Muzeum II Wojny Światowej zostaje w Gdańsku

5 maja 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
MKo
Najnowszy artukuł na ten temat

Muzeum II Wojny Światowej nie musi zmieniać wystawy

W piątek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikuje nowe obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939". Do 5 sierpnia ma powstać statut i program nowej placówki, w której nazwie ma pozostać "Muzeum II Wojny Światowej".W połowie kwietnia resort ogłosił, że powstające w Gdańsku od kilku lat Muzeum II Wojny Światowej oraz istniejące od jesieni Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostaną połączone. Decyzję o fuzji obu instytucji kultury podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Nowe muzeum miało nosić nazwę Westerplatte i Wojny 1939 roku.

Nowa placówka miałaby zdaniem ministerstwa zapewnić optymalne wykorzystanie potencjału obu instytucji, właściwie dbać o pamięć i dziedzictwo historyczne, a dzięki fuzji koszty utrzymania nowego muzeum mają być "zracjonalizowane".

Według komentatorów i lokalnych władz połączenie dwóch instytucji pozwoli ministerstwu płynnie dokonywać zmian np. w kierownictwie nowej instytucji. Niemal natychmiast obwieszczenie uruchomiło lawinę krytyki.

- Apeluję do pana ministra Glińskiego o przeanalizowanie raz jeszcze zamiaru połączenia MIIWŚ z Muzeum Westerplatte. Przeznaczyliśmy ten grunt tylko na cel muzeum II wojny w Gdańsku. Za osiem miesięcy to muzeum ma być otwarte, mają przyjechać pierwsi goście, jest jeszcze czas, panie ministrze, aby zweryfikować zamiar połączenia, a faktycznie likwidacji muzeum II wojny. To muzeum jest potrzebne nam i wszystkim Polakom. Porzućmy myślenie, kto wymyślił to muzeum, kto jest inspiratorem - apelował do ministra Glińskiego prezydent Gdańska na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.
W obronie muzeum stanęli też gdańscy radni, którzy w tej sprawie przygotowali specjalną uchwałę."Apelujmy o zaprzestanie działań mających zniszczyć dorobek wieloletniej pracy naukowców przygotowujących wystawę oraz podjęcie pokojowego dialogu, także z udziałem miasta Gdańska, jako jednego z darczyńców muzeum, na partnerskich zasadach w sprawie przyszłości Muzeum II Wojny Światowej" - napisali radni.

Burza medialna przyniosła skutek i skłoniła ministerstwo do ponownej analizy.

- Nigdy nie zapowiadałem żadnej likwidacji instytucji, tylko mówiłem o łączeniu dwóch instytucji o podobnym profilu. Jaki jest sens funkcjonowania dwóch instytucji o podobnej tematyce w tym samym mieście?" - pytał minister Gliński na czwartkowej konferencji prasowej.
- My zinstytucjonalizowaliśmy to miejsce, powołaliśmy Muzeum Westerplatte kilka miesięcy temu. Teraz jest następny krok, łączenie tych dwóch instytucji - dodał.
Resort podtrzymał zamiar połączenia muzeów, a minister podkreślił, że powstałe muzeum będzie zarówno nazwą, jak i tematyką związane z II wojną światową.

Jak wyjaśniono w czwartkowym komunikacie MKiDN, obwieszczenie z połowy kwietnia było wymogiem niezbędnym, aby rozpocząć w sposób jawny i otwarty debatę o przyszłości obu gdańskich placówek, których zakres tematyczny w wielu aspektach się pokrywa.

- Wbrew nagłaśnianym w mediach obawom, krok ten nie oznaczał ani zamiaru likwidacji Muzeum II Wojny Światowej, ani ograniczenia zakresu tematycznego planowanej wystawy stałej, a miał i nadal ma na celu przede wszystkim racjonalizację wydatków realizowanych z budżetu państwa - napisano w oficjalnym komunikacie resortu.

Dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, które powstaje przy ul. Wałowej w Gdańsku (otwarcie planowane jest na jesień tego roku) jest prof. dr hab. Paweł Machcewicz, którego 1 września 2008 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk mianował swoim pełnomocnikiem ds. Muzeum.

Z kolei dyrektorem Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 był do niedawna dr hab. Piotr Semków, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w Gdyni, a także kierownik Katedry Marynistyki. Po jego rezygnacji ze stanowiska, muzeum ma tylko jednego pracownika - zastępcę dyrektora.

Budowa muzeum na półwyspie Westerplatte ma wkrótce ruszyć. Wystawa ma być otwarta w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 1 września 2019 roku.

Czy pozostawienie w nazwie placówki "Muzeum II Wojny Światowej" to dobry pomysł?
71%

tak, dobrze że ministerstwo jeszcze raz to przemyślało

13%

nie, resort ma rację, chcąc racjonalizować koszty

16%

trudno powiedzieć, sprawa jest niejasna

zakończona

łącznie głosów: 543

MKo