stat

Osiedle i park zamiast Okazu na Strzyży

6 września 2017 (artykuł sprzed 1 roku)
Krzysztof Koprowski

Na terenie po zlikwidowanym centrum ogrodniczym "Okaz" na Strzyży zobacz na mapie Gdańska wkrótce może powstać nowa zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Zajmie ona jednak mniej niż połowę działki. Pozostała część będzie przeznaczona pod ogólnodostępny park oraz strefę rozgrzewkową dla pobliskiego stadionu Gdańskiego Ośrodka Sportu zobacz na mapie Gdańska.Pomysł zabudowy zamkniętego pod koniec 2014 r. centrum ogrodniczego "Okaz" od początku budzi spore kontrowersje. Miłośnicy przyrody obawiają się, że cały teren zamieni się wkrótce w kolejne zamknięte osiedle. Zaprezentowany przez Biuro Rozwoju Gdańska projekt planu zagospodarowania dla należącego w całości do miasta terenu powinien ich uspokoić.

Pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (może tu powstać np. niewielkie osiedle, biurowiec albo hotel) przeznaczono nieco ponad 40 proc. obszaru objętego projektem planu zagospodarowania i zarazem użytkowanego dotychczas przez "Okaz".

- Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2007 r. wskazuje ten obszar jako miejsce lokalizacji funkcji usługowych w ramach Centralnego Pasma Usługowego. W projekcie nowego studium zobacz na mapie Gdańska dominować ma tutaj funkcja mieszkaniowa - usługowa - mówi Jarosław Wincek, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Potencjalna nowa zabudowa zlokalizowana będzie wzdłuż ul. Wita Stwosza w odległości ponad 20 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego Wita Stwosza 81 zobacz na mapie Gdańska.

Od strony ul. Wita Stwosza przewidziano obowiązujące linie zabudowy, które przełożą się na realizację zwartej zabudowy pierzejowej. Od strony planowanej drogi dojazdowej w północno - zachodnim fragmencie planu zobacz na mapie Gdańska nie zawarto wprawdzie linii obowiązujących, ale podobnie jak wzdłuż ul. Wita Stwosza także tutaj będą musiały powstać partery ze sklepami na długości co najmniej 75 proc. elewacji.

- Zarówno od ul. Wita Stwosza, jak i planowanej drogi dojazdowej, plan wymaga utworzenie pierzei eksponowanych, czyli elewacji z wykorzystanie lepszych jakościowo materiałów. Ponadto zakazuje się od tych stron lokalizacji dróg serwisowych i miejsc postojowych [te mogą być powstać pod ziemią lub na powierzchni na pozostałym obszarze - dop. red.] - dodaje Wincek.
Droga dojazdowa do nowej zabudowy docelowo może pełnić rolę fragmentu planowanego węzła tramwajowo - autobusowego w rejonie istniejącej pętli tramwajowej Strzyża zobacz na mapie Gdańska. Jej parametry techniczne będą pozwalały na ruch autobusów. Realizacja tego zadania nie jest jednak uwzględniona w planach miasta na najbliższe lata.

Wspomniana około 20-metrowa odległość od budynku Wita Stwosza 81 nie jest przypadkowa. To właśnie tędy będzie poprowadzone główne wejście na nowy ogólnodostępny teren rekreacyjny. Zajmie on ok. 30 proc. całego obszaru po "Okazie". Jego zagospodarowanie może nastąpić już w najbliższych miesiącach, ponieważ w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego zyskał on najwięcej głosów wśród projektów dzielnicowych na Strzyży.

Na tyłach potencjalnej nowej zabudowy przewidziano obszar pod rozbudowę terenów sportowych Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. Powstać ma tutaj centrum rozgrzewkowe z bieżniami i urządzeniami do ćwiczeń.

Podczas dyskusji publicznej w siedzibie BRG nie negowano pomysłu zabudowy terenu po "Okazie". Krytykowano natomiast jej formę - zbyt dużą wysokość (plan dopuszcza 21 metrów i pięć pięter) oraz dopuszczenie dachów płaskich, choć w okolicy dominują dachy strome (z wyjątkiem budynków gospodarczych i hal zajezdni tramwajowej).

Mieszkańcy postulowali ponadto zwiększenie minimalnej liczby miejsc parkingowych, przypadających na jedno mieszkanie (projekt planu zakłada przelicznik jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie).

- Zgodnie z wytycznymi studium, czyli w dokumencie nadrzędnym wobec planów miejscowych, nie ma przesłanek dla zwiększenia liczby miejsc parkingowych w tak dobrze skomunikowanym transportem zbiorowym obszarze miasta [w studium obszar ten został wpisany jako strefa ograniczonego parkowania - dop. red.]. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG.
W zakresie terenu rekreacyjnego, pytano o możliwość budowy ogólnodostępnej toalety (będzie to wymagało korekty projektu planu) oraz możliwości sytuowania sceny na potrzeby wydarzeń plenerowych (jeżeli scena nie jest związana z gruntem, niepotrzebne są dodatkowe zapisy planu).

Zwracano także uwagę na przebieg powiązań pieszych przez teren rekreacyjny. Jedno z nich, prowadzące do pętli tramwajowej i przystanku PKM, zlokalizowano na tyłach nowej zabudowy.

- Z jednej strony będziemy mieli ogrodzony teren GOKF-u, a z drugiej ogrodzenie przyszłego osiedla. Dla pieszego powstanie więc przejście w formie "tunelu" otoczonego płotami. Czy tak ma wyglądać rozwój miasta? - pytał Andrzej Witkiewicz, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Strzyża.
- Odległość między ul. Wita Stwosza a tym ciągiem pieszym jest niewielka. Nie będziemy projektowali go przez środek nowej zabudowy i w ten sposób blokowali możliwości grodzenia. Nikt planami nie nakazuje przecież stawiania płotów i decyzja w tym zakresie będzie należała do przyszłej wspólnoty - przekonuje dyrektor BRG.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzyża - ul. Wita Stwosza 77" dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko składać można do 14 września.

Projekt planu nie obejmuje swoimi granicami terenu zieleni położonego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku PKM zobacz na mapie Gdańska. Znajduje się on w rezerwie dla budowy węzła integracyjnego oraz ul. Nowej Abrahama. Do tego czasu realizacji tego przedsięwzięcia (na razie to melodia przyszłości) będzie on nadal mógł pełnić funkcję rekreacyjną.

Czytaj też: Artykuł z 2014 r.: Nowa Abrahama: tramwajem z Zaspy na Morenę

Materiał archiwalny z 2015 r.
Jak oceniasz zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania?
25%

to rozsądne pogodzenie nowej zabudowy z utworzeniem parku

15%

teren parku powinien być nieco większy

52%

cały obszar powinien być terenem rekreacyjnym

8%

teren po Okazie należy w całości przeznaczyć pod zabudowę

łącznie głosów: 816