Ponad tysiąc żołnierzy WOT na Pomorzu

28 grudnia 2019, 12:00
Tomasz Modzelewski

Dopiero po sformowaniu oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej na Kaszubach powstaną pierwsze takie jednostki w Trójmieście. - Jeden z pododdziałów będzie miał miejsce dyslokacji np. w Gdyni - zapowiada kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Służy w niej już ponad tysiąc żołnierzy.Około 2,5 tys. - taka jest docelowa liczba żołnierzy obrony terytorialnej na Pomorzu. Planowany termin ukończenia formowania WOT minie u nas w 2022 roku, tak aby w 2023 roku osiągnęły one gotowość bojową.

Wojska Obrony Terytorialnej na Pomorzu: co wydarzyło się do tej poryJesienią mijającego roku kolejni ochotnicy złożyli przysięgę w Malborku, dzięki czemu kolejne kilkadziesiąt osób zostało żołnierzami 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak poinformowało wówczas biuro prasowe WOT, wiele z tych osób to studenci, którzy mogli wziąć udział w szkoleniu podstawowym jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Malbork, czyli 71. Batalion Lekkiej Piechoty, który jest zlokalizowany na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, to obecnie zasadniczy komponent WOT na Pomorzu. W październiku rozpoczęło się formowanie 73. batalionu w Słupsku.

- Przede wszystkim wspieracie wojska operacyjne, to jest model, który tworzymy. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają wojska operacyjne, ale również służą wsparciem dla mieszkańców Polski - mówił podczas listopadowej przysięgi w Słupsku, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
Kolejna będzie Kościerzyna, gdzie powstanie 72. batalion. Formowanie rozpocznie się w przyszłym roku, a latem 2019 roku podpisane zostały akty notarialne związane ze sprzedażą oraz przekazaniem wojsku budynku dla żołnierzy. Aktualnie trwają prace planistyczne związane z zagospodarowaniem terenu.

- Dokument pokazujący przeznaczenie budynku, pomieszczeń i całej infrastruktury przygotowuje 7. Pomorska Brygada OT - informuje kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Na tej bazie przygotowany zostanie przetarg i wyłoniona będzie firma, która, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przygotuje odpowiedni projekt, a następnie wybuduje koszary.
Z kolei dowództwo 7. PBOT jest zlokalizowane w Gdańsku, a samodzielne pododdziały; kompanie dowodzenia i logistyczne (odpowiedzialne za zabezpieczenie sztabu dowództwa, jak również wszystkich pozostałych oddziałów) są usytuowane w Gdyni - w Babich Dołach.

Wojska Obrony Terytorialnej na Pomorzu liczą ponad tysiąc żołnierzyŁącznie na Pomorzu jest obecnie prawie 900 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową oraz ponad 150 żołnierzy zawodowych. Razem licząc 7. PBOT przekroczyła już liczbę tysiąca żołnierzy.

- Najwięcej żołnierzy służy w Malborku i w Słupsku, mimo iż ten jest formowany od niedawna - mówi kmdr Tomasz Laskowski i tłumaczy z czego to wynika. - Chodzi o ideę WOT, czyli terytorialność i służbę pełnioną jak najbliżej miejsca zamieszkania. Osoby z takich terenów, jak np. powiaty słupski, lęborski, chojnicki czy człuchowski, które dotychczas służyły w Malborku, zostały przeniesione do Słupska. Dzięki temu będą miały bliżej.
Kolejna zmiana nastąpi, gdy sformowany zostanie 72. batalion w Kościerzynie. Osoby z terenu powiatów kościerskiego i kartuskiego, które już są w OT, zostaną wówczas tam przeniesione. Na podobny ruch mogą liczyć chętni z Trójmiasta.

- Jeśli chodzi o plany długookresowe, to nie jest wykluczone, że w przyszłości jeden z batalionów 7. Brygady OT zostanie rozwinięty na terenie Trójmiasta, jednakże decyzja w tym zakresie będzie wynikiem analiz oraz odpowiedzi społecznej na budowę struktur WOT. Na chwilę obecną żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły, ale takie scenariusze brane są pod uwagę - zastrzegał latem 2019 ppłk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dlaczego jednostki WOT powstają najpierw w mniejszych miastach?Jednym z głównych czynników, które wpłynęły na plany i decyzje związane z lokalizacjami, była dostępność infrastruktury wojskowej i koszty z tym związane. Np. sumy, które trzeba było wydać na zakupy w Kościerzynie są relatywnie niewielkie (tym bardziej, że częściowo to darowizna), a Trójmiasto będzie częścią tego batalionu.

- Aby żołnierzy mieszkali jak najbliżej miejsca służby, zdecydowałem, że każdy batalion będzie dwupołożeniowy - zapowiada kmdr Laskowski. - To oznacza, że przyszły batalion z Malborka, oprócz tego, że będzie miał swoje pododdziały bezpośrednio w tym mieście, będzie posiadał również kompanie stacjonujące w Pruszczu Gdańskim. To zapewni wsparcie we wschodniej części województwa. 73. batalion w Słupsku, czyli w zachodniej części województwa, będzie dwupołożeniowy z miejscowością Czarne. Natomiast 72. batalion kościerski znajdujący się w centrum województwa chcę stworzyć jako dwupołożeniowy z Gdynią.

Dodajmy, że osoby z Trójmiasta nie muszą czekać na zmiany i mogą się zgłaszać do WOT w każdej chwili. Wystarczy zgłosić się do swojej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
3) posiada wiek co najmniej 18 lat,
4) nie była karana za przestępstwo umyślne,
5) nie była przeznaczona do służby zastępczej,
6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
7) nie jest reklamowana z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
8) posiada wykształcenie:
a) co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku
służbowym w korpusie oficerów,
b) co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku
służbowym w korpusie podoficerów,
c) co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku
służbowym w korpusie szeregowych.

Chętni mogą zgłaszać się w Trójmieście do:
1. WKU w Gdańsku

80-018 Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 253 zobacz na mapie Gdańska
2. WKU w Gdyni
81-912 Gdynia, gen. Kazimierza Pułaskiego 7 zobacz na mapie Gdyni
Czy WOT są potrzebne na współczesnym polu walki?
29%

tak, to dobra odpowiedź na konflikty hybrydowe, takie jak na wschodzie Ukrainy

18%

trudno powiedzieć, ale dobrze jest wykorzystać entuzjazm ludzi, którzy zawsze interesowali się wojskowością

53%

nie, na współczesnym polu walki liczą się wyłącznie specjaliści, obsługujący nowoczesny sprzęt

zakończona

łącznie głosów: 2216