Opływ Motławy będzie atrakcją turystyczną

23 lutego 2021, 16:00
Krzysztof Koprowski

18 tablic prezentujących historię i ciekawostki na temat Dolnego Miasta, Starego Przedmieścia, Olszynki i dawnych fortyfikacji pojawi się niebawem nad Opływem MotławyMapka. To jeden z elementów rewitalizacji tej części Gdańska. W najbliższych tygodniach rozpocznie się także budowa nowego wału przeciwpowodziowego z terenami rekreacyjnymi w pobliżu stadionu żużlowegoMapka.Projekt tablic edukacyjnych został przygotowany na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska przez stowarzyszenie Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta. Znajdują się na nich fotografie, fragmenty publikacji z przedwojennych gazet oraz wspomnienia mieszkańców.

Opisano m.in. nieistniejące już obiekty, jak kąpielisko miejskie ze skocznią przy stadionie żużlowym, dawną stację kolei wąskotorowej oraz historię dworca południowego (Kłodno). Przeczytamy także o roślinności i zamieszkujących te tereny zwierzętach.

Czytaj też:

Przedwojenne plany budowy basenu przy dworcu Gdańsk WąskotorowyNa planszach zamieszczono odnośniki w formie kodów QR do stron internetowych z obszerniejszymi informacjami oraz tłumaczeń treści na język angielski.

Budowa wału przeciwpowodziowego i dwa place rekreacyjneNowe tablice wzdłuż Opływu Motławy są jednak tylko drobnym uzupełnieniem tych terenów. Wkrótce rozpocznie się znacznie większa inwestycja - budowa nowego wału przeciwpowodziowego na odcinku ZawodnikówMapka - ElbląskaMapka wraz z urządzeniem dwóch placów rekreacyjnych oraz nowych ścieżek pieszo-rowerowych.

Robotami będzie objęty też ok. 80-metrowy odcinek ul. Zawodzie wzdłuż Kanału Rudnickiego, który zyska asfaltową jezdnię i chodnik (obecnie jest to droga gruntowa).

Szczegółowo zakres robót opisaliśmy listopadzie 2020 r., zaś w styczniu br. informowaliśmy o ofertach złożonych w przetargu.

11 lutego dokonano ostatecznego wyboru wykonawcy - firmę B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego, która wyceniła prace budowlane na kwotę ok. 10,9 mln zł, podczas gdy miasto zaplanowało przeznaczyć na ten cel nie więcej niż ok. 15 mln zł (wszystkie oferty w przetargu mieściły się w tym budżecie).

Zgodnie z zapisami przetargu, na realizację wszystkich prac budowlanych przewidziano 18 miesięcy od momentu podpisania umowy.