stat

Otoczenie parku w Orłowie nadal miejskie

29 listopada 2019, 11:30
Patryk Szczerba
Najnowszy artukuł na ten temat

Na Kaczych Bukach powstaną kolejne osiedla

Teren z lotu ptaka

Blisko dwuhektarowy teren u zbiegu ulic Wrocławskiej i Folwarcznej w Orłowie nie znalazł nabywcy. Cena wywoławcza wynosiła 26 mln zł. Do przetargu nikt się nie zgłosił. Miasto prawdopodobnie będzie go chciało ponownie wystawić na sprzedaż za kilka miesięcy.W piątek odbyły się dwa przetargi na sprzedaż gruntów w Gdyni. Obydwa pozostały bez rozstrzygnięcia. W przypadku terenu przy ul. Spacerowej 9, mimo wpłaty wadium, wpłacający nie pojawił się na licytacji.

Większe emocje wzbudzała próba sprzedaży terenu przy ul. Folwarcznej. Blisko dwuhektarowy teren położony w Orłowie nie znalazł nabywcy. Do przetargu nikt się nie zgłosił.

W ofercie prawdopodobnie pojawi się ponownie za kilka miesięcy. Na razie nie wiadomo, czy zostanie zmieniona cena.

Obszar wpisany do rejestru zabytków na sprzedażPrzypomnijmy: obecne nieruchomości leżą w granicach zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Według planu zagospodarowania z 2017 roku na obszarze dawnych ogrodów użytkowych została dopuszczona kameralna zabudowa mieszkaniowa, w budynkach zawierających nie więcej niż osiem mieszkań.

Wysokość zabudowy - obszar podwórca folwarcznego:

  • dla budynku grupy A ochrony konserwatorskiej (ptaszarnia) - zgodnie z istniejącą wysokością,
  • dla budynków grupy B: dawnego budynku stajni (ul. Folwarczna 9) i dawnego budynku mieszkalnego (ul. Folwarczna 11) - do 45 m n.p.m. i do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu,
  • dla pozostałych budynków - do 11 m, przy czym wysokość zabudowy nie może przekroczyć 48,5 m n.p.m. i do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu.


Wysokość zabudowy ogrodów użytkowych:

  • w sąsiedztwie z ul. Folwarczną do 45 m n.p.m. i do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu,
  • w sąsiedztwie z ul. Architektów do 48,5 m n.p.m. i do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu.

Szczegółowe zapisy planu miejscowego dla tej części Orłowa

Społecznicy: nie sprzedawajmy tego terenuSprzedaży terenu z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków od dawna sprzeciwiają się społecznicy zrzeszeni w stowarzyszeniu Nasze Orłowo.

- Nowy właściciel na pewno zadba o zabytkową ptaszarnię i to, co zostanie z parku po południowej stronie dworu. Miasto nazywa to ratowaniem parku przed dewastacją. Należy postawić pytanie, czy dewastacją nie jest taka zabudowa? Czy o restauracji parku nie powinno myśleć miasto? Zadłużony budżet miasta trzeba ratować, co zapewne tłumaczy chęć sprzedaży tego terenu, jednak takie działania wobec zabytkowego zespołu nazwać należy barbarzyństwem - mówi Adam Stelmaszewski ze stowarzyszenia Nasze Orłowo.

Władze Gdyni: nabywca zrobi tam porządekW odpowiedzi na ich prośby o odstąpienie od sprzedaży kierowane do prezydenta Gdyni Rafał Klajnert, sekretarz miasta, przekonuje, że po transakcji zapanuje ład w tej części dzielnicy.

- Zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz fakt położenia tej nieruchomości na obszarze wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków gwarantują zachowanie historycznej substancji obiektów znajdujących się na tym terenie oraz warunkują powstanie nowej zabudowy stworzeniem wysokiego stopnia harmonii z już istniejącą infrastrukturą - wskazywał, dając jako przykład sąsiednie zagospodarowanie pałacyku przerobionego na hotel.

Prace nad planem miejscowym trwały od 2013 rokuDodajmy, że prace nad korektą planu miejscowego, która dopuściłaby w tym miejscu zabudowę mieszkaniową, trwały od 2013 roku. Wzbudziło to protesty mieszkańców obawiających się utraty terenów zielonych w dzielnicy.

Urzędnicy uspokajali, że uchwalenie dokumentu jest konieczne. Z jednej strony, by dać deweloperom szanse na inwestowanie, a z drugiej, by określić jasne kryteria architektoniczne i nie dopuścić do wznoszenia tu zbyt wysokich, niepasujących do otoczenia budynków.

Plan został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni w czerwcu 2017 roku. W rejonie obejmującym obszar dawnego podwórca folwarcznego i zabudowań gospodarczych dopuszczono się m.in. usługi nauki, oświaty i wychowania, kultury, turystyki, gastronomii, biura, usługi sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi z zakresu rzemiosła artystycznego, a także handel.

Mieszkania w Orłowie: sprzedaż wynajem

Czy sprzedaż terenu w Orłowie to dobra decyzja?
35%

tak

65%

nie

zakończona

łącznie głosów: 556