wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania osobom zatrudnionym przez Miasto Gdańsk, jego jednostki, gminne osoby prawne lub spółki handlowe utworzone z udziałem gminy, posiadającym specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań gminy - na czas trwania stosunku pracy, w liczbie nie więcej niż 50 lokali mieszkalnych.

2. Na wniosek pracownika o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy na czas trwania stosunku pracy, Prezydent Miasta Gdańska po dokonaniu oceny przydatności jego kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy na podstawie:

a) opinii Dyrektora Wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub spółki handlowej utworzonej z udziałem Gminy Miasta Gdańska,f

b) przedłożonych przez pracownika: umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy.

- Po dopełnieniu tych formalności została zawarta umowa czasowego najmu mieszkania z Basilem Kerskim. Jest to element szerszej polityki kadrowej Gdańska, dzięki której osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, również pracujący na polu nauki, kultury, sztuki, mogą zamieszkać w Gdańsku i pracować na rzecz miasta - wyjaśnia Alicja Bittner z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych w GdańskuW 2017 roku w Gdańsku wprowadzono jasne zasady przyznawania mieszkań komunalnych.
Określono je w tzw. poradniku.

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych w Gdańsku


W 2017 roku prezydent zyskał także prawo przydzielenia lokalu socjalnego w każdej trudnej sytuacji. Po zaciągnięciu opinii komisji Rady Miasta, osoby potrzebujące mogą otrzymać lokal socjalny bez kolejki. Dotyczy to jednak głównie osób niepełnosprawnych, rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci wymagających stałej opieki, wychowanków pieczy zastępczej, osób oczekujących co najmniej pięć lat na lokal socjalny, długotrwale zamieszkujących na terenie Gdańska, osób posiadających bardzo trudne warunki mieszkaniowe tj. zamieszkujących w lokalach, które nie nadają się na stały pobyt albo w lokalach, gdzie występuje zagęszczenie poniżej 5 m kw. na osobę.

ms, km