Nowe zasady kwarantanny i izolacji

2 września 2020, 10:15
ws
Najnowszy artukuł na ten temat

Kultura w czerwonej strefie. Jak wygląda obecna sytuacja trójmiejskich teatrów?

Skrócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni i powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta - we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady izolacji i kwarantanny. Oba wchodzą w życie 2 września.Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Czytaj też: Są na kwarantannie ponad dwa tygodnie, bez objawów. "Czujemy się uwięzieni"

Nowe zasady od środyZmiany dotyczą między innymi skrócenia czasu kwarantanny z 14 do 10 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Nowe przepisy przewidują także, że lekarz może zwolnić z izolacji osobę z objawami klinicznymi COVID-19 po trzech dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów.

Z kolei osobę, u której objawy nie wystąpiły, wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

U osób z deficytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony do 20 dni, adekwatnie do stanu zdrowia.

Koronawirus Gdańsk - Gdynia - Sopot - wszystko o COVID-19 w TrójmieściePrzepisy pozwalają też na zakończenie izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

W rozporządzeniu znajduje się również zapis, który mówi, że w izolatoriach wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. Podczas takiej wizyty ocenia się m.in. stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. Jeśli nastąpi pogorszenie stanu zdrowia lub zajdzie potrzeba podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium, wówczas odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.
Jak oceniasz nowe zasady przeprowadzania kwarantanny i izolacji?
21%

bardzo dobrze

35%

dobrze, bo wiele osób niepotrzebnie tkwiło w zamknięciu, jednak jeśli nadejdzie druga fala pandemii, nowe zasady nie będą wystarczające

23%

źle

21%

nie mam zdania na ten temat

zakończona

łącznie głosów: 1928

ws