Powstaje replika chrzcielnicy z kościoła Mariackiego

26 maja 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Katarzyna Moritz
Najnowszy artukuł na ten temat

Wielkie zmiany w Bazylice Mariackiej

W kościele Mariackim zobacz na mapie Gdańska jeszcze w tym roku zobaczymy kopię zaginionej po II wojnie światowej chrzcielnicy odlanej z brązu, która zastąpi gipsowy model. Ten już został zdemontowany.W zeszłym tygodniu odbył się demontaż gipsowego modelu chrzcielnicy stojącej w baptysterium. Decyzja na wykonanie odlewu z brązu repliki misy chrzcielnicy zapadła kilka tygodni temu, a niedawno Ireneusz Bradtke, proboszcz bazyliki, podpisał umowę z przedsiębiorstwem Att Product Sp. z o.o. z Poznania na jej wykonanie.

"Dzięki wsparciu sponsorów na początku października bieżącego roku ustawiona zostanie chrzcielnica wykonana z brązu, będąca wierną kopią oryginału. Zrobienie kopii jest możliwe dzięki zachowaniu gipsowego odlewu, który przechowywany był w składnicy konserwatorskiej" - czytamy na stronie bazyliki.

Replika chrzcielnicy stanie w charakterystycznym baptysterium w bazylice, które znajduje się przy głównym wejściu. Pojawienie się w średniowiecznym kościele baptysterium, a także wzniesienie nowych organów i ambony to efekt reformacji i zaakcentowania nowej przestrzeni liturgicznej, która na początku XVI wieku dotarła do Gdańska.

Pierwotne baptysterium, zamontowane w kościele w 1554 roku, do dziś także zachowało się częściowo. Twórcami byli m.in. Cornelius Hohe, Heinrich Neuborg, Bartel Pasteyde (cokół ogrodzenia) oraz Hinrik Wyllemson (chrzcielnica).

Ośmioboczny cokół ogrodzenia zdobią wykonane w kamieniu gotlandzkim reliefy, które przedstawiają pochód miłosierdzia, chrzest Chrystusa w Jordanie, chrzest dworzanina królowej egipskiej, widzenie św. Piotra, chrzest Korneliusza, przejście Żydów przez Morze Czerwone.

Na podstawie misy stoją brązowe figury przedstawiające alegorie Hojności, Stanowczości, Miłosierdzia, Wiary, Nadziei, Umiarkowania, Mądrości oraz Sprawiedliwości. U stóp misy brązowe figury ewangelistów: świętych Marka i Łukasza (pozostałe zaginęły).
Czy zwiedzałeś wnętrze kościoła Mariackiego?
90%

tak, wiele razy

5%

jeszcze nie

5%

nie i nie planuję

zakończona

łącznie głosów: 701