Plany sopockich drogowców na 2022 r.

13 września 2021, 7:00
Patryk Szczerba
Roboty drogowe w Sopocie - ul. Kilińskiego Więcej zdjęć (4)

Roboty drogowe w Sopocie - ul. Kilińskiego

fot. Mateusz Słodkowski/Trojmiasto.pl

Roboty drogowe w Sopocie - ul. Kilińskiego

fot. Mateusz Słodkowski/Trojmiasto.pl

Dalsza przebudowa układu drogowego ulic: Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego oraz Antoniego Abrahama i gen. Władysława AndersaMapka, prace na kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - KilińskiegoMapka oraz remont nawierzchni al. Niepodległości od Jana z KolnaMapka do Gdańska - to niektóre z planów sopockich drogowców na 2022 rok.W ostatnich dniach zaprezentowaliśmy planowane przez drogowców inwestycje w infrastrukturę w Gdańsku i Gdyni.Kontynuacja prac w okolicach MickiewiczaTym razem prezentujemy plany drogowców w Sopocie. W 2022 roku będą kontynuowane dwie inwestycje związane z przebudową ulic i budową kanalizacji oraz sieci gazowych.

Pierwsza z nich to przebudowa układu drogowego ulic: Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego oraz Antoniego Abrahama i gen. Władysława Andersa.

Przypomnijmy, że o ulicy Mickiewicza w Sopocie zrobiło się głośno w 2018 roku za sprawą mieszkańca, który wywiesił na płocie posesji u zbiegu ul. Mickiewicza oraz Abrahama tablicę o treści: "To ja [ul. Adama Mickiewicza] czekam na obiecany remont już 50 lat!".

- Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowej z projektowanymi zbiornikami retencyjnymi, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie ulic objętych przedsięwzięciem, wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu miejskiego terenu objętego przedsięwzięciem, wykorzystanie zretencjonowanych wód opadowych do podlewania zieleni miejskiej, nasadzenia zieleni z wykorzystaniem geokompozytów - wyjaśnia Katarzyna Alesionek z UM w Sopocie.
Prace mają się zakończyć w 2022 roku.

Przebudowa Mickiewicza, Paderewskiego, Abrahama i Andersa: więcej szczegółówDalsza budowa woonerfu w SopocieUrzędnicy informują też, że w 2022 roku drogowcy będą dalej pracować na kwartale ulic Parkowa -Kordeckiego - al. WP - Kilińskiego.

Wykonywane prace:

  • budowa i przebudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w obrębie zlewni Potoku Haffnera i Potoku Karlikowskiego,
  • przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • przebudowa sieci gazowej,
  • przebudowa oświetlenia ulicznego,
  • budowa rurociągu dla monitoringu miejskiego,
  • zagospodarowanie architektoniczne i nasadzenie zieleni polegające na stworzeniu tzw. strefy woonerf.

Budowa największego woonerfu w Polsce: więcej o inwestycjiJak informuje sopocki magistrat, w roku 2022 jest planowane kontynuowanie robót budowlanych w ulicy PoniatowskiegoMapka, KilińskiegoMapka (od Parkowej do Grunwaldzkiej), TrauguttaMapka (od Parkowej do Grunwaldzkiej), ChrobregoMapka (od Parkowej do Grunwaldzkiej) i KordeckiegoMapka (od Parkowej do Grunwaldzkiej).

Skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. ChrobregoMapka i TrauguttaMapka zostaną z kolei przebudowane na skrzyżowania wyniesione.

Będzie remont al. NiepodległościBędzie remont nawierzchni al. Niepodległości od ul. Jana z Kolna do Gdańska.

- W zakres remontu wchodzi ułożenie dwóch warstw nawierzchni - warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz zmiana geometrii jezdni, polegająca na zmniejszeniu szerokości jezdni do 6 m - informuje Katarzyna Alesionek.
Dodatkowo jest planowana przebudowa chodnika oraz wykonanie normatywnej zatoki autobusowej.

Sopot zamierza również złożyć wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, by prowadzić prace na ul. Smolnej, gdzie jest planowana budowa nowej nawierzchni. Oprócz tego potrzebna jest sieć kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, która odwodni pas drogowy i przejmie silny spływ powierzchniowy z nawierzchni ulicy, przeciwdziałając zalaniu terenów przyległych do układu drogowego.

- W ramach budowy kanalizacji deszczowej jest planowana budowa kanałów deszczowych oraz dwóch zbiorników retencyjnych - kończy Alesionek.
Czy jesteś zadowolony(a) z zaawansowania i jakości prowadzonych w twoim mieście remontów?
20%

tak, w większości

27%

tak, ale tylko częściowo

53%

nie, jestem niezadowolony(a)

zakończona

łącznie głosów: 262

Opinie wybrane


wszystkie opinie (55)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.