stat

Nowa Bulońska opóźniona. Budowa estakady do wiosny 2020

23 października 2019, 7:00
Michał Brancewicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Próbny przejazd tramwaju aleją Pawła Adamowicza

Słup wysokiego napięcia w pobliżu estakady musi zostać przeniesiony, co spowoduje kilkumiesięczne opóźnienia w budowie obiektu. Tym samym cała Nowa Bulońska zostanie otwarta wiosną 2020 r.

Nowa Bulońska - droga, która połączy Jasień i Ujeścisko z Moreną - zostanie otwarta na całej długości dopiero wiosną 2020 r. Wszystko z powodu konieczności przeniesienia słupa wysokiego napięcia, który stoi w pobliżu estakady powstającej na trasie, co o kilka miesięcy opóźni jej budowę. Natomiast otwarcie linii tramwajowej biegnącej wzdłuż nowej drogi nastąpi w maju przyszłego roku.O tym, że budowa Nowej Bulońskiej Północnej potrwa dłużej niż do lipca 2019 r., co wynikało z kontraktu zawartego przez DRMG z firmą NDI, pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Wówczas, ze względu na pomysł wydłużenia trasy tramwajowej do właśnie budowanej szkoły, termin oddania infrastruktury torowej został przesunięty na połowę 2020 r. Również układ drogowy miał zostać oddany później, bo pod koniec tego roku.

Nowa Bulońska: wiadukt dopiero na wiosnęTeraz okazuje się, że nowa droga o długości 2,6 km zostanie udostępniona kierowcom jeszcze później.

- Ze względu na protest mieszkańców dotyczący lokalizacji słupa linii wysokiego napięcia i związaną z tym procedurę zmiany jego lokalizacji oraz uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, które wstrzymały realizację robót ziemnych na obiekcie mostowym, a tym samym opóźniają wykonanie robót związanych z układaniem kolejnych warstw nawierzchni drogowej i torowej na długości całego obiektu mostowego - prace na estakadzie zakończone zostaną wiosną przyszłego roku - informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Nowa Bulońska: fragmenty jezdni oddane w tym rokuInne fragmenty Nowej Bulońskiej mają zostać otwarte wcześniej.

- 30 listopada planowane jest oddanie do użytkowania odcinka w rejonie ulic Myśliwskiej i Nowej Wołkowyskiej, a do końca roku fragmentu drogi pod trasą W-Z. Pozostałe odcinki, z wyłączeniem estakady, też będą przejezdne, ale z lokalnymi utrudnieniami - zapowiada Zakrzacka.

Nowa Bulońska: tramwaj w majuSkróci się za to termin oddania trasy tramwajowej biegnącej równolegle do Nowej Bulońskiej. Ma się to stać w maju 2020 r.

Za wybudowanie Nowej Bulońskiej Północnej w pierwotnej wersji firma NDI miała zainkasować 191,7 mln zł. Jednak kontrakt został rozszerzony o dodatkowe elementy, m.in. odcinek trasy tramwajowej o długości 320 m wraz z przystankiem, co wiązało się ze wzrostem kosztów o ok. 48 mln zł.
Opóźnienia w realizacji inwestycji:
23%

są normą przy dużych projektach

29%

mają prawo się zdarzyć, tylko jeśli pojawiają się zmiany

48%

oznaczają, że projekt został źle przygotowany

zakończona

łącznie głosów: 2456