Powstanie nowy plan zagospodarowania Ołowianki

20 lipca 2020, 7:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

"Zapach" ścieków dokucza przy nabrzeżach Motławy

Urzędnicy przystępują do opracowania nowego planu zagospodarowania dla północnej części OłowiankiMapka. Bezpośrednią przyczyną jest potrzeba dopuszczenia rozbudowy i przebudowy nieużytkowanego budynku dawnej stacji transformatorowej na funkcje kulturalno-biurowe. Jednocześnie opóźnia się zagospodarowanie cypla na teren zieleni - niezbędne jest powtórzenie przetargu na wybór wykonawcy robót.Uchwałę o przystąpienie do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto na sesji pod koniec maja br.

- Zmiana planu ma umożliwić m.in. zagospodarowanie i rewitalizację istniejącego budynku nastawni byłej stacji transformatorowejMapka w kierunku wprowadzenia funkcji związanych z filharmonią oraz ustalenie docelowej lokalizacji koła widokowego - informowała podczas sesji Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk, jednostki odpowiedzialnej za sporządzanie planów zagospodarowania.
Temat ten nie wywołał żadnych kontrowersji, więc radni miasta jednogłośnie zagłosowali "za" rozpoczęciem prac planistycznych.

Kameralna sala i biura w dawnej stacji transformatorowejWspomniana stacja transformatorowa za sprawą zapisów nowego planu będzie mogła zostać rozbudowana poza obrys istniejącego budynku, na co zgodę wyraził konserwator zabytków.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że jeszcze 10 lat temu filharmonia zamierzała całkowicie zrównać z ziemią ten budynek. Przyczyną był zły stan techniczny i trudności z dostosowaniem do nowej funkcji - dekadę temu planowano w tym miejscu dużą salę koncertową dla ponad 2 tys. widzów (obecna sala w głównym gmachu jest w stanie pomieścić ok. 750 - 985 osób w zależności od ustawienia sceny i widowni).

- W dotychczasowym planie miejscowym zawarta była informacja, że budynek nie jest zabytkowy. Filharmonia odkryła jednak, że budynek został wzniesiony w 1907 r. Z konserwatorem zabytków ustaliliśmy, że trzeba zachować obiekt oraz uzgodniliśmy jego docelowy kształt i wszystkie detale, a następnie wystąpiliśmy do miasta z wnioskiem o zmianę obecnego planu - informuje Mikołaj Dudkiewicz, rzecznik Filharmonii Bałtyckiej.
W budynku przewidziano kameralną salę koncertową oraz powierzchnie biurowe, które w całości zostaną tutaj przeniesione z gmachu głównego filharmonii. W budynku głównym przestrzeń po biurach zajmą natomiast nowe garderoby muzyków.

- Realizację inwestycji planujemy w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. W tej chwili wykonujemy plan funkcjonalno-użytkowy - dodaje rzecznik Filharmonii Bałtyckiej.

Docelowa lokalizacja koła widokowego i skwer na cypluW bezpośrednim sąsiedztwie budynku dawnej transformatorowni znajduje się obecnie koło widokowe, które w nowym planie zostanie w pełni usankcjonowane ze wskazaniem ostatecznej, stałej lokalizacji. Na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze czy obecna lokalizacja zostanie podtrzymana w planie.

Projekt planu będzie ponadto regulował formę zagospodarowania północnego cypla OłowiankiMapka wraz z wyznaczeniem dojść do tego miejsca (teraz trzeba korzystać z gruntowej ścieżki wzdłuż płotu przepompowni ścieków).

Ponieważ funkcja ta jest zbieżna z obowiązującym planem, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna rozpoczęła już poszukiwania wykonawcy, który podejmie się urządzenia tutaj skweru z elementami małej architektury.

Czytaj więcej:

Na Ołowiance powstanie aleja i tereny zielonePrzetarg na roboty budowlane został jednak unieważniony w całości mimo wskazania najkorzystniejszej oferty za ok. 2,08 mln zł (przy planowanym budżecie na ten cel ok. 1,63 mln zł).

- Uwzględniliśmy odwołanego jednego z oferentów w wyniku czego postępowanie przetargowe zostanie powtórzone. Do końca lipca planujemy je ponownie ogłosić. Prace będą mogły się rozpocząć dopiero po skutecznym wyłonieniu wykonawcy, który będzie miał cztery miesiące na ich realizację - informuje Agnieszka Klugmann, rzecznik GIWK.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego w Trójmieście


Kładka impulsem do rozwoju Siennej Grobli i Długich OgrodówObie inwestycje z pewnością nigdy nie weszłyby w tak zaawansowany etap prac przygotowawczych, gdyby nie ciesząca się ogromną popularnością kładka przez Motławę. Na jej obecności korzystają również deweloperzy, którzy zaczęli inwestować na dotychczas zdegradowanych terenach Długich Ogrodów i Siennej Grobli.

Pierwszą, oddaną już do użytku inwestycją, jest osiedle Riverview (deweloper Vastint) w rejonie ul. Angielska Grobla, Na Stępce i DziewanowskiegoMapka. Oprócz mieszkań, przestrzeni biurowej i lokali handlowo-usługowych, wykonano tutaj ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną z okazałymi drzewami pomiędzy budynkami.

Firma Vastint nie zamierza jednak opuszczać tej części Gdańska, a wręcz przeciwnie - na jej zlecenie prowadzone są prace archeologiczne na terenie dawnych zakładów mięsnychMapka. Docelowo powstać ma tutaj kolejne osiedle, liczące ok. 700 mieszkań.

Czytaj też:

Rzeźba z XVIII w. w fundamentach dawnych zakładów mięsnychPo sąsiedzkuMapka względem Riverview realizowane jest też osiedle Angielska Grobla (PB Górski). Zakończenie prac przy budynku położonym najbliżej ulicy o tej samej nazwie planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Zdecydowanie najbardziej wysuniętą na północ inwestycją po tej stronie Motławy jest osiedle Nadmotławie (Robyg) przy ul. Sienna GroblaMapka. Deweloper obecnie skupia się na realizacji budynków od strony wspomnianej Motławy, ale w przyszłości nowe budynki będą sięgać także Martwej Wisły.

Czytaj też:

Nowe mieszkania w bliskim sąsiedztwie Śródmieścia GdańskaOgłoszenia - nieruchomości w Śródmieściu Gdańska

Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie Śródmieście Gdańsk
1 800 zł
Gdańsk Śródmieście
Studio Gdańsk główny
1 400 zł
Gdańsk Śródmieście
Studio Gdańsk główny
2-pokojowe o pow. 34m2 południowe, wyposażone, z zabudowanym balkonem
1 600 zł
Gdańsk Śródmieście
Czy kładka na Ołowiankę sprawiła, że częściej odwiedzasz to miejsce?
67%

tak, wreszcie można łatwo tutaj dotrzeć

33%

nie, nadal zaglądam tutaj z taką samą częstotliwością

zakończona

łącznie głosów: 961