stat

Możliwe duże zmiany na terenie AWFiS w Oliwie

2 października 2017 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski

Wraca temat planu zagospodarowania dla terenu AWFiS zobacz na mapie Gdańska, który pozwoli na jego częściową zabudowę budynkami mieszkalnymi oraz biurowcami nawet do 40 metrów wysokości. Dodatkowo zarezerwowany zostanie grunt pod budowę drogi łączącej al. Grunwaldzką z ul. Czyżewskiego. Uwagi do dokumentu można składać do 14 października.Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu już od kilku lat pozbywa się terenów zbędnych, położonych na obrzeżach kampusu. Ma to pomóc wyjść uczelni z problemów finansowych. Dotychczas nowych nabywców znalazły działki w południowej części zobacz na mapie Gdańska, a w końcowej fazie sprzedaży jest teren w pobliżu ul. Górskiego zobacz na mapie Gdańska.

Sprzedaż tych terenów nie pozwala jednak nowym nabywcom, wśród których jest trójmiejski deweloper BMC, na budowę osiedli. Obowiązujący plan zagospodarowania sprzed 11 lat dopuszcza tutaj bowiem tylko obiekty związane z edukacją i oświatą.

- Celem sporządzenia nowego planu jest usprawnienie układu drogowego, wykorzystanie walorów ekonomicznych terenów wzdłuż al. Grunwaldzkiej, lokalizacja nowej zabudowy w myśl idei "rozwoju miasta do wewnątrz", poprawa funkcjonowania instytucji publicznej (uczelni) oraz ochrona walorów przyrodniczych - wylicza Tomasz Sojak, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Pod "mieszkaniówkę" będą przeznaczone tereny już sprzedane przez AWFiS oraz jedno z boisk zobacz na mapie Gdańska, które jednak na razie ma pozostać w zasobach uczelni. W pierwszej linii al. Grunwaldzkiej dominować ma natomiast zabudowa usługowa (np. sklepy, biura).

Pod względem wysokości, na większości obszaru przeznaczonego pod nową zabudowę ustalono limit 26 metrów (ok. 6-7 pięter), przy czym będzie ona maleć do 16 metrów wraz ze zbliżaniem się do ul. Nadwodnej zobacz na mapie Gdańska. Najwyższą zabudowę - do 40 metrów wysokości - przewidziano przy skwerze zobacz na mapie Gdańska na wysokości łącznika pieszego Grunwaldzka-Czyżewskiego (plan nakazuje pozostawienie go w obecnym przebiegu).

- Dominanta kompozycyjna została ustalona na zakończeniu 26-metrowej zabudowy. Będzie ona podkreślała skrzyżowanie al. Grunwaldzkiej z planowaną ul. Nową Górskiego. Została ona ponadto usytuowana naprzeciwko 11-kondygnacyjnych bloków - argumentuje Sojak.
40-metrowa dominanta będzie kolejną w tym rejonie, ponieważ podobną zabudowę dopuszczono w projekcie planu na południe od kampusu AWFiS zobacz na mapie Gdańska, gdzie deweloper Inpro realizuje już osiedle Harmonia Oliwska, zaś najwyższa część ma wchodzić w skład kompleksu biurowego.

W projekcie planu dla AWFiS wzdłuż al. Grunwaldzkiej nakazano kreować zabudowę z pierzejami eksponowanymi, co ma się przełożyć na lepszą jakościową architekturę. Takich pierzei nie uwzględniono jednak na północ od wspomnianego skweru zobacz na mapie Gdańska ani też dla pozostałych ścian 40-metrowej dominanty.

Zdaniem urbanistów z BRG proponowane zapisy są jednak wystarczające, by powstała ciekawa zabudowa - nawet po wyburzeniu budynków w pierwszej linii zabudowy al. Grunwaldzkiej (część z nich posiada już zamurowane okna i drzwi).

- Naszym zdaniem należy odejść od tej filozofii lokalizacji dominant podkreślających każde skrzyżowanie. To, że po drugiej stronie jest sąsiedztwo wysokich bloków, nie oznacza, że także po tej stronie musimy realizować podobną zabudowę - mówił na dyskusji publicznej Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.
Między skwerem a dominantą przewidziano lokalizację nowej dwupasowej drogi, zwanej roboczo Nową Górskiego. Połączy ona al. Grunwaldzką z ul. Czyżewskiego, a także pozwoli na dojazd do nowych terenów zabudowy, dzięki czemu nie będzie potrzeby tworzenia szpetnych dróg serwisowych z parkingami wzdłuż al. Grunwaldzkiej (parkingi mogą powstać pod ziemią lub na ziemi, w innych częściach działek).

Ulica Nowa Górskiego nabierze jednak większego znaczenia w momencie budowy tunelu pod Pachołkiem.

- W momencie powstania ul. Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem, ulica Czyżewskiego zostanie odcięta od skrzyżowania al. Grunwaldzka-Droga Zielona zobacz na mapie Gdańska [w zamian podłączona zostanie Nowa Spacerowa - dop. red.]. Stąd pomysł, by w racjonalnej odległości od tego skrzyżowania wykonać kolejne, aby umożliwić mieszkańcom ul. Czyżewskiego dojazd do swoich domów - uzasadnia przyjęte rozwiązanie Karolina Rospęk-Aszyk, kierownik Zespołu Transportu w BRG.
Ta droga oraz możliwość budowy ok. tysiąca mieszkań - wliczając w to zabudowę jednego z boisk uczelni - budzi największe obawy mieszkańców ze względu na wzrost ruchu oraz brak miejsc parkingowych. Podczas dyskusji publicznej zwracano również uwagę na dopuszczenie dachów płaskich, podczas gdy przedwojenna zabudowa tego rejonu posiada dachy strome.

- W planie ustalono liczbę miejsc parkingowych na poziomie minimum 1,2 miejsca na jedno mieszkanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by inwestor zrealizował tych miejsc więcej na swojej działce - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
- Na tym terenie nie ma dominującej formy dachu. Są dachy płaskie, m.in. na budynkach uczelni czy blokach. Dla dachów stromych narzucono naturalny kolor dachówki z materiału ceramicznego - dodaje projektant prowadzący plan.
Projekt planu przygotowany przez BRG spełnia natomiast oczekiwania uczelni.

- Ten plan jest dla nas optymalny i gwarantuje rozwój uczelni. Próba jego odwołania czy dalszych zmian spowoduje kolejne kilkuletnie opóźnienia i może doprowadzić do upadku uczelni - ocenia Olgierd Bojke, kanclerz AWFiS, podkreślając przy tym chęć otwarcia terenów AWFiS na mieszkańców z zewnątrz poprzez docelową likwidację płotów i utworzenie stref do wypoczynku.
Projekt planu zagospodarowania "Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu tych dokumentów składać można do 14 października.
Materiał archiwalny z 2016 r.

Widok z dźwigu budowlanego na placu budowy osiedla Harmonia Oliwska.

Czy chciał(a)byś mieszkać na terenie sprzedanym przez AWFiS?
35%

tak, to świetna lokalizacja, blisko SKM i w centrum Trójmiasta

7%

tak, pod warunkiem, że pracował(a)bym w pobliżu

16%

nie, obawiał(a)bym się hałasu ze strony studentów i podczas imprez sportowych

42%

nie, są zdecydowanie ciekawsze miejsca w Trójmieście

łącznie głosów: 514