Nietypowe inwestycje mające przeciwdziałać pandemii

21 października 2020, 11:00
Michał Brancewicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Czytelnik: COVID-owa opłata u mechanika

W Trójmieście zgłoszonych zostało 14 różnorakich przedsięwzięć, których realizacja mogłaby się odbyć bez pozwolenia na budowę, w oparciu o ustawę nazywaną potocznie lex COVID-19. Co najmniej pięć z nich faktycznie ma na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Jednak niektórzy inwestorzy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, postanowili wykorzystać nieprecyzyjne prawo do swoich celów.W marcu tego roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zawarty w niej artykuł 12 dawał możliwość realizowania inwestycji lub zmieniania sposobu użytkowania nieruchomości bez konieczności opierania się o prawo budowlane, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym czy o ochronę zabytków. Innymi słowy, inwestor mógł zrealizować swoje zamierzenie bez wymaganych zgód i pozwoleń, jeśli zadeklarował, że jego działanie ma na celu przeciwdziałanie epidemii.

Takie inwestycje można było zgłaszać do 5 września. Po tym terminie artykuł 12 przestał obowiązywać.

W okresie od marca do września zgłoszonych zostało w Trójmieście 14 przedsięwzięć, w których inwestorzy powoływali się na ten zapis.

Gdańsk - dziewięć inwestycji

 1. Firoga (część dzielnicy Matarnia, w pobliżu lotniska) - dwa budynki czterokondygnacyjne na stały pobyt ludzi, Leasing Polski Sp. z o.o. (traktowane jak dwie osobne inwestycje)
 2. Zabornia - myjnia samoobsługowa, osoba prywatna
 3. Wrzeszcz - reklama (2 szt.), Braughman Group Media z Warszawy
 4. Świbno - budynek na stały pobyt ludzi, osoba prywatna
 5. Świbno - budynek na stały pobyt ludzi, osoba prywatna
 6. Śródmieście - zmiana sposoby użytkowania lokalu na biuro, Kancelaria adwokacka
 7. OliwaMapka - zabezpieczenie targowiska, Stowarzyszenie Kupców "Polanki"
 8. OliwaMapka - budynek socjalny, Dr. Oetker Polska

Gdańscy urzędnicy nie chcą zdradzić dokładnych adresów tych inwestycji, z kolei danych inwestorów prywatnych podawać nie mogą.

My zapytaliśmy wymienione na liście firmy, których dane zostały przekazane (pozycja 1, 3, 7, 8) o to, jak ich inwestycje wpisują się w walkę z COVID-19?

Odpowiedź dostaliśmy od Stowarzyszenie Kupców "Polanki".

- Celem podjętych przez nas działań jest utrzymanie ciągłości pracy targowiska przy ulicy Polanki i dostosowanie jego układu do nowych warunków sanitarnych, przede wszystkim w zakresie zachowania bezpiecznego dystansu społecznego między użytkownikami - wyjaśnia Piotr Czyż z targowiska w Oliwie. - W ramach projektu planowane jest utrwalenie w posadzce, poprzez użycie różnej kolorystyki lub faktury materiału, nowego i bezpiecznego układu straganów, który pozwoli kupcom i użytkownikom targowiska zachować wymagane względy sanitarne, w tym bezpieczne odległości na placu. Remont samej posadzki, która w wielu miejscach jest zniszczona. Wprowadzenie elementów małej architektury pozwalających na wydzielenie i ograniczenie przestrzeni, tak aby regulować i kontrolować liczbę osób korzystających z targowiska i przemieszczających się po nim.
Czytaj też: Rynek w Oliwie zmieni oblicze

Projekt jest obecnie w trakcie realizacji, niemniej jednak ze względu na ograniczenia finansowe wykonano na razie najpilniejsze naprawy zniszczonej posadzki.

W przypadku fabryki Dr. Oetkera, która mieści się przy ul. Dickmana 14/15, chodziło o postawienie dodatkowych kontenerów, w których znajdą się m.in. szatnie. Dzięki powiększeniu powierzchni socjalnej, zwiększą się odległości między pracownikami.

Po publikacji artykułu odpowiedź przysłała również przedstawicielka firmy.

- Jeszcze wiosną postawiliśmy dodatkowe szatnie dla pracowników, tak by pracownicy "nie mieszali się" ze sobą - mówi Anna Romejko, rzecznik spółki Dr. Oetker.
Jak informuje Radio ZET, firma Braughman Group Media tłumaczy, że reklama w Gdańsku-Wrzeszczu ma poprawić nadszarpniętą przez pandemię "kondycję finansową spółki i właścicieli budynku".

Gdynia - pięć inwestycji

 1. Plac Kaszubski 8Mapka, lokal 604 (budynek Gdyńskiego Centrum Biznesu) - przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na gabinety stomatologiczne
 2. ul. BemaMapka - montaż paczkomatu
 3. ul. Świętojańska 114Mapka - przebudowa czterech kondygnacji (3-6) w budynku mieszkalno-usługowym polegająca na wydzieleniu 22 lokali mieszkalnych z 10 lokali istniejących
 4. ul. Powstania Styczniowego 9BMapka (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej) - budowa płyty fundamentowej żelbetowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla instalacji mobilnej pracowni tomografu komputerowego wraz z zabudową wejścia
 5. ul. Powstania Styczniowego 9B (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej) - budowa tymczasowej konstrukcji (fundament) pod zbiornik na ciekły tlen medyczny oraz parownicę wraz z budową ogrodzenia dla ww. konstrukcji o wysokości 180 cm

Co ciekawe, inwestycję związaną z powstaniem paczkomatu faktycznie można powiązać z przeciwdziałaniem COVID-19. Część skrytek jest zarezerwowana przez Urząd Miasta Gdyni, dzięki czemu mieszkańcy mogą załatwić część spraw, nie wchodząc do budynku, unikają tym samym kontaktu z innymi osobami. Niestety za taką usługę trzeba zapłacić. O paczkomacie przy urzędzie pisaliśmy w połowie września.
Ustawa zezwalająca na budowę bez pozwolenia była potrzebna?
7%

tak, wiele firm pilnie potrzebowało zrealizować inwestycje, by móc dalej działać

19%

tak, ale zapisy powinny być bardziej precyzyjne

74%

nie, wielu inwestorów wykorzystało ją, by obejść przepisy

zakończona

łącznie głosów: 827