Problem ze składowiskiem odpadów w Kokoszkach

17 października 2019, 7:00
Rafał Borowski

Czytelnik zgłosił nam, że ze składowiska odpadów przy ul. Budowlanych 27 w Kokoszkach unosi się pył i rozchodzi się stamtąd nieznośny fetor. Okazało się, że gdańscy urzędnicy otrzymali więcej skarg w tej sprawie. W związku z tym została wszczęta procedura, mająca na celu cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składowiska. Jednak jego likwidacja raczej prędko nie nastąpi.O kłopotliwym składowisku odpadów w Kokoszkach poinformował nas czytelnik, pan Mariusz. Wydawałoby się, że nie powinno ono stanowić żadnego problemu, gdyż najbliższe zabudowania mieszkalne są od niego znacznie oddalone. Jednak w okolicy znajduje się sporo różnego rodzaju firm, których pracownicy mają powody do narzekań. Jakie?

- Jestem kurierem w firmie, która znajduje się nieopodal tego wysypiska. Z mojej wiedzy wynika, że wwożone są tam kontenery z odpadami budowlanymi. Kiedy trwa sortowanie składowanych tam śmieci, tworzy się pył, który osiada na naszych samochodach. Jakby tego było mało, z tego składowiska rozchodzi się nieznośny fetor, który jesteśmy zmuszeni wdychać - relacjonuje nasz czytelnik.

Firmy utylizacyjne w TrójmieścieFirma działa legalnie, ale...Sprawdziliśmy ten sygnał. Okazuje się, że składowisko przy ul. Budowlanych 27 funkcjonuje legalnie. Prowadzi je spółka Komunal Express z siedzibą w Jankowie Gdańskim. Podstawę prawną stanowi decyzja prezydenta miasta Gdańska, wydana w 2013 roku.

Mimo to okazuje się, że na działalność tego składowiska wpłynęło sporo skarg. Na tyle zasadnych, że stały się one podstawą do wszczęcia kontroli.

Biorąc pod uwagę informacje od naszego czytelnia, jej wynik nie był zaskakujący.

- Zarówno w latach poprzednich, jak i w tym roku, do Wydziału Środowiska wpływały zawiadomienia dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu na tym terenie działalności w zakresie zbierania odpadów. W związku ze zgłoszeniami Wydział Środowiska przeprowadził parokrotnie niezapowiedziane czynności terenowe, których celem było sprawdzenie, czy spółka prowadzi działalność zgodną z posiadanym zezwoleniem. W trakcie ostatnich czynności kontrolnych przeprowadzonych w maju ustalono, że działalność spółki jest niezgodna z zezwoleniem - informuje Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Miasto zamierza cofnąć zezwolenieJak tłumaczy nasz rozmówca, od czasu majowej kontroli działalność spółki Komunal Express praktycznie nie uległa zmianie. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie administracyjne, które może zakończyć się likwidacją składowiska przy ul. Budowlanych 27.

- Firma wzywana była wielokrotnie do zaniechania działalności, jednak nadal prowadzi składowisko odpadów w sposób, który wykracza poza ramy przyjęte w decyzji. Wobec tego wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji cofającej zezwolenie na zbieranie odpadów w tym miejscu. Obecnie zakończono zbieranie materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym i w najbliższym czasie wydana zostanie decyzja w tej sprawie - kontynuuje Sieliwończyk.

Daleka droga do usunięcia wysypiskaWszczęcie postępowania administracyjnego nie oznacza, że dni kłopotliwego składowiska są już policzone. Jego usunięcie nastąpi raczej nieprędko. Innymi słowy, nasz czytelnik powinien uzbroić się w cierpliwość.

- Trzeba pamiętać, że firma Komunal Express ma możliwość odwołania się od ewentualnej decyzji prezydenta miasta Gdańska, cofającej zezwolenie na zbieranie odpadów w tym miejscu, do organów wyższej instancji - w pierwszej kolejności do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku - a to z pewnością opóźni rozwiązanie tej sprawy. Biorąc pod uwagę złożoność całej sprawy, należy się spodziewać, że skuteczne wyegzekwowanie od spółki zaniechania występujących nieprawidłowości może potrwać dłużej, niż oczekują wnoszący prośby o interwencje - kwituje Sieliwończyk.
Na koniec warto wspomnieć, że zamiar cofnięcia zezwolenia przez gdański magistrat to niejedyne zmartwienie, jakie ma na głowie spółka z Jankowa Gdańskiego. Czynności kontrolne w sprawie składowiska w Kokoszkach prowadzi też Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. To organ ochrony środowiska, który został powołany do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczych. Osobne postępowanie prowadzi również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Przed publikacją zwróciliśmy się do firmy Komunal Express z prośbą o zajęcie stanowiska ws. kłopotliwego składowiska. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że ze względu na nieobecność szefostwa będzie to możliwe najwcześniej w poniedziałek.
Czy składowiska odpadów powinny działać na terenie miast?
77%

nie, to działalność uciążliwa, nie powinna być prowadzona w pobliżu miejsc zamieszkania

16%

tak, ale wyłącznie w halach, by ograniczyć dolegliwości dla mieszkańców

7%

tak, bo to działalnośc niezbędna w gospodarce odpadami, a na tyle mało zyskowna, że nie opłaca się budować hal

zakończona

łącznie głosów: 1235