stat

Nie będzie nowego cmentarza w Matarni

9 września 2018, 12:00
Krzysztof Koprowski

Po 16 latach prac nad planem zagospodarowania dla Matarni radni miasta zdecydowali o rezygnacji z budowy nowego cmentarza wzdłuż obwodnicy Trójmiasta zobacz na mapie Gdańska. Zdaniem urzędników rozbudowa istniejących nekropolii oraz rezerwa pod nowe cmentarze powinna zaspokoić zapotrzebowanie na miejsca grzebalne co najmniej do 2045 r.Pomysł budowy zupełnie nowej nekropolii w Matarni pojawił się ponad 16 lat temu. Planowano pod ten cel przeznaczyć ogródki działkowe wzdłuż obwodnicy Trójmiasta, rozciągające się między obecnym centrum handlowym w Złotej Karczmie a rejonem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

- Poszukiwania takiego terenu [pod nowy cmentarz - dop. red.] zostały podjęte z chwilą uzyskania negatywnych wyników badań geologiczno-gruntowych sporządzonych pod kątem lokalizacji cmentarza na dotychczas rezerwowanym terenie w Klukowie-Rębiechowie. Badania geologiczno-gruntowe wykonane m.in. w obszarze objętym uchwałą [w Matarni - dop. red.] wykazały przydatność na cele lokalizacji cmentarza. Ponadto z przyczyn funkcjonalno-przestrzennych taka lokalizacja jest pożądana - taką argumentację zawarto w uchwale Rady Miasta Gdańska z maja 2002 r. dotyczącą sporządzenia planu zagospodarowania dla nowego cmentarza w Matarni.

Działkowcy nie chcą cmentarzaChoć od podjęcia uchwały minęło wiele lat a w międzyczasie przyjęto nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie udało się nawet sporządzić projektu planu zagospodarowania.

Przeciwko nowej nekropolii niemal natychmiast zaczęli protestować działkowcy, którzy nie chcieli stracić swoich ogródków. Ich złość była tym większa, że zaledwie trzy lata wcześniej urzędnicy zgodzili się na dzierżawę terenu aż do 2039 r. właśnie pod ogrody działkowe.

- Prace nad tym planem nigdy nie zostały zakończone ze względu na liczne protesty. Plan był zawieszony do czasu uchwalenia nowego studium, aby zgodnie z obecną polityką przestrzenną przeznaczyć te tereny pod funkcje usługowe i zrezygnować z przeznaczenia pod cmentarz - mówiła podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Czy to oznacza, że wkrótce zabraknie miejsca pod zupełnie nowe pochówki tradycyjne w Gdańsku? Urzędnicy zapewniają, że co najmniej do 2045 roku nie powinno być z tym problemów.

Przede wszystkim rozbudowa istniejących cmentarzyRozwiązaniem ma być rozbudowa istniejących cmentarzy, które posiadają już pełną infrastrukturę oraz dogodne położenie komunikacyjne. Według analiz do 2045 roku na ten cel będzie potrzeba maksymalnie 23,4 hektarów, zaś rezerwacja terenów możliwych do wykorzystania na nowe pochówki to 24,4 ha, z czego największą rezerwę będzie stanowił 9-hektarowy teren przyległy do cmentarza Srebrzysko zobacz na mapie Gdańska.

- W ramach opracowania brano pod uwagę także zmieniające się zachowania mieszkańców, w tym coraz większy udział kremacji. Na tej podstawie oszacowano zapotrzebowanie powierzchniowe na nowe tereny cmentarne - dodaje dyrektor BRG.
Czytaj więcej: Nowy cmentarz powstanie na wzgórzach

Za odstąpieniem od dalszego procedowania planu dla Matarni, który byłby już sprzeczny z nowym studium, zagłosowało jednogłośnie 28 radnych.

Cmentarz Łostowicki zbliży się do Trasy W-ZWspomniana rozbudowa cmentarzy będzie również dotyczyła cmentarza Łostowickiego zobacz na mapie Gdańska. Ten zostanie powiększony o niewielki obszar w południowej części zobacz na mapie Gdańska, czyli wzdłuż al. Armii Krajowej (Trasy W-Z). Obecnie znajduje się tam parking-klepisko oraz nieurządzona zieleń.

W ramach tego samego planu niewielki teren zobacz na mapie Gdańska w rejonie Trasy W-Z i al. Havla przeznaczono pod funkcje usługowe, zaś na obszarze zobacz na mapie Gdańska między cmentarzem a budynkami osiedla od strony ul. Kartuskiej dopuszczono nową zabudowę mieszkaniową.

Za przyjęciem tego projektu planu opowiedziało 24 radnych, dwoje wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Czytaj też: Artykuł z 2016 r. Konieczna rozbudowa pięciu cmentarzy

Materiał archiwalny
Jak oceniasz decyzję o rezygnacji z rezerwy terenu pod cmentarz w Matarni?
59%

jest jak najbardziej słuszna, te tereny można lepiej wykorzystać

41%

jest zbyt pochopna, za kilka lat może być problem z miejscem na nowe pochówki

łącznie głosów: 998