Przebywasz na kwarantannie? Nie możesz odmówić badania

9 maja 2020, 9:00
Ewa Palińska
Najnowszy artukuł na ten temat

Straż miejska będzie karać za brak maseczek

Wszyscy, którzy odbywają kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (czyli mieli kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2) przynajmniej raz w okresie swojej kwarantanny są badani w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody na poddanie się takiemu badaniu, PPIS może wydać decyzję o egzekucji tego obowiązku, w razie konieczności nawet z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego.Prace legislacyjne w kierunku tego, aby osoby przebywające na kwarantannie, najprawdopodobniej w 12 dobie, mogły własnym samochodem podjechać do punktu pobrań drive-thru w Ministerstwie Zdrowia trwały od kilku tygodni.

- Chodzi o to, żeby osoby kończące kwarantannę miały 100 proc. pewność, że są zdrowe - mówił Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ, podczas odbywającej się 27 kwietnia konferencji prasowej.
Aby usprawnić badanie osób przebywających na kwarantannie, otwierane są w sąsiedztwie szpitali mobilne punkty pobrań. W Trójmieście mobilne punkty pobrań wymazu do badań na obecność koronawirusa, w postaci namiotów, otwarto przy Szpitalu Marynarki Wojennej (czynne od godz. 9 do 12) oraz przy szpitalach spółki Copernicus: im. Mikołaja Kopernika i św. Wojciecha na Zaspie (czynne w godz. 10-12). Mobilny punkt pobrań działa już też w Kościerzynie.

Pierwsze mobilne punkty pobrań dla osób na kwarantannieZwolnienie z kwarantanny na czas wykonania badaniaZa złamanie kwarantanny domowej może zostać nałożona kara nawet 30 tys. zł. Co zatem z osobami, które przed jej zakończeniem mają udać się do mobilnego punktu pobrań wymazu na zlecone przez sanepid badania?

- Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami właściwy PPIS ma możliwość zwolnienia osoby odbywającej kwarantannę na czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem - wyjaśnia Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku.
To chwilowe zwolnienie z kwarantanny nie zwalnia nas jednak z konieczności stosowania się do zasad bezpieczeństwa.

- W obecnej sytuacji epidemiologicznej najważniejsze znaczenie przeciwepidemiczne ma właściwe stosowanie maseczek ochronnych, higiena rąk oraz zasada przestrzegania minimum 1,5 metrowych odległości pomiędzy ludźmi - tłumaczy Anna Obuchowska. - Dojazd do punktu pobrań może nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca. Osoby, które nie mają swojego samochodu, zostaną przebadane w miejscu odbywania kwarantanny. Nie mogą jechać taksówką, a tym bardziej korzystać z komunikacji publicznej.

Przebywasz na kwarantannie? Nie możesz odmówić poddania się testomZgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Jeśli więc sanepid skieruje nas na badania, nie ma co się opierać, bo w przypadku braku naszej zgody, realizacja tego nakazu i tak zostanie wyegzekwowana.

- Jeżeli ktoś jest w kwarantannie/izolacji na mocy decyzji Inspektora Sanitarnego - nie może odmówić wykonania badania - podkreśla rzecznik WSSE w Gdańsku. - W bardzo drastycznych przypadkach - PPIS może wydać decyzję o egzekucji tego obowiązku, włącznie z decyzją o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Takich sytuacji na szczęście jeszcze nie było.
Zdarza się też, że na badania "kierują" pracodawcy.

- Pracujemy w dwóch zmieniających się zespołach. Mój pracodawca zapowiedział, że będzie nas wyrywkowo wysyłał na testy komercyjne, za które sam zapłaci - opowiada nasza czytelniczka. - Czy muszę się na to zgodzić? To badanie jest bardzo nieprzyjemne i nie chcę go robić, jeśli nic mi nie dolega.
- Jeżeli chodzi o badania profilaktyczne pracowników, pracodawca ma możliwość zaproponowania dodatkowych badań profilaktycznych, ale te badania nie są obowiązkowe - odpowiada Anna Obuchowska, rzecznik WSSE w Gdańsku.
Warto pamiętać, że wykonując badania komercyjnie w punktach drive-thru laboratoriów Diagnostyka czy Invicta, sanepid zostanie poinformowany o ich wyniku.

Koronawirus Gdańsk - Gdynia - Sopot - wszystko o COVID - 19 w Trójmieście


Kogo dotyczy obowiązek kwarantanny?Obowiązek kwarantanny dotyczy:
  • osób, które miały kontakt z chorym z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 - decyzję o kwarantannie wydaje odpowiedni ze względu na miejsce odbywania kwarantanny właściwy PPIS,
  • ich współdomowników, jeżeli kwarantanna odbywana jest w miejscu zamieszkania,
  • osób, które przekroczyły granicę państwową (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii),
  • ich współdomowników, jeżeli kwarantanna odbywana jest w miejscu zamieszkania.

Wszyscy, którzy odbywają kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (czyli mieli kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2) przynajmniej raz w okresie swojej kwarantanny są badani w kierunku SARS-CoV-2.

Materiał do badań pobierają też zespoły wyjazdoweOsoby, które są objęte kwarantanną w związku z przekroczeniem granicy są badane zawsze w przypadku zgłoszenia pogorszenia stanu zdrowia. Poza tym osoby z tzw. "urzędowej kwarantanny" badane są profilaktycznie, na zasadzie losowego wyboru. Materiał biologiczny do badania w kierunku SARS-CoV-2 9 (wymazy) pobierane są przez mobilne zespoły w miejscu odbywania kwarantanny.

Zespoły, poza osobami objętymi kwarantanną, kierowane są również do poboru materiału od osób chorych na COVID-19 leczonych w domu oraz chorych z podejrzeniem COVID-19.

- Obecnie w województwie pomorskim pobór wymazów realizuje dziewięć cywilnych, trzy wojskowe zespoły i osiem zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej, z tym, że liczba zespołów nie jest stała (w niektóre dni są do dyspozycji cztery zespoły, w inne dni - 17) - informuje Anna Obuchowska, rzecznik WSSE w Gdańsku.
Wszystkie osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie SARS-CoV-2, w tym te, które przeszły kwalifikację do badania w drive-thru, a nie mają samochodu, powinny zgłosić się do lekarza POZ, najlepiej w ramach teleporady. Lekarz, który podejrzewa COVID-19 powinien zgłosić ten fakt właściwemu PPIS, najlepiej e-mailowo. Na tej podstawie, PPIS zleca wykonanie badania w domu pacjenta (czyli zleca przyjazd mobilnego zespołu).
Czy w razie potrzeby mógłbyś skorzystać z badania w punkcie drive-thru?
52%

tak, bez problemu

48%

nie, nie mam samochodu/nie umiem prowadzić

zakończona

łącznie głosów: 517