Podopieczni DPS-ów od trzech miesięcy nie opuszczają placówek

23 czerwca 2020, 7:00
Ewa Palińska

- Od trzech miesięcy siedzimy w zamknięciu, nie wypuszczają nas nawet do sklepu. Możemy wyjść tylko do ogrodu. To niby dla naszego bezpieczeństwa, ale przecież personel i tak normalnie wychodzi, więc jeśli do naszego domu ktoś przyniesie wirusa, to będzie to ktoś z personelu - skarży się jeden z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Polanki. Miasto: - To decyzja sanepidu. Sanepid: - Nie zakazywaliśmy wyjść mieszkańców.Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej pojawił się 15 kwietnia 2020 roku. Placówka niezwłocznie została całkowicie zamknięta, a pracownicy przebywający tego dnia w pracy pozostali na terenie DPS. Gdański magistrat informował, że od 15 kwietnia do 22 maja placówka została objęta kwarantanną i zaczęły obowiązywać wszelkie procedury wynikające z zaleceń głównego inspektora sanitarnego i bieżących wytycznych przedstawicieli miasta i powiatowego sanepidu.

Rząd luzuje obostrzenia, podopieczni DPS nadal w zamknięciuChoć rząd stopniowo zdejmuje obostrzenia, a liczba wykrywanych na dobę przypadków zakażenia koronawirusem w Trójmieście pozostaje na stałym poziome, pensjonariusze DPS-ów nadal pozostają w zamknięciu.

- Od przeszło trzech miesięcy siedzimy w zamknięciu, nie wypuszczają nas nawet do sklepu, nikt nas nie może odwiedzić. Możemy wyjść tylko do ogrodu. To niby dla naszego bezpieczeństwa, ale przecież pracownicy i ekipy remontowe normalnie się przemieszczają po obiekcie. Wchodzą i wychodzą. Jeśli zatem do naszego domu ktoś przyniesie wirusa, to znowu będzie to ktoś z nich. Trzymanie nas w zamknięciu przez tyle czasu uważam za niehumanitarne, uwłaczające ludzkiej godności, a przede wszystkim pozbawione logiki - żali się jeden z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Polanki, który poprosił o anonimowość.
- Jeżeli zakaz opuszczania placówki wydał sanepid, to na jakiej podstawie? W jaki sposób to, że pensjonariusze siedzą w zamknięciu i nikt nie może ich odwiedzać, ma zapewnić im bezpieczeństwo, skoro personel normalnie wchodzi i wychodzi? Regularnie po obiekcie przemieszczają się też pracownicy firmy remontowej - dodaje jeden z wolontariuszy.

Pensjonariusze zamknięci w wyniku decyzji wiceprezydenta KowalczukaO powód przetrzymywania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Polanki w zamknięciu zapytaliśmy gdański magistrat.

- Taki zakaz był nałożony przez służby sanitarne w czasie kwarantanny w placówce. Z uwagi na konieczność całkowitego opanowania sytuacji epidemicznej w DPS "Polanki" zobowiązano podopiecznych do nieopuszczania placówki - informuje Olimpia Schneider z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska. - Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie seniorek i seniorów. Wszystkim zależy, by nie doszło do kolejnych zakażeń koronawirusem. W wyjątkowych sytuacjach, np. konieczność wizyty u lekarza specjalisty czy w banku, istnieje możliwość opuszczenia placówki - po powrocie seniorka lub senior są poddani czasowej izolacji. Utrzymanie ograniczeń w wyjściach z DPS zależy od dynamiki sytuacji związanej z COVID-19. Ograniczenia w opuszczaniu placówek funkcjonują także w innych domach pomocy społecznej w mieście.
Kilka tygodni temu na podobnie zadane pytanie otrzymaliśmy jednak inną odpowiedź. Wówczas magistrat twierdził, że było to zalecenie Piotra Kowalczuka, wiceprezydenta Gdańska.

- 9 marca 2020 Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, wysłał pismo m.in. do dyrektorów DPS w Gdańsku z zaleceniem wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i rygorów sanitarnych - napisano w oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji. - Zgodnie z zaleceniami prezydenta Kowalczuka 12 marca 2020 roku, zabezpieczając prewencyjnie DPS Polanki przed przypadkami zachorowań, dom pomocy został zamknięty dla osób odwiedzających i wychodzących. Wprowadzono także procedury dotyczące przebierania się pracowników Działu Opiekuńczego, noszenia maseczek, rękawiczek i dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki i na oddziały. Nie wynikało to z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy rządu, a z dodatkowej ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. Wskazania te dotyczyły wszystkich gdańskich domów pomocy. Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 w DPS pojawił się 15 kwietnia 2020 roku, o czym dyrekcja placówki niezwłocznie powiadomiła władze Gdańska, a przede wszystkim służby sanitarne przy wojewodzie pomorskim. Placówka została natychmiast całkowicie zamknięta, a pracownicy przebywający tego dnia w pracy pozostali na terenie DPS. Od 15 kwietnia do 22 maja placówka została objęta kwarantanną i zaczęły obowiązywać wszelkie procedury wynikające z zaleceń głównego inspektora sanitarnego i bieżących wytycznych przedstawicieli miasta i powiatowego sanepidu.
Wskazania te dotyczyły wszystkich gdańskich domów pomocy.

Sanepid: "organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydawały zakazu, o którym jest mowa"Pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zapewnia, że wypowiadał się w piśmie skierowanym do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jedynie w sprawie możliwości odwiedzin mieszkańców domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ograniczonych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób tam przebywających spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zwrócił w nim uwagę, że ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowią nadrzędny cel, jakim jest ograniczenie transmisji wirusa wśród społeczeństwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób w podeszłym wieku, schorowanych, u których istnieje duże ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Sanepid podkreśla też, że w obecnej sytuacji nie widzi przeszkód, aby odwiedziny mogły się odbywać. Oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

- Pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczych oraz trwające od dłuższego czasu ograniczenie dotyczące odwiedzin, stoi na stanowisku, że istnieje możliwość zorganizowania odwiedzin, uwzględniając jednak ryzyko i wprowadzając szczególne sposoby postępowania w zakresie zachowania bezpieczeństwa - zapewnia Anna Obuchowska z WSSiE w Gdańsku. - Zarządzający powyższymi obiektami każdorazowo przed planowanym wznowieniem odwiedzin, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w przygotowanych strefach na wolnym powietrzu, ograniczonych czasowo, mogą przedstawić do oceny właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu zasady bezpiecznego systemu odwiedzin mieszkańców.
W opinii pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, obowiązkiem każdego przebywającego na terenie domu pomocy społecznej lub placówki opiekuńczej jest przestrzeganie obowiązującego prawa i obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

- Należy zwrócić uwagę, że placówki wprowadzają własne regulaminy - w przypadku DPS Polanki organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydawały zakazu, o którym jest mowa - podkreśla Anna Obuchowska.
Czy ktoś z twoich bliskich jest podopiecznym placówki opiekuńczo-leczniczej?
26%

tak

4%

nie, ale czeka na miejsce

64%

nie i nie ma takiej potrzeby

6%

nie wiem

zakończona

łącznie głosów: 315