Nowe zbiorniki retencyjne i drogi na Dąbrowie

24 października 2020, 12:00
Patryk Szczerba

Trzy nowe zbiorniki retencyjne na rzece Kaczej oraz budowa nowych ulic w Dąbrowie, w tym jednej do planowanego cmentarza na Górze DonasMapka, to zapowiedzi Gdyni związane z retencją wód opadowych w mieście w najbliższych latach.Przypomijmy:

  1. Od kilku miesięcy trwają prace w ramach odtworzenia Potoku Wiczlińskiego.
  2. W ramach inwestycji powstają dwa zbiorniki retencyjne.
  3. Na ukończeniu jest też budowa zbiornika retencyjnego na Witominie.

Władze miasta ogłosiły plany budowy kolejnych zbiorników retencyjnych, które powstaną na rzece Kaczej wraz z nowymi drogami i dojazdem do planowanego cmentarza w okolicy Góry Donas.

Gotowość przed nowym etapem finansowaniaTłumaczą, że chcą być gotowe z projektami inwestycji w kolejnej perspektywie rozdzielania środków unijnych.

- Gdynia była tym samorządem, który jako pierwszy - kilkanaście lat temu - sygnalizował wagę kwestii związanych z zagospodarowaniem wód opadowych. Dzięki temu odpowiednie zapisy znalazły się w programach operacyjnych, na podstawie których są przyznawane środki UE. Od lat skutecznie pozyskujemy duże dotacje na realizację projektów deszczówkowych, realizując strategię miasta związaną z jednej strony z ekologią, ale również bezpieczeństwem. Obecnie szykując się do kolejnego budżetu UE, przygotowujemy zadania, które są odpowiedzią na wyzwania związane z deszczówką w południowo-zachodniej części miasta, na Dąbrowie, Wiczlinie - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Budowa zbiornika retencyjnego na Witominie. Film z kwietnia.


Całość została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy zaprojektowania zbiorników retencyjnych.

Dwie fazy inwestycjiEtap I obejmuje zaprojektowanie suchego zbiornika retencyjnego "Dąbrowa" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną m.in. oświetleniem zapory, urządzeniami pomiarowymi monitoringu meteo-hydrologicznego oraz odcinków ulicy Wiczlińskiej.

W ramach tej części inwestycji powstanie most nad rzeką Kaczą, droga rowerowa oraz umocnienie koryta na części rzeki Kaczej.

Etap II to zaprojektowanie kolejnych dwóch "suchych" zbiorników retencyjnych "Wiczlino I" i "Wiczlino II" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz umocnieniem koryta doliny rzeki Kaczej na kolejnym odcinku.

Ta część warunkuje projektowanie odwodnienia układu drogowego dzielnicy Dąbrowa realizowanego w ramach fazy II inwestycji.

Zakłada zaprojektowanie budowy ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej i Goździkowej oraz ulicy Łanowej, stanowiącej dojazd do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas, wraz z koncepcją miejskiego systemu odwodnienia, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą rowerową.

Na oferty wykonawców urzędnicy czekają do połowy listopada.

Zobacz postępy przy odtwarzaniu Potoku Wiczlińskiego
Czy w najbliższych latach w Trójmieście będą problemy z retencją?
52%

tak, duże

33%

tak, ale dzięki inwestycjom mniejsze niż planowane

15%

nie, nie sądzę, by tak się stało

zakończona

łącznie głosów: 474