Nowa Politechniczna: decyzja o przebiegu za miesiąc?

24 stycznia 2022, 7:00
Michał Brancewicz
Wizualizacja pokazująca przebieg torowiska na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Więcej zdjęć (2)

Wizualizacja pokazująca przebieg torowiska na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

wiz. FRAG

Wizualizacja pokazująca przebieg torowiska na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

wiz. FRAG

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska znów przełożył datę wydania decyzji na temat przebiegu Nowej Politechnicznej przez ul. Bohaterów Getta WarszawskiegoMapka. Tym razem poinformował jednak, że został zgromadzony cały materiał dowodowy. Jest zatem szansa, że sprawa rozstrzygnie się 25 lutego.W październiku informowaliśmy, że GDOŚ po raz kolejny przełożył termin wydania decyzji w sprawie przebiegu Nowej Politechnicznej, tym razem na 14 stycznia 2022 roku.

Kilka dni po tej dacie pojawiło się zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania na dzień 25 lutego 2022 roku. W piśmie czytamy tym razem, że udało się zgromadzić cały materiał dowodowy w tej sprawie. A to może oznaczać, że finał sprawy jest blisko.

Od decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w grudniu 2019 roku, odwołali się mieszkańcy, którzy nie chcą, by tramwaj włączał się w al. Grunwaldzką jadąc przez dość wąską ulicę Bohaterów Getta Warszawskiego.

Projektowanie do końca rokuSprawa w GDOŚ ciągnie się zatem już od ponad dwóch lat.

Ten spór sprawia, że wybrany w zeszłym roku nowy projektant trasy, musi uwzględnić możliwość etapowania budowy Nowej Politechnicznej. Sam proces projektowania potrwa do końca 2022 roku.

Wykonawcą projektu jest firma Ingeo (złożyła ofertę w konsorcjum z BPBK). Jego opracowanie, a potem nadzór autorski nad robotami budowlanymi kosztować będzie 4,88 mln zł.

Nowa Politechniczna obejmie:

 • budowę dwutorowej linii tramwajowej,
 • budowę i przebudowę istniejących torowisk tramwajowych,
 • przebudowę istniejących ulic,
 • budowę i przebudowę istniejących torowisk tramwajowych,
 • przebudowę Kanału Królewskiego: kanał zamknięty ok. 800 m i kanał otwarty ok. 45 m,
 • budowę dwóch tuneli podziemnych: tunel tramwajowy o długości około 350 m w ciągu ul. Wileńskiej, w rejonie ul. Migowskiej i ul. Morenowej i przejście podziemnie dla pieszych o długości około 55 m w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Wileńskiej,
 • budowę przystanków tramwajowych i autobusowych,
 • budowę infrastruktury drogowej, rowerowej i pieszej (ścieżki i chodniki),
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.

Zakres przebudowy istniejących dróg i torowisk:

 • ul. Jaśkowa Dolina - rozbudowa - około 600 m - droga dwujezdniowa z czterema pasami ruchu po dwa na każdej jezdni z budową dwutorowej linii tramwajowej w pasie dzielącym jezdnie,
 • ul. Wileńska - rozbudowa - ok. 1000 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu z budową dwutorowej linii tramwajowej po południowej stronie ulicy,
 • ul. Morenowa - rozbudowa - ok. 150 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,
 • ul. Nowa Politechniczna (łącznik pomiędzy ul. Wileńską a ul. Sobieskiego),
 • budowa - ok. 400 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,
 • ul. Traugutta - przebudowa - ok. 150 m,
 • ul. Traugutta - rozbudowa - ok. 200 m droga dwujezdniowa dwupasmowa,
 • ul. Piecewska - przebudowa - 150 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,
 • al. Grunwaldzka - rozbudowa - ok. 500 m - droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu na każdej jezdni.
Czy przeszkadzałby ci tramwaj pod oknami?
44%

tak, to są hałaśliwe pojazdy

17%

trudno powiedzieć, to zależy od wielu czynników

17%

nawet jeśli to cieszył(a)bym się, że mam go pod nosem

22%

nie, dzisiejsza technologia pozwala skutecznie to wyciszyć

zakończona

łącznie głosów: 1650

Opinie wybrane


wszystkie opinie (225)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.