Od czerwca duże zmiany w parkowaniu

27 lutego 2020, 13:00
Maciej Korolczuk
Najnowszy artukuł na ten temat

Napisem na chodniku "zakazał" kierowcom postoju

Radni przegłosowali uchwałę o utworzeniu w Gdańsku Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz podniesieniu opłat w dotychczasowych Strefach Płatnego Parkowania. Na mocy uchwały powstały dwie nowe strefy: we Wrzeszczu Dolnym i na Przymorzu Małym. Kierowcy zostaną też zobowiązani do wprowadzania w trakcie płatności numerów tablic rejestracyjnych.To już pewne. Jeszcze przed wakacjami w ścisłym centrum Gdańska kierowcy będą parkować swoje auta w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP).

Gdańsk dołącza tym samym do innych miast w kraju: m.in. Krakowa, Poznania czy Warszawy, które robią użytek z nowych przepisów Ustawy o drogach publicznych, która na obszarach o intensywnej zabudowie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców pozwala utworzyć strefę z wyższymi opłatami.

Ma to na celu zwiększyć rotację aut, przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu w Śródmieściu i preferencji dla transportu zbiorowego.

Gorąca dyskusja o komunikacji w GdańskuGłosowanie nad uchwałą poprzedziła dyskusja radnych. Przedstawiciele klubu PiS zwracali uwagę, że władze miasta nie są konsekwentne w prowadzeniu polityki parkingowej i ubolewali nad stanem komunikacji miejskiej. Z kolei radni z KO i stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska wskazywali, że uchwała jest kolejnym krokiem w porządkowaniu przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum i szansą na przywrócenie jej pieszym i przede wszystkim na ochronę interesów mieszkańców.

- Gdy mówimy o wprowadzeniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, to mam pewien dysonans poznawczy - mówił Przemysław Majewski, radny PiS. - Z jednej strony chcemy uwolnić Śródmieście od samochodów, o czym pisał w mediach społecznościowych wiceprezydent Piotr Borawski. Z drugiej władze miasta forsują budowę parkingów kubaturowych w Śródmieściu. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Bo te dwie sprawy się wykluczają. Aby zachęcić mieszkańców, by nie przyjeżdżali do historycznego centrum, muszą iść za tym inwestycje w komunikację miejską. W mojej ocenie jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy w tej kwestii.
Na wątpliwości radnego odpowiedział Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

- A jaka jest polityka PiS, bo z tego, co pamiętam, to Kazimierz Koralewski popierał powstanie parkingów kubaturowych, za co zresztą otrzymał reprymendę od Kacpra Płażyńskiego - przypomniał Piotr Grzelak. - Nasza polityka jest jasna i spójna: otwieramy przejścia dla pieszych, uspokajamy ruch, wprowadzamy ułatwienia dla pieszych i rowerzystów. Dziś nie ma rozstrzygnięcia ws. parkingów kubaturowych. One mają być buforami, by chroniły mieszkańców. To jest alternatywa dla kierowców, szansa dla turystów na zaparkowanie wokół centrum. Nasz cel jest jeden: ochrona interesów mieszkańców Śródmieścia.
Piotr Grzelak mówił też o konieczności dzielenia się przestrzenią w mieście. Zwrócił uwagę, że w Gdańsku rośnie współczynnik aut na 1 tys. mieszkańców. W Gdańsku wynosi on 560 pojazdów, a w Berlinie, mieście o wiele większym i zamożniejszym od Gdańska - 333. Wiceprezydent Gdańska tłumaczył, że tylko strefy płatnego parkowania mogą chronić interesy mieszkańców i skłonić kierowców do częstszego korzystania z alternatywnych środków transportu.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 11 głosów było przeciw.

Poniżej przedstawiamy nowe stawki i nowe zasady parkowania w centrum Gdańska. Kierowcy mają trochę czasu do przyzwyczajenia się, bo zmiany wejdą w życie za cztery miesiące.

Śródmiejska Strefa Płatnego ParkowaniaPobór opłat w ŚSPP będzie obowiązywać w Śródmieściu na Starym i Głównym Mieście oraz Długich Ogrodach.

Opłaty w ŚSPP będą pobierane codziennie w godz. 9-20.

Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę w ŚSPP ma wynosić:

  • 5,50 zł,
  • drugą - 6,60 zł,
  • trzecią - 7,90 zł,
  • czwartą i kolejne - 5,50 zł.


Na kierowcach spocznie też obowiązek wprowadzania w parkomacie numerów tablic rejestracyjnych. Z jednej strony ma to umożliwić kierowcom przedłużenie czasu parkowania w dowolnym parkomacie, z drugiej - zapobiegać przekazywaniu opłaconych, ale niewykorzystanych do końca biletów parkingowych innym kierowcom. Rejestr kierowców w systemie da też zielone światło do wprowadzenia w Gdańsku pojazdów do kontroli opłat w strefie wyposażonych w kamery do detekcji tablic rejestracyjnych. Podobne rozwiązanie z sukcesem wprowadzono kilka tygodni temu w stolicy.

Warto też dodać, że opłatami za parkowanie mieli być objęci także posiadacze motocykli, ale dzień przed sesją Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do uchwały i przywrócono parkowanie bez opłat.

Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w ŚSPP oraz środki z opłat dodatkowych przeznaczone będą wyłącznie na sfinansowanie alternatywnych dla samochodów form transportu (czyli ruchu pieszego i rowerowego).

Strefa Płatnego ParkowaniaDotychczasowe SPP podzielono na sektory i dodano dwie nowe strefy: wkrótce - jeśli taką wolę wyrażą mieszkańcy - za parkowanie trzeba będzie płacić we Wrzeszczu Dolnym i na Przymorzu Małym.

Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę w SPP ma wynosić:

  • 3,90 zł,
  • za drugą - 4,60 zł,
  • trzecią - 5,50 zł,
  • czwartą i następne - 3,90 zł.


Opłata abonamentowa uprawniająca do parkowania w SPP wyniesie 550 zł miesięcznie (rozszerzony abonament obowiązujący także w ŚSPP - 800 zł).

Mieszkańcy zamieszkujący w SPP będą jednak mogli skorzystać z tzw. opłaty zryczałtowanej mieszkańca w wysokości 10 zł miesięcznie (za pierwszy i drugi pojazd, trzeci i każdy następny - 50 zł miesięcznie). Rocznie opłaty wyniosą odpowiednio - 120 zł lub 600 zł.

Ofertę tzw. opłaty zryczałtowanej przygotowano też dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Miesięcznie to koszt 150 zł, a rocznie - 900 zł.

Opłaty za postój będą pobierane od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Dwie godziny krócej opłaty będą obowiązywać w sektorze Siedlce, Aniołki, Oliwa i Przymorze.

Bez opłat w SPP będzie można parkować 1 i 6 stycznia, w Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, w Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia oraz w inne dni wolne od pracy.

Aby umożliwić kierowcom wnoszenie opłat w nowych i dotychczasowych strefach, miasto ma zamiar dokupić przed wakacjami ok. 30 nowych parkomatów. We wszystkich urządzeniach zostanie też uruchomiona możliwość funkcji płatności BLIK.

Wszystkie nowe zasady wejdą w życie 29 czerwca 2020 r.
Czy wyższe opłaty za parkowanie w centrum Gdańska skłonią cię do wybrania komunikacji miejskiej?
17%

tak

13%

jeszcze nie wiem

70%

nie

zakończona

łącznie głosów: 2581