Politechnika Gdańska ogrodzi część Parku Akademickiego

7 kwietnia 2020, 7:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Nowe szaty gmachu Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska zamierza ogrodzić część Parku Akademickiego w pobliżu dawnego Szpitala Studenckiego oraz ul. Traugutta. Uczelnia przekonuje, że dzięki temu możliwe będzie uatrakcyjnienie jego zagospodarowania, a w nowym płocie wykonane zostaną furtki z kilku stron. Obecnie teren jest dostępny przez całą dobę, co zdaniem PG utrudnia utrzymanie porządku oraz zwiększa ryzyko włamań do budynków uczelni.Nowe ogrodzenie powstanie wzdłuż chodnika łączącego ul. Traugutta z al. Zwycięstwa, tuż obok dawnego Szpitala Studenckiego oraz budynków Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Nowy płot wzdłuż ul. Traugutta będzie miał wysokość ok. 245 cm i pod względem wyglądu będzie kontynuacją istniejącego ogrodzenia wzdłuż tej ulicy. Od strony terenów zieleni płot będzie nieco niższy - ok. 195 cm i do jego montażu zostanie częściowo wykorzystane istniejące ogrodzenie Wydziału Chemicznego, które zostanie przeniesione.

Dostęp przez cztery furtkiW ogrodzeniu przewidziano montaż czterech furtek oraz bramy dla pojazdów wjeżdżających na teren uczelni (obok istniejącej bramy budynku strażnika przy ul. Traugutta).

Nowy przebieg alejek spacerowychJednocześnie likwidacji ulegną alejki spacerowe:

W zamian powstanie nowy chodnik od strony ul. Traugutta oraz wyremontowana zostanie ścieżka wzdłuż istniejącego ogrodzenia budynków PG, która po przestawieniu płotu znajdzie się wewnątrz grodzonego terenu.

Politechnika: teren pozostanie ogólnodostępny za dniaW jakim celu Politechnika Gdańska chce wygrodzić tak znaczny obszar Parku Akademickiego?

- Inwestycja zostanie przeprowadzona w obrębie obszaru należącego w całości do uczelni i nie zakłada montażu kolejnego ogrodzenia, a jedynie przeniesienie ogrodzenia już istniejącego - przekonuje Maciej Dzwonnik, rzecznik PG. - Rozwiązanie to "otworzy" kolejną przestrzeń naszego kampusu dla studentów i pracowników PG, przy zachowaniu ogólnodostępności dla okolicznych mieszkańców. Równolegle zlikwidowane zostanie dotychczasowe ogrodzenie, usytuowane centralnie wzdłuż budynku Wydziału Chemicznego, które uniemożliwia studentom, naukowcom i gościom PG korzystanie z terenów zielonych należących do uczelni.
W ocenie uczelni obecne zagospodarowanie terenu parku jest nieatrakcyjne, a miejsce niebezpieczne po zmroku. Ponadto w budynkach Wydziału Chemicznego znajdują się specjalistyczne laboratoria z kosztownym sprzętem do badań oraz potencjalnie niebezpiecznie substancje.

Nowe ogrodzenie, które będzie zamykane na noc, ma być zatem kolejnym elementem zwiększającym poziom zabezpieczeń obiektów i terenów Politechniki.

Płot pozwoli na lepsze zagospodarowanie zieleni- Teren pozostanie ogólnodostępny, a dzięki planowanym, dodatkowym inwestycjom zostanie na nowo zagospodarowany - zyska małą architekturę (m.in. interaktywne ławki z możliwością ładowania telefonu, leżaki, śmietniki), kilkadziesiąt nowych nasadzeń drzew, miejsca wypoczynku oraz możliwość ekspozycji prac studentów i pracowników Wydziału Architektury PG dla okolicznej społeczności - zapowiada rzecznik PG.

Bramy, kraty, ogrodzenia - baza firm z Trójmiasta i okolic


Nowe ogrodzenie w cenie od 167 tys. zł bruttoW ogłoszonym przetargu na budowę ogrodzenia wpłynęły cztery oferty od potencjalnych wykonawców. Zaproponowali oni realizację zadania w kwocie od 167 tys. zł do prawie 400 tys. zł, podczas gdy uczelnia planowała przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 220 tys. zł.

Najkorzystniejsza oferta cenowa została złożona przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa, która dodatkowo deklaruje realizację ogrodzenia w ciągu czterech miesięcy od momentu podpisania umowy.

Politechnika Gdańska w momencie publikacji artykułu nie dokonała jeszcze ostatecznego wyboru wykonawcy.

Nie będzie dodatkowego ogrodzenia w stronę al. ZwycięstwaWarto podkreślić, że Politechnika Gdańska jest również właścicielem części Parku Akademickiego na przedłużeniu Centrum Nanotechnologii A oraz Szpitala Studenckiego aż do al. Zwycięstwa. Dla terenu tego nie sporządzono dotychczas planu zagospodarowania, zaś uczelnia nie przewiduje jego ogrodzenia.

Materiał archiwalny z 2019 r.
Czy Politechnika powinna ogrodzić część parku Akademickiego?
29%

tak, to przecież ich teren

12%

tak, dzięki temu poprawie ulegnie jego zagospodarowanie

25%

nie, płotami nie można zbudować przyjaznej przestrzeni publicznej

34%

nie, bez ogrodzenia też można ustawić ławki czy dosadzić drzewa

zakończona

łącznie głosów: 1064